100%

Somkiat Foongkiat

Courses

1
103 ประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice
Expires After: Does not Expire

Learning by Doing ฝึกใช้ Excel สร้างงานทีละขั้น สร้างปุ่มให้คลิกเพื่อหายอดคงเหลือของสินค้า และสร้าง Invoice ส่งลูกค้า

ประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

“ยอดคงเหลือ” ถือเป็นหัวใจของการทำงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นยอดคงเหลือของสินค้า ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือทางบัญชีเดบิตเครดิต ยอดคงเหลือของการซื้อขาย การผ่อนชำระ ล้วนต้องอาศัยการคำนวณหายอดคงเหลือเพื่อนำมาใช้วางแผนและตัดสินใจกันทั้งนั้น

หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice นี้ คุณจะได้เรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างตารางคำนวณยอดคงเหลือทีละขั้น ตั้งแต่หลักการออกแบบตารางเก็บข้อมูล การใช้สูตรและเมนูคำสั่งในการหายอดคงเหลือ ต่อจากนั้นจะเรียนรู้วิธีการนำข้อมูลไปสร้าง Invoice เพื่อแจ้งลูกค้าต่อไป

การหายอดสะสมด้วยสูตรในหลักสูตรนี้ จะสามารถหายอดสะสมได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการและของสินค้าชื่อที่ต้องการหรือตามเงื่อนไขอื่นได้ทันที เมื่ออยากแสดงยอดรวมจำนวนสินค้า ยอดนับจำนวนรายการ หรือยอดสะสม เพียงคลิกปุ่มก็จะได้ยอดที่ต้องการ (ต่างจากการใช้ Pivot Table ซึ่งผู้ใช้ Excel ต้องปรับแก้ประเภทสูตรและเลือก Filter ใหม่เอง) ตัวอย่างที่ใช้อบรมใช้การรับจ่ายสินค้าเป็นต้นแบบ เมื่อเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้กับงานสินค้าเป็นแล้ว ย่อมสามารถนำไปดัดแปลงใช้กับงานบัญชี หรือการรับจ่ายเงินได้เช่นกัน

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • เคยสร้างสูตร รู้จักการใช้ $ และใช้คำสั่งบนเมนู คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์
 • ควรผ่านการเรียนหลักสูตรเรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy มาก่อนจะดีมาก
 • วิดีโอในหลักสูตรนี้จะสอนแบบการสร้างงานจริง ดังนั้นหากผู้เรียนไม่เข้าใจที่ไปที่มาของสูตรหรือเมนูที่ใช้สร้างงาน ควรเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรอื่น

หมายเหตุ หลักสูตรนี้ไม่มีใบเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรประเภทการประยุกต์ใช้ Excel ที่แนะนำวิธีการสร้างงานทีละขั้น

จำนวนวิดีโอ 19 ตอน ความยาว 5 ชั่วโมง 31 นาที

2
102 ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel สร้างงานอย่างมืออาชีพ
Expires After: Does not Expire

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกใช้สูตรให้ตรงกับงาน สร้างแฟ้มที่สามารถทำงานได้ยืดหยุ่น และง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน

ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel สร้างงานอย่างมืออาชีพ

Excel Expert Formulas and Functions

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

หลักสูตรนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องของสูตร Excel เยอะแยะไปหมด ไม่ได้มีเนื้อหาแค่เพียงให้รู้จักใช้สูตรสำเร็จรูป (Function) หรือซ้อนสูตรเป็น (Formula) แต่มุ่งให้คนที่จะขึ้นชื่อว่าเก่ง Excel จริงๆนั้น เข้าใจวิธีการนำสูตรและเครื่องมือที่ Excel มีอยู่ ไปประยุกต์ใช้กับงาน สามารถสร้างแฟ้มที่ทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป

แทนที่จะเสียเวลาอยู่กับการเรียนรู้สูตรทั้งหมดกว่า 400 สูตรที่ Excel มีอยู่ หลักสูตรฉลาดใช้สารพัดสูตรนี้จะแนะนำสูตรที่จำเป็นต่อการทำงาน มุ่งให้คุณเข้าใจหลักการทำงานของสูตรซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเก่งสูตรอื่นต่อไปได้ด้วยตนเอง ต่อจากนั้นจะพาคุณไปไกลยิ่งกว่าเรียนแค่สูตร เพราะสูตรจะเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมจริงหรือไม่นั้น เวลาออกสนามรบ ก่อนจะนำสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานยังขึ้นกับอีกตั้งหลายอย่างที่นึกไม่ถึง แฟ้ม Excel ที่สร้างขึ้นจึงจะเกิดประโยชน์เต็มที่

” รู้จักแค่สูตรแม้รู้จักสูตรเยอะมาก ก็เหมือนรู้ว่าอิฐหินปูนทรายเป็นยังไง แต่พอถึงเวลาสร้างตึกต้องอาศัยวิศวกรสถาปนิก ใช้ความรู้และฝีมือคนละชั้นกัน ”

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยความลับของคนที่ได้รับการยกย่องว่าเก่ง Excel ขั้นเทพขั้นเซียน ว่าที่แท้คุณเองก็ทำได้เหมือนกัน

เนื้อหา

 1. วิธีค้นหาสูตร วิธีเลือกใช้ และวิธีวิเคราะห์โครงสร้างสูตร
 2. วิธีแกะสูตร วิเคราะห์หาจุดอ่อนและข้อจำกัดของสูตร
 3. วิธีซ้อนสูตร วิธีเอาชนะข้อจำกัดของสูตร วิธีป้องกันสูตร
 4. วิธีแยกสูตรเป็นส่วนๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 5. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดสำหรับการคำนวณพื้นฐานตั้งแต่การนับและการหายอดรวม
 6. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดเพื่อจัดการข้อมูล
 7. วิธีประยุกต์ใช้สูตรลัดสำหรับงานวางแผนและตัดสินใจ เพื่อใช้ในการรับจ่ายเงิน การวางแผนกำหนดการผลิต การคำนวณหาสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายแบบ FIFO
 8. วิธีประยุกต์ใช้สูตรเพื่อใช้ร่วมกับคำสั่ง Conditional Formatting และ Data Validation
 9. วิธีสร้างสูตร Array ซึ่งเป็นสุดยอดสูตรของ Excel
 10. วิธีประยุกต์ใช้สูตร Array เพื่อลัดขั้นตอนการคำนวณและแก้ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 11. วิธีใช้สูตรที่สร้างขึ้นด้วยปุ่ม Form Controls หรือ VBA
 12. วิธีใช้สูตรร่วมกับกราฟและรูปภาพเพื่อช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ Excel เป็นประจำและต้องการสร้างสูตรที่นำไปใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชั่น
 • ทุกท่านที่สนใจ ไม่จำกัดพื้นฐานว่าต้องเก่ง Excel ขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งบนเมนูและใช้สูตรคำนวณมาก่อนบ้าง
 • ต้องการสร้างแฟ้มงานเพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปใช้งานร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. คุณได้เรียนรู้สูตรที่จำเป็นต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นประจำ
 2. คุณสามารถปรับสูตรให้สอดคล้องกับโครงสร้างตารางเพื่อช่วยทำให้สูตรสั้นลงและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริหารยิ่งขึ้น
 3. คุณสามารถใช้ Excel อย่างคอมพิวเตอร์ได้เต็มกำลัง ทั้งของตัวคุณเอง และเต็มพิกัดของ Excel หรือแม้แต่ทำให้เกินกว่าขีดจำกัดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 4. คุณจะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาและค่าอบรมที่เสียไป เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยยุคนี้ และเป็นทางเลือกดีกว่าการอบรมทั่วไปซึ่งแข่งกันเน้นราคาประหยัด ให้ชั่วโมงเรียนนาน ให้เคล็ดลับที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งด้อยคุณภาพกว่ามาก

จำนวนวิดีโอ 126 ตอน ความยาว 30 ชั่วโมง 9 นาที
พร้อมแฟ้มคู่มือหนากว่า 350 หน้าและแฟ้มตัวอย่างประกอบการอบรมกว่า 50 แฟ้ม

3
101 สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
Expires After: Does not Expire

Excel Expert Tips Tricks and Traps รวบรวมเคล็ดลับและวิธีลัดขั้นตอนเพื่อใช้ Excel สร้างงานได้เหนือกว่าที่ทราบกันโดยทั่วไป …

สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel

Excel Expert Tips Tricks and Traps

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

เคล็ดลับใช้ $ ให้สุดๆ
เคล็ดลับใช้ $ ให้สุดๆ

สูตรฉลาด Smart Formula
สูตรฉลาด Smart Formula

เคล็ดลับวิธีลิงก์ข้ามชีทข้ามแฟ้ม
เคล็ดลับวิธีลิงก์ข้ามชีทข้ามแฟ้ม

เคล็ดการเปลี่ยนลิงก์โดยไม่ต้องแก้สูตร
เคล็ดการเปลี่ยนลิงก์โดยไม่ต้องแก้สูตร

Range Name รู้ให้ลึก รู้ให้จริง
Range Name รู้ให้ลึก รู้ให้จริง

เคล็ดการแก้โจทย์แบบ Circular
เคล็ดการแก้โจทย์แบบ Circular

กว่า Excel จะตัดสินใจถูกต้อง ไม่ใช่ง่ายแบบที่คิด
กว่า Excel จะตัดสินใจถูกต้อง ไม่ใช่ง่ายแบบที่คิด

เจาะลึกสารพัดสูตรหายอดรวม
เจาะลึกสารพัดสูตรหายอดรวม

เคล็ดการทำให้แฟ้ม Expire
เคล็ดการทำให้แฟ้ม Expire

วิธีลับเฉพาะเพื่อ Protect ผลงานของคุณ
วิธีลับเฉพาะเพื่อ Protect ผลงานของคุณ

ง่ายๆกับ Custom Format แบบลึกลับซับซ้อน
ง่ายๆกับ Custom Format แบบลึกลับซับซ้อน

ลูกเล่นการสร้างงานเพื่อให้ยืดหยุ่นแบบสุดๆ
ลูกเล่นการสร้างงานเพื่อให้ยืดหยุ่นแบบสุดๆ

เคล็ดการ Highlight ชี้ประเด็นสำคัญ
เคล็ดการ Highlight ชี้ประเด็นสำคัญ

เคล็ดการ Cloning ให้กลายเป็นหลายๆสูตร
เคล็ดการ Cloning ให้กลายเป็นหลายๆสูตร

ลับเฉพาะวิธีใช้ Sensitivity Study
ลับเฉพาะวิธีใช้ Sensitivity Study


Previous
Next

Excel Expert Tips Tricks and Traps รวมเคล็ดลับและวิธีลัดขั้นตอนเพื่อใช้ Excel สร้างงานได้เหนือกว่าที่ทราบกันทั่วไป

มาหาทางใช้ Excel แบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มที่ แล้วดัดแปลงใช้ Excel ในแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หาทางสร้างสรรค์เครื่องมือชิ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนใน Excel เพื่อนำมาใช้เร่งทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน

มุ่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คุ้ม และลดเวลาอันมีค่า ซึ่งคุณเสียไปกับการนั่งทำงานอยู่หน้าจอกันดีกว่า ไหนๆได้ลงทุนซื้อ PC มาทั้งที คุณควรทำงานได้มากขึ้นและสบายใจขึ้น ถ้าใช้ PC รุ่นใหม่ แต่กลับช่วยลดเวลาทำงานได้นิดเดียว แสดงว่าคราวนี้ถึงตาคุณเองแล้ว ที่จะต้องปรับวิธีคิด และวิธีใช้ Excel ของตัวคุณเองให้เร็วขึ้นบ้าง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยอดนิยมที่เคยนำไปสอนที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีุ่ปุ่น) ใช้เวลาเรียน 3 วัน มีผู้สนใจเต็มห้อง รอคิวข้ามเดือนข้ามปีกันทีเดียว

1. วิธีออกแบบตารางฐานข้อมูล
2. เจาะลึกการใช้เครื่องหมาย $ ข้อดี ข้อเสีย ข้อควรระวัง
3. วิธีแกะสูตร แก้ไขสูตรโดยไม่ต้องสร้างใหม่
4. วิธีไล่ย้อนหาเซลล์ต้นทางของสูตรลิงก์และกระโดดกลับไปกลับมาได้เอง
5. ทราบไหม Cut ต่างจาก Copy ตรงไหน
6. วิธีสร้างสูตรที่ทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุด
7. วิธีสร้างแผนที่การลิงก์ของสูตร
8. วิธีทำให้ Excel กระโดดไปหาเซลล์ที่ต้องกรอกค่าใหม่ได้เอง
9. วิธีตรวจสอบแฟ้มว่าเป็นต้นทางหรือแฟ้มปลายทาง
10. วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทข้ามแฟ้ม โดยไม่ต้องสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทข้ามแฟ้ม
11. วิธีโยกย้ายลิงก์จากแฟ้มเก่าไปยังแฟ้มใหม่โดยไม่ต้องสร้างสูตรใหม่
12. วิธีออกแบบแฟ้มเพื่อให้เหมาะกับการลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
13. วิธีหายอดรวมจากทุกชีท
14. วิธีย่อสูตรย้าวยาวให้กลายเป็นสูตรสั้นยาวนิดเดียว
15. วิธีตั้งชื่อและใช้ชื่อเพื่อช่วยให้สร้างสูตรได้เสร็จในพริบตา
16. วิธีเอาพื้นที่ตารางไปใส่ในสูตร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกเลือกพื้นที่ตาราง
17. วิธีจัดการกับการคำนวณแบบวงกลมเพื่อคำนวณหาคำตอบที่ปกติไม่มีทางทำได้
18. วิธีใช้ Excel ในงานงบประมาณหรือทำให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
19. สูตร IF Round Trunc Ceiling Floor Mod เกี่ยวข้องกันยังไง
20. จับหลักการใส่วงเล็บเพื่อจัดลำดับการคำนวณบวก ลบ คูณ หาร
21. วิธีลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด
22. วิธีปรับแต่งตารางเพื่อใช้กับ Pivot Table
23. เจาะลึกสูตร Array SumIF SumArray SumProduct ที่หลายคนคิดว่ายาก ให้กลายเป็นง่ายนิดเดียว
24. วิธีควบคุมวัน Expire date อีก 500 วันจะหยุดทำงานด้วยสูตร And OR
25. วิชชานินจา ซ่อนตัวเอง หรือแปลงร่าง
27. ทำไม Merge จึงอันตราย จะใช้อะไรแทน Merge ดี
28. วิธีแก้รูปแบบ Format โดยไม่ต้องเสียเวลาไปแก้ Format ใหม่อีก
29. สูตร Choose vs Index เด่นด้อยต่างกันตรงไหน
30. เคล็ดลับการสร้างสูตรย้าวยาว
31. เคล็ดวิธีใช้ Data Table กับ Goal Seek ให้เหนือกว่าที่เขียนไว้ในตำรา
32. วิธีสร้างงานเพื่อทำให้ผู้บริหารติดใจ

หลักสูตรนี้เปิดเผยสุดยอดเคล็ดลับที่จำเป็น “ต้องหาทางนำมาใช้ร่วมกันให้ได้” อย่างหมดเปลือก ชี้นำประเด็นสำคัญและลูกเล่นสารพัน เพื่อช่วยให้คุณใช้ Excel เพิ่มผลงานได้อีกหลายเท่าตัว ใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็น Excel รุ่นใด เป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องมี ช่วยทำให้ใช้กับงานได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น เป็นหนทางลดต้นทุนโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีก

แทนที่จะใช้ Excel สร้างรายงานแล้วสิ้นสุดเพียงแค่นั้น หลักสูตรนี้จะนำเสนอวิธีใช้ Excel ในงาน Sensitivity Study ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยการตัดสินใจในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง เช่น “ถ้าปรับลดค่าใช้จ่ายตรงนั้น เพิ่มรายได้ตรงนี้ จะมีผลต่อกำไรของบริษัทอย่างไร” ช่วยทำให้บริษัทของคุณสามารถวางแผนได้อย่างยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนได้แม่นยำมากขึ้น

เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้ อีกทั้งวิทยากรใช้ Excel นานนับสิบปี เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานเองและผู้บริหาร จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองได้อย่างกว้างขวาง

เนื้อหาภาคแรก เพื่อเตรียมความพร้อม

 • สาธิตตัวอย่างแฟ้มที่สร้างขึ้นมาอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถทำงานได้เหนือกว่าการใช้ Pivot Table หรือ VBA
 • วิธีปรับระบบการทำงานของ Excel ให้พร้อมต่อการใช้งานและช่วยทำให้ผู้ใช้ Excel ทำงานได้เร็วขึ้น
 • หลักการเลือกใช้เครื่องมือของ Excel ให้เหมาะกับผู้ใช้
 • วิธีสร้างสูตรและแก้ไขสูตรโดยไม่ต้องพิมพ์ตำแหน่งอ้างอิงเอง เพื่อมุ่งลดความผิดพลาดของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด
 • วิธีแกะสูตรและไล่ที่ไปที่มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ
 • วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อสร้างสูตร Smart Formula สูตรเดียวแต่ใช้งานได้สารพัด
 • ความผิดพลาดที่นึกไม่ถึงเมื่อ copy หรือ cut เซลล์สูตรที่ใช้เครื่องหมาย $ ไปใช้ที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น
 • วิธีใช้คำสั่งลัดจากการใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เพื่อจัดการกับเซลล์สูตรหรือข้อมูลในพื้นที่ตารางขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานลงอย่างมาก
 • สิ่งใดควรเก็บไว้โดยแยกชีทหรือแยกแฟ้ม และสิ่งใดที่ห้ามแยกเก็บไว้ในต่างแฟ้มอย่างเด็ดขาด
 • วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มที่จะทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มอีกต่อไป
 • วิธีออกแบบโครงสร้างตารางในแฟ้มที่ลิงก์กัน
 • ข้อควรระวังในการใช้และแก้ไขใดๆในแฟ้มที่ลิงก์ข้อมูลระหว่างกัน
 • วิธีเปลี่ยนการเชื่อมโยงในสูตรลิงก์ข้ามแฟ้มไปยังแฟ้มใหม่ ไม่ว่าจะแฟ้มใหม่นั้นมีชื่อต่างไปหรือเก็บแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์อื่นก็ตาม
 • เปรียบเทียบความยากง่ายระหว่างการใช้สูตรลิงก์ข้ามแฟ้มกับสูตรลิงก์ข้ามชีท
 • วิธีเปิดแฟ้มที่ลิงก์กันขึ้นมาโดยไม่ต้องไล่เปิดทีละแฟ้ม
 • วิธีช่วยทำให้การลิงก์ไม่ว่าจะข้ามชีทหรือข้ามแฟ้มทำได้ง่ายมาก
 • วิธีประยุกต์ใช้เครื่องหมาย $ ร่วมกับการตั้งชื่อพื้นที่ตารางเพื่อทำให้ไม่ต้องเสียเวลาปรับขนาดพื้นที่ตามปริมาณข้อมูลอีกต่อไป
 • วิธีย่อสูตรยากๆยาวๆหรือข้อความยาวๆให้สั้นและสะดวกต่อการเรียกใช้
 • วิธีลิงก์ชื่อ Range name ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม

เนื้อหาภาคที่ 2 เพื่อคิดสร้างสูตร

 • วิธีใช้ประโยชน์จากสูตรที่ลิงก์กลับไปกลับมาแบบวงกลม (Circular Reference)
 • วิธีจัดการกับสูตรแบบ Circular และวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่าการสร้างสูตร Circular
 • เงื่อนไขสำคัญที่ต้องทำให้ชัดเจนก่อน มิฉะนั้นสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น IF หรือ VLookup อาจให้คำตอบผิดพลาด
 • คำสั่งบนเมนูที่ห้ามใช้แต่มักแนะนำให้ใช้กันอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ หรือต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจทำให้แฟ้มคำนวณผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว
 • วิธีเพิ่มความเร็วในการคำนวณโดยใช้สูตร IF ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขจากการคำนวณ เงื่อนไขจากปริมาณงาน หรือเงื่อนไขจากตัวผู้สร้างเอง
 • วิธีแต่งสูตรให้แกะและตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย
 • วิธีสร้างสูตร IF ซ้อนกันหลายชั้นแบบแตกต่อกรณีที่เป็นเท็จ หรือเปลี่ยนไปใช้ VLookup หรือวิธีอื่นแทน
 • วิธีแก้ไขสูตรที่คำนวณผิดพลาดให้กลายเป็นช่องว่างหรือเปลี่ยนเป็นข้อความเตือน โดยใช้สูตร IF หรือใช้วิธีการอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สูตร IF มาช่วย
 • หลักการออกแบบตารางฐานข้อมูล เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้คำสั่งบนเมนูหรือใช้สูตรในการคำนวณต่อไป
 • วิธีสร้างสูตรหายอดรวมแยกประเภท Array SumIF ให้เหนือกว่าการใช้ Pivot Table หรือใช้สูตร SumIF หรือ SumIFS ของ Excel ซึ่งใช้งานได้ใน Excel รุ่นใหม่เท่านั้น
 • วิธี Cloning สูตรเดียวที่มีอยู่ให้ทำงานเหมือนกับสูตรเดิมโดยไม่จำเป็นต้องสร้างสูตรใหม่
 • หลักการบันทึกวันที่และเวลา และวิธีสร้างสูตรคำนวณวันที่และเวลา
 • วิธีทำให้สูตรเลือกใช้ตัวแปรที่เหมาะสมมาคำนวณเมื่อถึงเวลาที่กำหนดหรือหยุดทำงานเมื่อเลยกำหนดเวลา
 • วิธีปรับแต่งหน้าตาตารางให้น่าใช้งาน ซ่อนข้อมูลหรือซ่อนชีทที่ไม่จำเป็นโดยใช้วิธีซ่อนที่เหนือกว่าวิธีปกติ

เนื้อหาภาคที่ 3 เพื่อสร้างงาน

 • วิธีสร้างสูตร IF ซ้อนกันหลายชั้นแบบแตกต่อกรณีที่เป็นจริง หรือเปลี่ยนมาใช้สูตร And หรือ Or ซึ่งช่วยทำให้ไม่ต้องซ้อน IF
 • วิธีกำหนดรูปแบบ Format เพื่อแสดงค่าบวก ค่าลบ ค่าศูนย์ หรือค่าที่เป็นตัวอักษรให้แสดงผลต่างกัน หรือใช้ซ่อนค่าที่ไม่ต้องการ
 • วิธีใช้ Excel สร้างงานเพื่อเอาใจผู้บริหาร และมีประโยชน์ในการศึกษา Sensitivity Study ต่อไป
 • วิธีเลือกใช้สูตร Choose หรือสูตร Index ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริหาร
 • วิธีจัดผลคำนวณคู่กับตัวอักษร วิธีแทรกตัวอักษรในตัวเลข เพื่อนำตัวเลขผลคำนวณมาประกอบเป็นรายงาน
 • หลักการออกแบบตาราง Input, Calculate, และ Output
 • วิธีเตรียมพื้นที่ตารางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • วิธีใช้ Data Validation ร่วมกับ Conditional Formatting เพื่อควบคุมการบันทึกข้อมูลและเปลี่ยนสีเซลล์ตามเงื่อนไข
 • สาเหตุที่ Conditional Formatting ทำงานสู้ Format ธรรมดาไม่ได้
 • วิธีใช้สูตร Index เพื่อทำให้ Data Table รับตัวแปรได้ไม่จำกัด
 • สาธิตการนำเคล็ดลับทุกอย่างมาใช้ร่วมกันในการสร้างงาน

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • เหมาะสำหรับคนรัก Excel ที่ต้องใช้ Excel เป็นประจำ
 • ทุกท่านที่สนใจ ไม่จำกัดพื้นฐานว่าต้องเก่ง Excel ขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้คำสั่งบนเมนูและใช้สูตรคำนวณมาก่อนบ้าง
 • อยากเก่ง Excel ที่เหนือกว่าคนทั่วไป โดยไม่ต้องใช้สูตรยากๆยาวๆหรือใช้ VBA แม้แต่น้อย

วัตถุประสงค์

 1. คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ Excel
 2. คุณสามารถใช้เคล็ดลับเพื่อลัดขั้นตอนในการใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และถูกต้องยิ่งขึ้น
 3. คุณมีความสุขและสนุกในการใช้ Excel และมีเวลาว่างให้กับชีวิตมากขึ้น
 4. คุณสามารถใช้ Excel อย่างคอมพิวเตอร์ได้เต็มกำลัง ทั้งของตัวคุณเอง และเต็มพิกัดของ Excel หรือแม้แต่ทำให้เกินกว่าขีดจำกัดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 5. คุณจะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเวลาและค่าอบรมที่เสียไป เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยยุคนี้ และเป็นทางเลือกดีกว่าการอบรมทั่วไปซึ่งแข่งกันเน้นราคาประหยัด ให้ชั่วโมงเรียนนาน ให้เคล็ดลับที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งด้อยคุณภาพกว่ามาก

จำนวนวิดีโอ 84 ตอน ความยาว 24 ชั่วโมง 8 นาที
พร้อมแฟ้มคู่มือและแฟ้มตัวอย่างประกอบการอบรมกว่า 50 แฟ้ม

4
10 เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA – Macro
Expires After: Does not Expire

ใช้เคล็ดลับพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ VBA ที่ว่ายาก เป็นขั้นสูง กลายเป็นเรื่องง่ายจนนึกไม่ถึง เพื่อใช้จัดการข้อมูลอัตโนมัติ

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA – Macro

(Work Simplification with Excel VBA – Macro)

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

เคล็ดลับในหลักสูตรนี้ได้มาจากการค้นพบด้วยตัวเอง ไม่มีใครทำได้มาก่อน ช่วยทำให้การใช้ Excel VBA ง่ายจนไม่น่าเชื่อ ลดรหัสคำสั่งที่ยาวนับร้อยบรรทัดให้เหลือเพียง 2 – 4 บรรทัดเท่านั้น มุ่งใช้กับการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บ ค้นหา และแก้ไข เป็นเคล็ดที่นำไปประยุกต์ใช้กับงานสารพัดอย่าง

เหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ไม่จำกัดว่าคุณต้องเก่ง Excel หรือเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่ ขอเพียงเคยใช้ Excel มาบ้างก็เข้าเรียนได้แล้ว หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในท้องตลาด ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร Excel VBA อื่นๆ

VBA ย่อมาจาก Visual Basic for Application เป็นโปรแกรมเสริมที่ติดมากับ Excel อยู่แล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีโดยผ่าน Macro Recorder บนเมนู หรือเขียนรหัส VBA ขึ้นเอง ซึ่งมักเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้ชั้นสูงเก็บไว้เรียนทีหลัง

ทุกคนที่ใช้ Excel ควรเริ่มฝึกใช้ VBA – Macro พร้อมกันไป จะช่วยทำให้ไม่ต้องเสียเวลาใช้ Excel ซ้ำแล้วซ้ำอีก งานที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอนก็จะทำงานเองอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดและความเหนื่อยยากของมนุษย์

หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย ทำงานที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้สะดวกสบายขึ้น สร้างผลงานจาก Excel ได้มากขึ้น แถมลดเวลาที่คุณเสียไประหว่างนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแค่กดปุ่มเดียว Excel ของคุณจะทำงานให้เองทุกขั้นตอน งานทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยในพริบตา

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างงาน ที่ช่วยให้ผู้อื่นใช้แฟ้มต่อไปได้ตลอดโดยแทบไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัส VBA อีกเลยไม่ว่าจะมีการแก้ไขตำแหน่งเซลล์ให้ต่างไปจากเดิม (ส่วน VBA ที่ใช้กันทั่วไปมักทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงานเมื่อมีการโยกย้ายตารางไปที่อื่น หรือมีการเปลี่ยนชื่อแฟ้มชื่อโฟลเดอร์ ยิ่งถ้าผู้สร้างแฟ้มลาออกไปแล้ว งานจะหยุดชะงักได้ทันที)

วัตถุประสงค์

 1. สามารถใช้ Macro Recorder บันทึกขั้นตอนการทำงาน และแปลงเป็นรหัสคำสั่งภาษา Visual Basic โดยอัตโนมัติ แล้วใช้ Visual Basic Editor ดัดแปลงแก้ไขรหัสเมื่อจำเป็น
 2. สามารถสั่งการให้ Excel ทำงานเองโดยอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงการใช้ VBA ที่ไม่เหมาะสม
 3. นำเคล็ดลับมาใช้ร่วมกับ Macro Recorder ในงานจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ VBA จัดการงานแทบทุกประเภทตั้งแต่เปิด File คำนวณ ค้นหา ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และจัดพิมพ์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหา (วิดีโอ 71 ตอน ยาว 16 ชั่วโมง)

 • การใช้ Macro Recorder และ VBA Editor แบบยืดหยุ่น เพื่อบันทึก แก้ไข และลบรหัสคำสั่ง
 • การสร้างปุ่มกด เพื่อสั่งให้ VBA ทำงานหลายขั้นตอนจากการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
 • การสร้าง Message Box ใช้เป็นคำอธิบาย ช่วยแนะนำขณะทำงานแต่ละขั้นตอน
 • การดัดแปลง Message Box ใช้ร่วมกับคำสั่ง IF เพื่อทำงานเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
 • การสร้าง Input Box เป็นหน้าจอรอรับข้อมูล เพื่อช่วยให้ไม่ต้องบันทึกค่าลงไปในเซลล์เอง
 • การเชื่อมโยงรหัสคำสั่งเป็นชุด เพื่อใช้ทำงานที่ยากขึ้นและซับซ้อนขึ้น
 • การสั่งให้ทำงานทวนซ้ำเป็น Loop เพื่อลดภาระงานซึ่งต้องทำซ้ำเป็นประจำ
 • การสร้างสูตรคำนวณลับเฉพาะของคุณเอง และเป็นสูตรซึ่งไม่มีใน Excel มาก่อน
 • พื้นฐานการใช้สูตรประเภทจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการค้นหา แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล
 • เคล็ดลับการใช้สูตรร่วมกับ Macro Recorder เพื่อทำงานซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
 • เคล็ดการใช้ VBA ลัดการเปิด File
 • เคล็ดการสร้างรหัสคำสั่ง ซึ่งสามารถใช้ทำงานได้ไม่จำกัดพื้นที่
 • เคล็ดการเลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการ ทั้งแบบถาวรและแบบเลือกได้โดยอิสระ
 • เคล็ดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพร้อมกันทีเดียวทั้งตาราง
 • เคล็ดการส่งค่าลงไปในเซลล์เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
 • เคล็ดการจัดการกับตารางเก็บข้อมูลซึ่งมีขนาดไม่แน่นอน
 • เคล็ดการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อมูลรายการสุดท้าย
 • เคล็ดการค้นหา บันทึก แก้ไขข้อมูลตามรหัสลูกค้าหรือรหัสสินค้า
 • เคล็ดการสั่งพิมพ์เป็นชุด เช่น พิมพ์ประวัติลูกค้ารายตัว ให้เสร็จทุกคนในคราวเดียว

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ทุกท่านที่สนใจ ไม่จำกัดว่าทำงานด้านใด ขอเพียงเคยใช้ Excel มาบ้างก็เข้าเรียนได้แล้ว
 • ไม่จำกัดว่าเคยใช้ Excel VBA มาก่อนมากน้อยหรือไม่ แม้แต่โปรแกรมเมอร์ผู้ช่ำชอง เพราะคุณจะได้รับความรู้ใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทราบมาก่อน

5
04 Sandbox for Excel Expert เปิดโลกนอกห้องเรียน (Free)
Expires After: Does not Expire

เปิดโลกนอกห้องเรียน ชมวิดีโอที่จัดอบรมให้กับ SCG 5 หลักสูตร ซึ่งปกติเป็นความลับ ไม่มีใครนำวิดีโอมาเปิดเผยเช่นนี้มาก่อน

Excel Expert Sandbox – เปิดโลกนอกห้องเรียน

https://vimeo.com/489239810/bb8af4ac50
SFKscg

อยากเก่ง Excel ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมไว้เท่านั้น ยังมีเนื้อหาอื่นๆที่ควรเรียนรู้อีกมากมาย

6
09 คิดจะใช้ Power BI … หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า
Expires After: Does not Expire

เจาะลึกวิธีจัดการกับข้อมูลสารพัดได้อย่างให้จุใจ พร้อมนำไปคำนวณหรือใช้กับ Access, Power BI, หรือแอปอื่นได้ทันที

คิดจะใช้ Power BI … หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

ทุกวันนี้ Excel กลายเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ “ใช้เก็บข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ” ทั้งๆที่เริ่มแรก Microsoft ตั้งใจสร้าง Excel ขึ้นมาเพื่องานคำนวณเป็นหลัก แต่พอเวลาผ่านไปกลับพบว่า Excel ถูกนำมาใช้ในงานเก็บข้อมูลก่อนแทนที่จะคิดไปใช้โปรแกรมอื่น นั่นเป็นเพราะใช้ Excel ได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า แถม Microsoft ยังพัฒนาความสามารถของ Excel ด้านการจัดการข้อมูลให้เหนือชั้นขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นการจัดทัพเพื่อให้พร้อมที่จะใช้ทำงานร่วมกับแอปตัวใหม่ … Power BIอย่างไรก็ตามแม้มีผู้ใช้ Excel จัดเก็บข้อมูลมากขึ้น แต่พบว่าส่วนใหญ่ยังออกแบบตารางเก็บข้อมูลไม่เป็น ทำให้ไม่สามารถใช้เมนูคำสั่ง Data ได้อย่างเต็มที่ พอจะใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เพื่อส่งต่อข้อมูลจาก Excel ไปยัง Power BI หรือรับข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ต่อ ก็ทำไม่ได้ทันทีหรือต้องสร้างสูตรยาวเหยียด เวลาจะสร้างรายงานก็ใช้เป็นแต่ Pivot Table ทั้งๆที่ยังมีทางอื่นที่เหมาะสมกว่าอยู่อีกหลักสูตรนี้จะเปิดเผยวิธีการนำจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ความง่ายในการคำนวณ ผนวกรวมเข้ากับความสามารถในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel จัดการข้อมูลได้เปิดกว้างมากขึ้น เมื่อถึงคราวที่จะใช้ Power BI หรือแอปอื่นก็มีความรู้พื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Relational Database พร้อมที่จะใช้ Excel + Power BI ก้าวไปพร้อมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรนี้ไม่มีเนื้อหาวิธีใช้ Power BI แต่เน้นที่ความสามารถของ Excel เป็นหลัก เมื่อใช้ Excel ให้เต็มที่แล้ว แทบไม่ต้องแตะแอปอื่นเสียด้วยซ้ำ เดิมหลักสูตรนี้มีชื่อว่า “หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า” ขอปรับชื่อใหม่ให้ตรงกับยุคสมัยมากขึ้น (11/3/2022)

คุณสมบัติของของผู้เข้าเรียน

 • ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปจัดทำรายงาน
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Power BI,  Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นมาก่อน
 • เคยสร้างสูตรและใช้คำสั่งบนเมนูท่ก่อนบ้าง คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

เนื้อหามี 3 ภาค เป็นวิดีโอ 78 ตอน รวมเวลา 13 ชั่วโมง 55 นาที พร้อมบทความและตัวอย่างประกอบ

 • ภาคที่ 1 จะไปได้ไกลต้องเริ่มต้นจากเตรียมฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล
 • ภาคที่ 2 วิธีค้นหา ดึงข้อมูล และสร้าง Dynamic Range
 • ภาคที่ 3 วิธีสร้างตารางหายอดรวมอัตโนมัติและเคล็ดลับพิเศษ

รายละเอียดเนื้อหา (บางหัวข้อจัดลำดับต่างจากวิดีโอ)

 

ภาคที่ 1 วิธีจัดเตรียมฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล

 • ถ้ามีพนักงานเหลืออยู่ไม่กี่คน จะเลือกใช้ Excel หรือโปรแกรมอะไรดีมาช่วยทำงาน
 • ข้อเสียของตารางที่สร้างตามใจเธอ ตามใจฉัน ตามใจหัวหน้า
 • ตารางรายงานต่างกับตารางฐานข้อมูลตรงไหน
 • ตารางฐานข้อมูลจะมีประโยชน์เมื่อทำตามเงื่อนไขอะไรบ้าง
 • วิธีตรวจสอบขอบเขตตารางฐานข้อมูล
 • ข้อห้ามสำหรับตารางฐานข้อมูล
 • ขนาดแฟ้มขึ้นกับอะไรบ้าง
 • ตาราง 3 แบบที่ลำดับการสร้างต่างจากลำดับตอนคิด
 • ชมตัวอย่างฐานข้อมูลเพื่อออก Invoice
 • สูตรที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก
 • มาดูกันว่าตารางในชีทเดียวใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • ตารางเรื่องอะไรเอ่ยเป็นตารางชุดแรกที่ต้องสร้าง
 • หลากหลายวิธีบันทึกข้อมูล
 • วิธีใช้ Form Controls สร้างปุ่มเป็น User Interface (UI) ช่วยบันทึกข้อมูล
 • เคล็ดการบันทึกข้อมูล
 • เคล็ดการบันทึกข้อมูลตามลำดับเซลล์ที่ต้องการ (ไม่มีใครที่ไหนทำได้)
 • พอแก้จุดอ่อนของ Data Validation แบบนี้แล้ว อย่ามัวใช้วิธีคลิกหาอีกเลย

ภาคที่ 2 วิธีค้นหา ดึงข้อมูล และสร้าง Dynamic Range

 • วิธีสร้างสัญญาณเตือนภัยว่าสูตรที่ใช้อยู่ยังคงน่าเชื่อถือหรือไม่
 • วิธีควบคุมการบันทึกรายการที่ต้องเรียงจากน้อยไปมากและไม่ซ้ำกัน
 • หลักการใช้สูตร VLookup ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • วิธีป้องกันไม่ให้สูตร VLookup เพี้ยน
 • สูตร VLookup ที่ตัดตัว V ทิ้ง ยืดหยุ่นกว่าจริงไหม
 • เมื่อใดควรใช้ Match + Index แทน VLookup
 • วิธีใช้ Match ช่วยงาน Index แบบที่จะช่วยทำให้แฟ้มคำนวณเร็วขึ้น
 • ทำไมสูตร VLookup จึงทำงานช้า และจะแก้อย่างไร
 • วิธีใช้สูตร VLookup Match Index ที่ใช้ผิดกันทั่วบ้านทั่วเมือง
 • วิธีสร้าง Dynamic Range แบบควรใช้กับตัวคนเดียวกับแบบที่ใช้ได้กับทุกคน
 • ทำไมชื่อที่ Table สร้างให้จึงสู้ชื่อ Range Name ที่สร้างเองไม่ได้
 • วิธีสร้างสูตร Offset ที่จะ error ทุกครั้งแต่ทำงานได้ถูกต้อง
 • วิธีซอยย่อย Dynamic Range ตารางเดียวเพื่อแยกไปใช้แต่ละส่วน
 • วิธีใช้ Dynamic Range สร้างตารางฐานข้อมูลใหม่เฉพาะช่วงรายการที่ต้องการเพื่อลดน้ำหนักของ Big Data ที่บ่นกันว่าทำให้ Excel ทำงานช้าจนต้องหนีไปใช้โปรแกรมอื่น

ภาคที่ 3 วิธีสร้างตารางหายอดรวมอัตโนมัติและเคล็ดลับพิเศษ

 • วิธีสร้างตารางรวมตัวเลขจากหลายตารางที่อยู่ต่างชีทหรือต่างแฟ้มโดยอัตโนมัติ
 • วิธีป้องกันการบันทึกซ้ำและค้นหารายการซ้ำแต่ละรายการซึ่ง Filter ทำไม่ได้
 • วิธีปรับค่าซ้ำให้กลายเป็นค่าที่ไม่ซ้ำแล้วค้นหาได้ง่ายด้วยสูตร VLookup
 • วิธีเลือกรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ำ เพื่อนำมาใช้เป็น Unique List
 • วิธีสร้างสูตร Multiple Match เพื่อจัดทำ Invoice หรือแสดงรายการในใบเสร็จ
 • วิธีปรับสูตร Multiple Match ให้แยกแยะรายการตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • วิธีใช้สูตร SubTotal หายอดรวมสำหรับตารางที่โครงสร้างยังไม่นิ่ง
 • วิธีสร้างตารางหายอดรวมแยกประเภทที่สามารถแสดงรายละเอียดแต่ละรายการ ซึ่ง Pivot Table ทำไม่ได้
 • วิธีใช้สูตรตระกูล D Function ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างไปโดยไม่ต้องแก้ไขสูตร
 • วิธีใช้คำสั่ง Data Advanced เพื่อแสดงรายการที่มีค่าตรงกับเงื่อนไข
 • เมื่อใดที่จะโยนสูตร VLookup Match Index ทิ้งแล้วหันไปใช้สูตร SumIF หรือ SumProduct ที่หาคำตอบได้แบบเดียวกัน
 • ปกติ VLookup หรือ Match ค้นหาค่าได้จาก column แถวเดียว จะใช้สูตรอะไรหาค่าที่มีเงื่อนไขมาจากหลาย column พร้อมกัน
 • วิธีใช้คำสั่ง Goal Seek เพื่อใช้ในงาน What-IF Analysis หรือ Sensitivity Study
 • วิธีเลือกใช้ระบบการคำนวณที่จะช่วยทำให้คำนวณเร็วขึ้น
 • วิธีใช้คำสั่ง Data Table เพื่อสั่งให้ Excel คำนวณซ้ำเองโดยไม่ต้องใช้ VBA
 • ความสามารถพิเศษของ Data Table เรื่องลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้หรือนึกไม่ถึง
 • เคล็ดการใช้ Data Table ลัดหาคำตอบสุดท้าย ให้ทำงานได้ไม่จำกัดตัวแปร จะได้เลิกสร้างสูตรซ้ำหรือสร้างชีทซ้ำกัน
 • วิธีใช้การ Change Source เพื่อเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ลิงก์มาใช้คำนวณ จะได้เลือกนำฐานข้อมูลที่แยกเก็บไว้มาใช้คำนวณต่อได้โดยไม่ต้องสร้างสูตรคำนวณใหม่
 • ถ้าฝ่าย IT ไม่มีเวลาจัดเตรียมข้อมูลมาให้ จะดึงข้อมูลจากระบบมาใช้เองได้ยังไง
 • วิธีปรับหน้าตาตารางรายงานที่ส่งมาจากโปรแกรม SAP ให้เหลือเฉพาะข้อมูลเซลล์ที่ต้องการ
 • วิธีใช้ Pivot Table แบบง่าย
 • วิธีสร้าง HyperLink แบบลิงก์ตายตัว หรือแบบสูตร เพื่อคลิกไปเปิดแฟ้มหรือไปยังเซลล์ที่ต้องการค้นหาซึ่งมีตำแหน่งเซลล์เปลี่ยนไป
 • วิธีใช้สูตรดึงภาพมาแสดงประกอบรายการ จะได้แสดงทั้งข้อมูลพร้อมภาพสินค้าไปด้วยกัน

7
08 เคล็ดการสร้างกราฟให้เห็นปุ๊บ-เข้าใจปั๊บ + ปรับแต่ง User Interfaces ให้ดูดี
Expires After: Does not Expire

เคล็ดลับสร้างกราฟ ปรับแต่งตารางให้ดูเด่น ใช้งานง่าย เพื่อใช้นำเสนอผลงาน ช่วยวางแผนและตัดสินใจได้อย่างยืดหยุ่น

เคล็ดการสร้างกราฟให้เห็นปุ๊บ-เข้าใจปั๊บ + ปรับแต่ง User Interfaces ให้ดูดี

Excel Dynamic Charts and Interactive User Interfaces

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

กราฟสวยๆ ดูดี มองแล้วติดใจ เดี๋ยวนี้มีแอปเยอะแยะที่ทำได้ แต่ถ้าใช้กราฟของ Excel ต้องทำให้ได้แบบนี้จึงจะเรียกได้ว่า “ใช้ Excel เป็น” ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่น้อยคนนักทราบกัน นั่นก็คือ การทำให้ทุกส่วนบนกราฟ ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายใดๆบนหน้ากราฟ ตัวเลขตัวหนังสือที่แสดงกำกับแต่ละจุด หรือแม้แต่ตัวเส้นกราฟเองเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ โดยไม่ได้แตะ VBA หรืออะไรที่ยุ่งยากแม้แต่น้อย

ทราบหรือไม่ว่า เส้นกราฟของ Excel ที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ ได้มาจากสูตรชื่อว่า Series  แค่รู้จักปรับนิดแต่งหน่อย ก็จะควบคุมให้กราฟเปลี่ยนจากภาพนิ่งมาเป็นภาพที่มีชีวิต ยืดได้ หดได้ เคลื่อนที่ได้ หรือแม้แต่สลับแกนตั้งให้เป็นแกนนอน สามารถเลือกเฉพาะช่วงรายการที่ต้องการมาแสดง ไม่ต้องเบียดอัดทุกค่าบนกราฟจนมองยาก ช่วยทำให้สามารถแยกแยะแต่ละเส้น แต่ละส่วน เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของของผู้เข้าเรียนออนไลน์

เคยสร้างสูตร รู้จักการใช้ $ และใช้คำสั่งบนเมนูมาบ้าง คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

เนื้อหามีสองภาค วิดีโอรวม 85 ตอน ความยาวกว่า 10 ชั่วโมง

ภาคแรก : เคล็ดการสร้างกราฟให้เห็นปุ๊บ-เข้าใจปั๊บ (Excel Dynamic Charts)

วิดีโอ 44 ตอน รวมเวลา 5 ชั่วโมง 56 นาที

Dynamic Charts HL

รายละเอียดเนื้อหา (ไม่ได้จัดลำดับตามวิดีโอ)

 • คำว่ากราฟต่างจากคำว่า Chart ที่ตรงไหน
 • ก่อนจะสร้างกราฟต้องคิดถึงอะไรบ้าง
 • จะเลือกใช้กราฟยอดนิยม 3 แบบเมื่อไหร่ดี
 • วิธีทำให้ Excel รู้จักว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนไปใช้สร้างส่วนไหนบนกราฟ
 • มารู้จักกับสูตร Series ซึ่งเป็นหัวใจของกราฟ
 • วิธีใช้กราฟช่วยในการพยากรณ์อนาคต โดยไม่ต้องเรียนวิชาสถิติ
 • วิธีปรับ เปลี่ยน ดัดแปลง ซ่อนเร้น แต่ละส่วนบนกราฟ
 • วิธีทำให้ข้อความทั้งตัวอักษรและตัวเลขบนกราฟเปลี่ยนตามค่าหรือแม้แต่สีที่เปลี่ยนไปได้ตามต้องการ
 • วิธีทำให้กราฟเลือกแสดงเฉพาะบางส่วนของข้อมูลทั้งหมดได้ตามใจ
 • วิธีทำให้เส้นกราฟยืดได้ หดได้ ขยับได้ หมุนได้ เด้งได้
 • เคล็ดการสร้างสูตร Offset ที่จะ error ทุกครั้งเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับสูตร Series
 • ประโยชน์ของสูตร Choose Index Rand ที่มีต่อการนำเสนอภาพกราฟ
 • วิธีใช้รูปภาพแทนแต่ละส่วนบนกราฟ
 • วิธีแยกกราฟออกจากตัวชีท แล้วนำตารางข้อมูลไปแสดงบนหน้ากราฟ
 • วิธีทำให้หน้ากราฟที่แสดงตามแนวนอนกลับข้างเป็นแนวตั้ง
 • วิธีกลับแกนของหน้ากราฟจากแกนนอนไปเป็นแกนตั้ง
 • วิธีเปลี่ยนสีตารางให้กระพริบได้เมื่อกดปุ่ม F9
 • วิธีสร้างปุ่มบนกราฟเพื่อใช้ควบคุมการแสดงผล
 • คลิกเดียวบนกราฟต่างจาก 2 คลิกตรงไหน มีประโยชน์อย่างไร
 • เคล็ดการใช้ Circular reference กับการแสดงกราฟ
 • วิธียึดแต่ละส่วนที่แปะเพิ่มบนกราฟให้ย้ายติดไปด้วยกัน
 • วิธีสร้างเส้นชี้บนกราฟที่สั่งให้เลื่อนไปมาได้และบอกค่าตรงตำแหน่งนั้นได้
 • วิธีแกะกราฟว่าสร้างมาได้ยังไง
 • วิธีสร้างกราฟระฆังคว่ำ ซึ่งสามารถปรับเส้น Upper/Lower Limit ได้ตามสบาย
 • วิธีสร้างกราฟแสดงกระบอกเงินเดือน ซึ่งนำหลักสร้างภาพลวงตามาใช้
 • ขออวดและแนะนำวิธีสร้างกราฟแสดงภาพสามมิติ แสดงภาพดาวเทียมที่หมุนได้กำลังโคจรรอบโลก และกราฟแสดงรูปเรขาคณิต ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้
 • เปิดเผยเบื้องหลังการสร้างกราฟเพื่อใช้แสดงตำแหน่งดาวในโหราศาสตร์ ซึ่งยังไม่เคยเห็นใครที่ไหนสร้างได้แบบนี้มาก่อน

ภาคที่สอง ดูก็ดี ใช้งานก็ง่าย ด้วย Excel User Interface

วิดีโอ 41 ตอน รวมเวลา 5 ชั่วโมง

ExcelUserInterfaceHL 1

“นี่โปรแกรมอะไร … Excel เหรอนี่”

เมื่อถึงเวลานำแฟ้มไปอวดโฉมส่งต่อให้คนอื่นเห็น ต้องทำให้แว้บแรกที่เปิดแฟ้มขึ้นมาสร้างความประทับใจ หาทางทำให้ทุกคนที่เห็นและได้นำไปใช้งาน ถึงกับตาโตพร้อมอุทานประโยคนี้ออกมา ยิ่งมีคำชมจากหัวหน้าของคุณได้ล่ะก้อ รับรองว่าคุณจะเป็นคนโปรดอย่างแน่นอน

รายละเอียดเนื้อหา 

ตอนที่ 1 วิธีแปลงโฉม Excel ทำให้ดูดี ใช้งานง่ายขึ้น

 • วิธีปรับระบบ Excel ให้พร้อมก่อนนำเสนอผลงาน
 • วิธีควบคุมความเร็วในการคำนวณให้แสดงผลลัพธ์เมื่อต้องการเท่านั้น
 • วิธีปรับระบบ Windows ให้แสดงนามสกุลของแฟ้ม
 • วิธีปรับแต่งเพิ่มพื้นที่การนำเสนอบนหน้าจอ
 • วิธีเปลี่ยนสีพื้นตารางทุกชีทในพริบตา
 • วิธีปรับโทนสีให้มีสีสวยที่โทนเข้ากัน สามารเลือกใช้หลากหลายสีมากขึ้น
 • วิธีจัดการกับขนาดและตำแหน่งของรูปภาพ
 • วิธีจัดระดับรูปภาพให้ซ้อนกันหลายชั้นและจัดกลุ่มภาพให้ติดไปด้วยกัน
 • วิธีปรับแต่งรูปภาพแบบง่าย (รายละเอียดอยู่ในภาค 2)
 • วิธีปรับแต่งตัวอักษรแบบง่าย (รายละเอียดอยู่ในภาค 2)
 • วิธีทำให้ข้อความบนรูปปรับเปลี่ยนตามข้อความในเซลล์
 • วิธีสร้างตารางให้ดูเหมือนเป็นภาพ 3 มิติและมีรอยสลักบนหน้าจอ
 • วิธีสร้างปุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • วิธีใช้สูตร IF Choose Index เพื่อแสดงหรือนำค่าที่สั่งงานมาจากปุ่มไปใช้ต่อ
 • วิธีปรับ Format ตัวเลขเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไข
 • วิธีควบคุมให้ Excel แสดงรายได้ให้คงที่เสมอแม้ว่าจะขาดทุน
 • วิธีใช้ Conditional Formatting เพื่อไฮไลท์ยอดที่ต้องการ
 • วิธีใช้ Data Validation เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการกรอกค่าผิด
 • เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกใช้สูตร VLookup Match Index
 • วิธีสร้างตาราง Unique List แสดงรายการที่ไม่ซ้ำ เพื่อนำไปใช้กับ Validation
 • เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกใช้สูตร SumIFs vs Sumproduct
 • วิธีจัดเตรียมแฟ้มและชีทเพื่อทำให้ปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อนำเสนอเป็น Management Reports

ตอนที่ 2 วิธีปรับแต่งรูปภาพด้วย Excel โดยไม่ต้องซื้อหาโปรแกรมอื่น

 • วิธีนำรูปภาพเข้ามาแสดงในแฟ้มและวิธีแยกรูปภาพที่แสดงในแฟ้มกลับออกไป
 • วิธีเลือกรูปภาพทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้งานหรือลบทิ้งพร้อมกัน
 • วิธีเปลี่ยนพื้นตารางให้แสดงเป็นภาพสวยๆแต่ไม่พิมพ์รูปให้เห็นบนหน้ากระดาษ
 • วิธีทำให้มีภาพสวยๆแสดงในหน้ากระดาษที่พิมพ์แต่ไม่แสดงภาพให้เห็นบนจอ
 • วิธีซ่อนข้อมูลโดยทำให้เห็นเป็นแค่ตารางเปล่าๆ
 • วิธีทำรูปภาพตารางที่หลอกให้กรอกค่าตรงเซลล์ที่เตรียมไว้ ส่วนอื่นถึงจะซนก็ไม่ว่า
 • วิธีปรับการแสดงหน้าตาและสีสรรค์รูปภาพโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม PhotoShop
 • วิธีเลือกตัดภาพเฉพาะบางส่วนในรูปแบบที่นึกไม่ถึงว่า Excel จะทำได้
 • วิธีตัดภาพบนหน้าจอมาเก็บไว้ใน Excel โดยไม่ต้องใช้วิธี Print Screen
 • วิธีตัดภาพบนหน้าจอออกมาเป็นแฟ้มรูปภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานอื่น
 • วิธีปรับรูปภาพให้มีคำอธิบายประกอบโดยอัตโนมัติ
 • วิธีปรับภาพให้บางสีโปร่งแสง สามารถนำไปซ้อนเห็นตารางข้อมูลที่อยู่ข้างใต้
 • วิธีลดขนาดแฟ้มที่เก็บรูปภาพให้มีขนาดเล็กลง
 • วิธีสร้างแบนเนอร์ที่มีรูปภาพสวยซ้อนในตัวอักษร

8
07 Excel Dynamic Reports : รายงานที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหาร
Expires After: Does not Expire

สร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร ชี้ตัวเลขสำคัญได้ชัดเจน สามารถวางแผนและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ยืดหยุ่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Excel Dynamic Reports : รายงานที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหาร

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

รายงานที่ดีต้องยืดหยุ่น สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหาร มุ่งสร้างรายงานที่มีชีวิต ไม่เป็นแค่รายงานแบบที่เหมือนกับภาพนิ่งที่ให้ดูในหน้ากระดาษ หลังจากนั้นกราฟที่ลิงก์ข้อมูลจากตารางไปใช้ย่อมยืดหยุ่นตามไปด้วย แสดงภาพให้เห็นความหมายของตัวเลขได้ชัดเจน ง่ายที่จะวิเคราะห์วางแผนธุรกิจต่อไป

มุ่งสร้าง Dashboards โดยใช้สูตรลับที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างรายงานและกราฟที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ สามารถ highlight พร้อมเลือกรายการสำคัญมานำเสนอผลงานต่อผู้บริหารได้โดยอัตโนมัติ

แทนที่จะเสียเวลาคลิกหารายการจาก Slicer หรือ Filter เชิญพบวิธีการใหม่ช่วยหายอดที่ต้องการได้ทันที เป็นวิธีการที่เพิ่งค้นพบ ไม่มีในตำรา ช่วยทำให้สามารถใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น แบบที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้มาก่อน
” ลูกศิษย์คอร์สนี้กริ๊งกร๊างมาหาผม เล่าให้ฟังว่า ผลงานใช้ Excel ของเธอถูกคัดเลือกเข้าไปแข่งขันวิธีปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัท … แทนที่จะต้องไปหาวิธีทำงานแบบ 5 ส หรือพัฒนาระบบการทำงานใหม่ เธอใช้ Excel ที่หลายคนใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละ ลัดหาคำตอบที่ต้องการได้ทันที สามารถหาคำตอบที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะทำได้มาก่อน”

“ผู้บริหารระดับสูงมาเรียนส่วนตัวกับผมที่บ้าน โชว์รายงานที่สร้างขึ้นด้วย Pivot Table มาให้ผมดู เห็นแล้วขนลุกเลยเพราะคนสร้างทำไว้แบบสุดๆ แต่ท่านบอกว่า ช่วยทำให้ดูหน่อยว่าจะหาค่าที่ต้องการให้ง่ายขึ้นได้ยังไง กว่าจะมองหาว่าตัวเลขอยู่ตรงไหน เสียเวลานานมาก หน้าจอโน๊ตบุ้คที่ใช้อยู่ พอเปิดแฟ้มขึ้นมา รายงานก็อัดแน่นจนตาลาย”
หลักสูตรนี้ นอกจากการช่วยทำให้ผู้บริหารดีใจที่หาเจอรายการได้อย่างรวดเร็วตามหลัก Management by Exception แล้ว ยังสามารถดูรายงานนั้นได้อย่างสบายตาบนหน้าจอโน๊ตบุ้คหรือจอที่มีขนาดเล็กได้ด้วย (Management by Exception เป็นการยกเว้นหรือตัดเรื่องที่ไม่สำคัญหรือไม่เป็นประเด็นทิ้งไป ให้คงเหลือเฉพาะเรื่องสำคัญไว้พิจารณาเท่านั้น)

วิดีโอในหลักสูตรนี้จัดลำดับตามการสร้างงานทีละขั้น ซึ่งไม่มีใครเปิดเผยหรือทำให้ดูแบบนี้กันมาก่อน เป็นวิธีการส่วนตัวที่ผมใช้ในการสร้างรายงาน ปกติจะมีโอกาสสร้างให้ดูกับผู้เข้าอบรมแบบส่วนตัวเท่านั้น รับรองว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แสดงวิธีการสร้างงานที่จะช่วยสร้างรายงานได้ง่าย รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร และพอสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้ารายงานที่ยืดหยุ่นที่สุด

 

หัวข้อเนื้อหา

(วิดีโอ 53 ตอน ความยาว 11 ชั่วโมง 40 นาที
พร้อมแถมวิดีโอ Automatic Reporting with VBA อีก 12 ตอน)

 1. รายงานที่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร ทำไมจึงไม่เหมาะที่จะสร้างผ่านคำสั่งบนเมนู
 2. บทบาทสำคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ห้ามมองข้าม
 3. Big Data ที่ Big เพราะคนชอบเก็บ แต่เวลาใช้จริงควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ Excel ทำงานเร็วขึ้น
 4. วิธีเตรียมรับมือกับฐานข้อมูลที่อีกหน่อยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
 5. วิธีค้นหาแสดงตำแหน่งเซลล์ของข้อมูลที่ต้องการว่าอยู่ตรงไหน
 6. วิธีเปรียบเทียบตารางที่เก็บค่าเพื่อหาข้อมูลที่ต่างกัน
 7. วิธีป้องกันการบันทึกซ้ำ และเตือนให้เห็นเมื่อมีข้อมูลซ้ำ
 8. วิธีสร้างปุ่มคลิกเลือกรายการกลุ่มใหญ่แล้วอีกปุ่มแสดงรายชื่อในกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
 9. วิธีทำให้เมื่อโยกย้ายตำแหน่งเซลล์ไปที่อื่น สูตรที่หาค่าไว้จะหยุดทำงานทันที
 10. วิธีสร้างสูตรที่ไม่จำกัดพื้นที่ ไม่ต้องกำหนดขอบเขตตารางไว้ล่วงหน้า
 11. สูตร Array คืออะไร ทำไมบางครั้งต้องสร้างในเซลล์หลายเซลล์พร้อมกัน
 12. เมื่อ True จริง กับ False เท็จ มาพบกันจะเกิดอะไรขึ้น
 13. ท้าชนสูตรหายอดรวมแยกประเภทแบบลัดกับไม่ลัด เรียนรู้ให้ชัดว่าสูตร Array ทำงานยังไง
  – กรณีเงื่อนไขเดียว
  – กรณีเงื่อนไขต่างประเภทกัน เช่น หาว่า ณ วันที่นั้น ขายสินค้ารหัสนั้น ที่สาขานั้น ขายไปเท่าไร
  – กรณีเงื่อนไขประเภทเดียวกัน  เช่น หาว่าสินค้า A, B ,C ขายไปเท่าไร ซึ่งใช้กับสูตร SumIFs ไม่ได้
 14. วิธีเก่งสูตร Array ต้องลองแบบนี้แล้วคุณจะพบความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อน
 15. วิธีปรับสูตร Array ให้หายอดรวมก็ได้ ยอดนับก็ได้ หรือยอดเรื่องอะไรก็ได้ ซึ่งสะดวกกว่า Pivot Table อย่างมาก
 16. วิธีสร้างตาราง Unique List จากตารางฐานข้อมูล เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำที่สะกดไม่เหมือนกันอีกเลย
 17. วิธีปรับปรุงสูตร Array เพื่อหายอดระหว่างช่วงวันเวลาที่ต้องการให้ยืดหยุ่นกว่า Pivot Table
 18. แทนที่จะสร้างงานของจริงที่มีตารางขนาดใหญ่ มาชมขั้นตอนสำคัญในแฟ้มขนาด Baby Steps เพื่อเข้าใจประเด็นสำคัญที่เป็นพระเอกกันก่อนจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า
 19. วิธีสร้างงานทีละขั้น ชมวิดีโอที่หาดูได้ยาก ปกติไม่มีโอกาสได้เห็นกันในห้องเรียนเพราะจำกัดด้วยเวลา
 20. เคล็ดการสร้างสูตรที่ไม่ใช้เครื่องหมาย $ เพื่อทำให้ยืดหยุ่นในการสร้างรายงาน
 21. วิธีเตรียมสูตรไว้เพียงสูตรเดียวเพื่อสร้างตารางรายงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เผื่อผู้บริหารเปลี่ยนใจ
 22. วิธีออกแบบตารางคำนวณที่พร้อมต่อการนำไปสร้างกราฟได้ทันที

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนออนไลน์

 1. คุ้นเคยกับการใช้เมนูและสูตรคำนวณ
 2. เข้าใจวิธีใช้เครื่องหมาย $ และ Range Name
 3. ควรผ่านการเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel และหลักสูตร เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy 

9
06 บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards
Expires After: Does not Expire

เคล็ดการสร้าง Pivot Table ที่เหนือกว่าวิธีที่รู้จักกัน ทำให้ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิม เพื่อใช้คู่กับกราฟบน Dashboards 

บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

Pivot Table เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ที่ขาดไม่ได้ของผู้ใช้ Excel ทุกคน เพียงแค่ไม่กี่คลิก จะแปลงตารางข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นตารางรายงานที่สรุปรายรับรายจ่าย จำนวนการผลิต จัดกลุ่มยอดขายตามรายสินค้าหรือสาขาได้ทันที แต่ใช่ว่า Pivot Table จะจบเพียงแค่นั้น ไมโครซอฟท์ยังได้พัฒนาเครื่องมือใหม่อีกหลายอย่าง ซึ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกับ Pivot Table แล้วจะช่วยนำเสนอผลงานเป็น Dashboards แสดงกราฟที่เปลี่ยนแปลงตามประเภทรายการที่ต้องการได้ในพริบตา

หลักสูตรนี้จะไปไกลและลึกกว่านั้น คุณจะได้ทราบเคล็ดลับของ Pivot Table ได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของการคำนวณ และข้อดีข้อเสียที่พึงระมัดระวัง จะช่วยทำให้สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์และยืดหยุ่นมากกว่าที่ทราบกันทั่วไป

เหมาะสำหรับ ทุกคนที่เคยใช้ Excel มาบ้าง ขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้เมาส์ แป้นพิมพ์

เนื้อหา

(วิดีโอ  30 ตอน 4 ชั่วโมง 11 นาที)

 1. แนะนำตัว Pivot Table คืออะไร
 2. แนะนำวิธีการอบรมและเรียนรู้ไปด้วยกัน
 3. Pivot Table ไม่ได้มีแต่ข้อดี ควรระวังข้อเสียอะไรไว้บ้าง
 4. แนะนำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
 5. แนะนำขั้นตอนทั้งหมดในภาพรวม จาก Pivot Table สู่ Dashboards
 6. คู่มิตรคู่ศัตรูของ Pivot Table
 7. วิธีเตรียมปรับปรุงฐานข้อมูลให้ใช้กับ Pivot Table ได้สบายมาก
 8. พื้นฐานระบบการคำนวณของ Pivot Table
 9. เลิกใช้ Refresh กันเถอะถ้าไม่แน่จริง
 10. วิธีแกะ Pivot Table ของคนอื่นว่าสร้างมาจากไหน
 11. วิธีสร้าง Pivot Table ที่มั่นใจว่าได้ข้อมูลมาครบถ้วน
  โดยไม่จำเป็นต้องจิ้มลงไปในตารางฐานข้อมูลให้เสียเวลา
 12. วิธีจัดการกับ Pivot Table เมื่อจำนวนรายการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 13. วิธีงมเข็มขึ้นมาจากมหาสมุทรเมื่อ Pivot Table เจอกับข้อมูลจำนวนมหาศาล
 14. วิธีจัดกลุ่มย่อยให้เป็นกลุ่มใหญ่เพื่อดูยอดได้ง่ายขึ้น
 15. (พักโฆษณา) สำหรับคนที่ชอบลอก ทราบไหมว่า Paste น่ากลัวตรงไหน
 16. วิธีจัดกลุ่มข้อมูลตามระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
 17. วิธีใช้ Pivot Table ย้อนกลับไปสร้างตารางฐานข้อมูลกันบ้าง
 18. ก่อนจะส่งตาราง Pivot Table ให้บุคคลภายนอกต้องจัดแบบนี้
 19. เมื่อสูตร VLookup Match Index ดึงค่าจาก Pivot Table ไม่ได้แล้วจะทำยังไง
 20. วิธีกระจายตาราง Pivot Table ไปเป็นแฟ้มเฉพาะเรื่อง
  อยากจะดูเรื่องไหนก็เปิดแฟ้มนั้นขึ้นมา
 21. วิธีใช้ไฟเขียวไฟแดง เร่งความเร็ว Pivot Table
 22. วิธีแต่งหน้าเสริมสวยให้ Pivot Table
 23. วิธีใช้ Pivot Chart เพื่อช่วยมองภาพทางธุรกิจ
 24. วิธีแต่งหน้าเสริมสวยให้ Pivot Chart
  (แนะนิดๆเพราะไม่อยากเสียเวลาสอนมากไป)
 25. ถ้าไม่สนเรื่องรูปร่างหน้าตา ต้องใช้ Pivot Table กันแบบนี้
 26. วิธีสร้าง Slicer ซึ่งช่วยในการเลือกข้อมูลได้สะดวกกว่า Filter
 27. ทวนขั้นตอนอีกรอบก่อนจะสร้าง Dashboards
 28. วิธีสร้าง Pivot Table + Slicer + Chart =  Dashboards
 29. แนะนำเครื่องมือที่ใช้ล้ม Pivot Table
  เพื่อหาคำตอบได้สะดวกกว่าสำหรับผู้บริหาร

10
05 เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy
Expires After: Does not Expire

เรียนรู้วิธีใช้ Excel สร้างงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น ไม่ต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างเสร็จ ….. แล้วคุณจะรัก Excel มากขึ้น

เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์เนื้อหา

ปรับระบบเพื่อพร้อมใช้แบบ Fast and Easy
ปรับระบบเพื่อพร้อมใช้แบบ Fast and Easy

เร่งสปีดวิธีใช้เมาส์กับแป้นพิมพ์
เร่งสปีดวิธีใช้เมาส์กับแป้นพิมพ์

จัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน

ใช้ $ เพื่อสร้างสูตรเดียวใช้ทั้งตาราง
ใช้ $ เพื่อสร้างสูตรเดียวใช้ทั้งตาราง

พลิกแพลง VLookup
พลิกแพลง VLookup

ปิดจุดอ่อนด้วย Match Index
ปิดจุดอ่อนด้วย Match Index

ใช้ Dynamic Range เมื่อตารางขยายตัว
ใช้ Dynamic Range เมื่อตารางขยายตัว

จับ IF มาปะทะ VLookup
จับ IF มาปะทะ VLookup

เคล็ดลับ SumProduct ที่นึกไม่ถึง
เคล็ดลับ SumProduct ที่นึกไม่ถึง

เมื่อ SumIFS หมดทางไป
เมื่อ SumIFS หมดทางไป

ใช้ Pivot Table ให้ง่ายและเร็วขึ้น
ใช้ Pivot Table ให้ง่ายและเร็วขึ้น


Previous
Next

จะดีมากเลยใช่ไหม ถ้าคุณสามารถลดเวลาที่เคยใช้ Excel เป็นวัน หลายๆวัน ให้เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมง หรือสามารถทำเสร็จได้ทันทีที่หัวหน้าต้องการ แล้วสร้างผลงานเพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่าตัวโดยใช้เวลานิดเดียว … คุณจะกลายเป็นพนักงานคนโปรด เป็นคนสำคัญที่บริษัทขาดไม่ได้ สามารถก้าวหน้าในการทำงานเร็วกว่าคนอื่น เรื่องตกงานไม่ต้องพูดถึง

เพื่อช่วยให้คุณพร้อมรับกับสถานการณ์ในการทำงาน หลักสูตรนี้ได้เตรียมเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานที่ใช้ Excel ได้อย่างมั่นใจ พอได้รับมอบหมายงานหรือได้รับแฟ้ม Excel ที่ส่งมาให้ต้องนำใช้ต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น

เมื่อคุณรับแฟ้มงานมาทำต่อ ต้องค้นหาได้เองว่าต้องเริ่มทำอะไรที่ตรงไหนในแฟ้มนั้น สามารถสร้างตารางที่นำไปใช้ต่อกับสูตร VLookup, Pivot Table หรือสูตรพื้นฐานที่จำเป็นได้ทันที หมดความกลัวเมื่อเจอกับสูตรยากๆยาวๆ สามารถแกะสูตรตลอดจนปรับปรุงแก้ไขสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตร Fast and Easy นี้จะแนะนำขั้นตอนการใช้ Excel ที่ต่างจากที่สอนให้ใช้กันทั่วไป แทนที่จะเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยต้องพึ่ง Excel รุ่นใหม่หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีลดเวลาใช้ Excel ของมนุษย์ ช่วยทำให้สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น ง่ายขึ้น เสร็จงานเร็วขึ้น และมีเวลาว่างให้กับชีวิตมากขึ้น

หลักสูตรนี้คัดเลือกเนื้อหาที่พร้อมต่อการทำงาน ” เรื่องที่ต้องรีบใช้ก็ต้องรีบเรียน รอไม่ได้ “ มุ่งเรียนเพื่อนำไปใช้งาน ย่อมเหมาะสมกว่าการแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูง หลายเรื่องเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ เรื่องที่ต้องใช้กลับไม่ได้เรียน

เนื้อหา : 36 บทเรียน วิดีโอ 45 ตอน พร้อมคำอธิบาย (ความยาว 6 ชั่วโมง 31 นาที)

 1. เรียนรู้วิธีปรับระบบ Excel ให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น
 2. เมื่อตัวโปรแกรม Excel พร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้ Excel จะได้เรียนรู้วิธีใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ร่วมกันเพื่อช่วยในการบันทึกแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 3. วิธีนำตารางข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการคำนวณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาใช้เมาส์คลิกเลือกพื้นที่ตาราง
 4. วิธีออกแบบตารางตามหลัก ICO (Input Calculate Output) เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาและใช้สูตรดึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 5. เรียนรู้วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อสร้างสูตรที่ฉลาดในตัวของมันเอง (Smart Formula)
 6. เรียนรู้วิธีสร้างสูตรที่ฉลาดได้ถูกต้องแล้วยังไม่พอ ที่สำคัญต้องเป็นสูตรที่ดีด้วย
 7. วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม และวิธีตรวจสอบรักษาสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
 8. วิธีใช้วันที่และเวลา
 9. วิธีตั้งชื่อและใช้ชื่อตาราง Range Name
 10. วิธีใช้ Pivot Table ร่วมกับ Range Name ช่วยในการลิงก์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกหาพื้นที่ตาราง
 11. วิธีใช้สูตร IF แบบธรรมดาหรือแบบซ้อน IF หรือใช้สูตร And/OR เพื่อเลิกซ้อน IF
 12. วิธีปรับระบบการคำนวณให้สามารถเปิดแฟ้มและกรอกข้อมูลได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณโดยไม่จำเป็น
 13. วิธีใช้สูตร VLookup หรือ Match Index ที่ทำงานได้ยืดหยุ่นกว่า VLookup
 14. วิธีใช้สูตร SumIF SumArray SumProduct เพื่อหายอดรวมแยกประเภทได้ยืดหยุ่นกว่า Pivot Table
 15. วิธีใช้ Conditional Formatting ร่วมกับ Data Validation เพื่อชี้ตำแหน่งเซลล์ที่น่าสนใจ
 16. วิธีใช้ Dynamic Range โดยใช้คำสั่ง Insert Table เพื่อทำให้ขนาดตารางขยายขอบเขตอย่างอัตโนมัติตามจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น
 17. วิธีแกะสูตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณและสามารถค้นหาที่ไปที่มาของการลิงก์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มากนัก ขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์มาก่อน

11
999 ดูดวงให้สนุกด้วย Excel โดยใช้โปรแกรม 4ZSuriya
Expires After: Does not Expire

เลิกท่อง เลิกจำ ไม่ต้องใช้ปฏิทิน เบาสมองขึ้นเยอะ ด้วยโปรแกรม 4ZSuriya บน Excel โหราศาสตร์ไทยง่ายขึ้น กลายเป็นของสนุก

ดูดวงให้สนุกด้วย Excel โดยใช้โปรแกรม 4ZSuriya

อยากเป็นหมอดูสมัครเล่น ที่ไม่ใช่เล่นๆไหมครับ …

โปรแกรม 4ZSuriya เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วย Excel ใช้เวลาปรับปรุงกว่า 30 ปี ช่วยทำให้สามารถเรียนรู้โหราศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก

“4ZSuriya” ย่อมาจากคำว่า Foresee Suriya
หมายถึง การมองอนาคตจากดวงดาวในสุริยจักรวาล

พอกรอกวันเดือนปีและเวลาตกฟากลงไป โปรแกรมนี้จะช่วยผูกดวง คำนวณหาตำแหน่งดาวและลัคนา เปรียบเทียบดวงกำเนิดกับดวงจรได้ในพริบตา พร้อมกับหาตำแหน่งเกษตร ประ อุจ นิจ และวิเคราะห์ดาวเกษตรย้ายเรือนสลับเรือนให้ด้วย จะวัดมุมองศา Aspect ระหว่างดาว หรืออยากดูคำทำนายก็มีรายงานแสดงครบถ้วน

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เพิ่มคำทำนายส่วนตัว หรือลิงก์ข้อมูลไปใช้ในแฟ้มที่อื่นได้ตามสบาย

โปรแกรมนี้จะนำความสัมพันธ์ระหว่างดาวที่โคจรใน 12 ราศีและภพต่างๆมาสร้างเป็นรูปภาพกราฟที่ตีความไม่ยาก แถมมีคำทำนายจากตำแหน่งดาวกว่า 1,000 กรณีแสดงออกมาด้วย

สำหรับหมอดูอาชีพ หมอดูที่มีพื้นทางโหราศาสตร์ หรือโหราจารย์ เพียงฝึกใช้ Excel ให้เป็นนิดหน่อย โปรแกรมนี้จะเป็นเสมือนอาวุธ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างเหลือเชื่อ ใช้ช่วยในการทำมาหากิน หมดห่วงเรื่องการท่องจำ อีกทั้งยังใช้บันทึกวันเดือนปีเกิดของลูกค้าขาประจำไว้ในโปรแกรมนี้ได้ด้วย

ชมวิดีโอแสดงวิธีการใช้โปรแกรมพร้อมแฟ้ม pdf คู่มือการใช้งาน พร้อม download แฟ้มโปรแกรม 4ZSuriya ราคาแพงกว่าเงินที่คุณจ่ายนี้หลายเท่า

โปรแกรมใช้งานได้ไม่มีวันหมดอายุ

คุณจะได้รับแฟ้มโปรแกรม 4ZSuriya2020.xlsb version Professional รุ่นล่าสุดพร้อมแฟ้มคู่มือการใช้โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้มีความสามารถหลายอย่างที่นึกไม่ถึงว่าโปรแกรมโหราศาสตร์จะทำได้

การเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยจะกลายเป็นเรื่องสนุก ลดความเหนื่อยยากในการท่องจำหลักเกณฑ์ ช่วยทำให้เข้าใจโหราศาสตร์ได้ง่ายขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการให้คำทำนาย คุณสามารถดูผลการวิเคราะห์ตำแหน่งดาว เพื่อทราบเหตุผลว่าทำไม เพราะอะไร หลายเรื่องที่สงสัยจะได้ชัดเจนขึ้น เลิกงมงาย ช่วยให้ก้าวหน้าในวิชาโหราศาสตร์อย่างมีเหตุผล

โปรแกรมนี้ทำงานบน Excel 2010/2013/2016/2019/2021/365 เพื่อทดสอบว่าใช้กับเครื่องของคุณได้หรือไม่ เชิญ download โปรแกรมชุดทดสอบจากแถบ”บทเรียน เนื้อหา และแฟ้มเพิ่มเติม” หรือจากลิงก์นี้ไปใช้

https://www.excelexperttraining.com/download/test4zr.xlsb

พอเปิดแฟ้มขึ้นมาให้คลิก Enable บนแถบเหลืองบนจอ เพื่อยอมให้ Macro ทำงานได้ แฟ้มจะเปิดชีทแรกขึ้นมาแล้วจัดขนาดให้ฟิตพอดีกับหน้าจอให้เอง ถ้าเห็นภาพได้เต็มจอกราฟแสดงเส้นกราฟได้ และเห็นคำอธิบายภาษาไทยครบทุกแห่งบนหน้าจอ นั่นแสดงว่าคุณมีเครื่องที่พร้อมจะนำมาใช้กับแฟ้มรุ่น Professional

คลิกที่นี่เพื่อชมวิดีโอแสดงวิธีใช้แฟ้มสำหรับทดสอบการใช้งาน

พอเปิดแล้วต้องการปิดแฟ้ม ให้กดปุ่ม x ตรงมุมขวาบน หรือกดปุ่ม ESC จะเห็นเมนู Excel กลับมาแสดงตามปกติ

ราคาค่าสมัครนี้เป็นราคาโปรแกรม 4Zsuriya ใช้งานได้ตลอดชีพ

ชมวิดีโออธิบายวิธีใช้งาน 14 ตอน ระยะเวลารวม 2 ชั่วโมง 34 นาที

“ขอบพระคุณอาจารย์ ที่คิดค้นโปรแกรม 4Zsuriya ขึ้นมา ดิฉันเป็นคนใช้โปรแกรมโหราศาสตร์หลายตัวในการพยากรณ์ ตั้งแต่  Solar Fire, Uranus ที่นำมาใช้กับโหราศาสตร์ระบบยูเรเนียน หรือ โหราศาสตร์สากล  แต่ขอเรียนอาจารย์ว่า โปรแกรม 4Zsuriya เป็นโปรแกรมตอบโจทย์การพยากรณ์ได้แม่นยำมาก ที่สุด”

SURUCHADA APAINON


12
03 สารพัด Free สารพัด File แจกฟรี (Free)
Expires After: Does not Expire

แหล่งรวบรวมของแจก เชิญ download ฟรี แฟ้มตัวอย่างเพื่อใช้ในงานแต่ละประเภท ลิงก์รายชื่อวิดีโอกว่า 350 เรื่อง ที่นี่ ฟรี ทุกอย่าง

สารพัด Free สารพัด File แจกฟรี

13
02 จับประเด็นการใช้สูตรติดไม้ติดมือ (Free)
Expires After: Does not Expire

รอบรู้สูตรที่จำเป็น ทราบถึงความแตกต่างและความเหมือน เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน เตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรอื่นต่อไป

จับประเด็นการใช้สูตรติดไม้ติดมือ

Excel มีสูตรเยอะมาก แต่มีไม่กี่สูตรหรอกที่ต้องใช้ให้เป็นแต่กลับใช้ไม่เป็น บางคนใช้เป็นแต่ใช้แบบผิดๆมาตลอด แทนที่จะใช้สูตรที่ง่ายกว่ากลับไปเลือกใช้สูตรที่ยากแสนยาก คำตอบที่ควรหาได้ง่ายๆกลับใช้วิธีการอ้อมโลก คนที่อวดตัวว่าใช้ Excel ขั้นสูง แท้จริงน่าเรียกว่าขั้นติดลบเสียด้วยซ้ำ

สงสัยไหมว่าสูตรเหล่านี้มีหลักการเลือกใช้ให้ตรงกับงานต่างกันอย่างไร

IF AND OR CHOOSE VLOOKUP MATCH INDEX OFFSET SUMIF SUMIFS COUNTIF COUNTIFS SUMARRAY SUMPRODUCT

ไม่ใช่เพียงแค่รู้จักว่าสูตรทำงานยังไง ควรทราบด้วยว่าจะใช้เมื่อไหร่ ที่ไหน เหมาะกับหน้าตาตารางแบบใด จะลดจำนวนสูตร IF ที่ซ้อนกันได้อย่างไร ทำไมเงื่อนไขที่เป็นเลข จึงทำงานได้ง่ายกว่าเงื่อนไขที่เป็นตัวอักษร เมื่อใดควรเปลี่ยนจาก VLookup ไปใช้ Index

เชิญชมวิดีโอแสดงวิธีการใช้ในภาพรวมก่อน เดี๋ยวค่อยไปดูบทเรียนแต่ละสูตรกัน

Download คู่มือติดไม้ติดมือ (ExpertGuide.pdf)

14
01 เตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel (Free)
Expires After: Does not Expire

มาปรับแต่ง Excel และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้พร้อมต่อการใช้งานแบบไร้ขีดจำกัด สบาย และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

เตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel

Excel ที่ติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น Microsoft เขาสร้างระบบที่เผื่อไว้ให้คนทั่วไปทั้งโลกใช้งานได้เหมือนๆกัน แต่ระบบเหล่านั้นเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Excel เท่านั้น หากคุณต้องใช้ Excel เป็นประจำ ไม่ว่าจะต้องบันทึกข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันรายการต่อวัน หรือต้องสร้างสูตรยาวขึ้น ยาวขึ้น ยาวขึ้นเรื่อยๆ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนระบบที่ Excel จัดไว้ให้

เนื้อหาหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นบทนำของหลักสูตรอื่นทั้งหมดที่ผมสอน แทนที่จะเสียเวลามาแนะนำกันทุกครั้งก่อนที่จะถึงบทเรียนอื่น ขอให้เรียนรู้หลักสูตรนี้กันก่อนดีกว่า

เมื่อระบบเครื่องพร้อม ระบบของ Excel พร้อม จะช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel ทำงานได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไร้ขีดจำกัด

เชิญ download คู่มือติดไม้ติดมือ (ExpertGuide.pdf) รวมสูตรที่ต้องติดไม้ติดมือไว้ใช้เป็นประจำ ได้จากแถบ “บทเรียน เนื้อหา และแฟ้มเพิ่มเติม” ด้านขวาของแถบคำนำ ด้านบนของหน้านี้

มาดูกันว่า Excel ของคุณมีตรงไหนที่ควรปรับให้ดีขึ้นบ้าง