ประวัติอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ

November 11, 2019

Excel@ExcelExpertTraining.com
097-140-5555
02-718-9331

 

หลักสูตรแนะนำ

 • เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy
 • บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards
 • หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
 • Excel Dynamic Reports
 • Excel Dynamic Charts
 • Excel User Interface
 • สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel
 • เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA
 • ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต

หลักสูตรอื่น

 • เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel
 • เทคนิคการออกแบบตารางและสร้างงานด้วย Excel อย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการมอบหมายงานและการใช้ Microsoft Excel สำหรับผู้บริหาร
 • การใช้ Excel ในการวางแผนและตัดสินใจ
 • ฉลาดใช้เคล็ดลับของ Excel อย่างมืออาชีพ
 • ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ
 • หันมาปรับปรุงระบบการใช้ Excel ให้ปลอดจากความเสี่ยงกันดีกว่า

 

ประวัติการใช้โปรแกรมสเปรดชีท

2526 : เริ่มใช้ Lotus 1-2-3 release 1.1
2528 : เริ่มใช้ Excel version 2.0  

ประวัติการทำงาน

2563 – ปัจจุบัน : เริ่มจัดอบรมแบบเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ExcelExpertTraining.com นี้
2557 – ปัจจุบัน : เริ่มจัดอบรมแบบส่วนตัวกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน เพื่อมุ่งคุณภาพการอบรมสูงสุด

2558 – 2560 : วิทยากรพิเศษ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2546 – 2551 : วิทยากรพิเศษ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน : สร้างเว็บ Excel Expert Training เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา
2539 – ปัจจุบัน : เริ่มใช้ชื่อ Excel Expert Training

2539 – 2557 : วิทยากรพิเศษ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
2535 – 2539 : Senior Vice President บริษัท ธารารมณ์ – Property Master Holding
2532 – 2535 : Business Planning เครือเจริญโภคภัณฑ์ – TelecomAsia (True) Corporation
2528 – 2531 : ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนพัฒนาระบบและองค์กร ฝ่ายวิจัยและวางแผน
2526 – 2528 : ศึกษาต่อปริญญาโท MBA-Finance : University of Wisconsin, USA
2525 – 2526 : ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนพัฒนาระบบและองค์กร ฝ่ายวิจัยและวางแผน  

ประวัติการศึกษา

2528 : ปริญญาโท MBA-Finance : University of Wisconsin (GPA 3.61 with Scholarship Award)
2525 : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (GPA 3.03)
2521 : ประถม-มัธยม : สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

56787border

ภาพการอบรม Excel ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

 

rsma2528

ผมเริ่มใช้ Excel สมัยทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ส่วนพัฒนาระบบและองค์กร ในเวลานั้น(ประมาณปีพ.ศ.2528) Excel รุ่นที่ใช้ครั้งแรกเป็น version 2 ซึ่งก่อนจะใช้ Excel ต้องติดตั้งโปรแกรม Windows ลงไปคู่กับ DOS ก่อนเพียงเพื่อจะได้ใช้แค่ Excel เท่านั้น ส่วนตัวเมาส์ยังไม่มีใช้แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ ต้องใช้แป้นพิมพ์แทน เรียกเมนูคำสั่งได้ช้ามาก ขนาดใช้เครื่อง IBM PC AT ของฝ่ายวิจัยและวางแผนที่ว่าเร็วที่สุดในขณะนั้นแล้วยังทำงานช้าสุดๆ ผมจึงเก็บเจ้า Excel เข้าตู้ แล้วหันกลับมาใช้ Lotus 123 เจ้าเก่าดีกว่า เพราะบน DOS นั้น Lotus ทำงานได้เร็วมากๆ แม้จะมีหน้าตาไม่สวยหรู ตัวตารางเป็นขีดๆๆๆ มาต่อกันเป็นเส้น แต่ใครๆต่างใช้ Lotus 123 กันทั้งนั้น แทบไม่เห็นใครใช้ Excel สักเครื่องเดียว

IBMPCjr1986

โปรแกรม Lotus 123 แนบแน่นกับผม มาตั้งแต่สมัยเรียน MBA-Finance ที่ University of Wisconsin ตอนนั้นซื้อเครื่อง IBM PCjr ที่มีหน่วยความจำแค่ 128kb มาใช้กับ Lotus 123 release 1.1 ทำ case ส่งอาจารย์ พอกลับมาเมืองไทยจึงใช้ Lotus 123 ต่อสบายๆ จำคำสั่งย่อของ Lotus 123 ได้ขึ้นใจ ใช้สร้าง macro ง่ายมาก

หนังสือที่หาซื้ออ่านเป็นประจำ หนีไม่พ้นตำราวิธีใช้ Lotus 123 ซื้อมาเต็มตู้ไปหมด ไม่ว่าจะแพงแสนแพง เล่มหนึ่งราคาเป็นพันๆ ผมก็ออกเงินเองซื้อมาศึกษา เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดยังหอบตำรา Lotus 123 ติดตัวไปตลอด ย้อนคิดไปแล้ว นึกไม่ถึงเลยว่า ผมจะได้ใช้ความรู้เหล่านั้นกับการสอน กลายเป็นวิชาชีพของตนเองในวันนี้

rsmb2528

 

 

 

  ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธ.ไทยพาณิชย์ ปีพ.ศ. 2528


rsmc2530

รองชนะเลิศ QC Circle
ใช้เครื่องยิงภาพ VGA ทันสมัยที่สุดสมัยนั้น

rsmd2531

จากประสบการณ์ในฝ่ายวิจัยและวางแผน ต้องใช้ Lotus 123 คำนวณงานแทบทุกประเภท ไล่จากคำนวณธรรมดาๆ ทำงบประมาณ พยากรณ์อนาคต สร้างกราฟ วิจัยตลาด ใช้สร้าง Organization Chart วางแผนโครงสร้างสถาบัน ทำงานเป็น System Analyst พัฒนาระบบงาน หาทางจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ต้องติดตามเทคโนโลยีแล้วหาทางใช้เทคโนโลยีนั้นๆในการทำงาน กลายเป็นนิสัยติดตัว ต้องหาทางริเริ่มพัฒนา ต้องคิดอยู่เสมอว่าวิธีการทำงานที่จะใช้จะต้องเร็วกว่า ดีกว่า เหมาะสมกว่า และได้ผลงานมากกว่า

rsme2532

พอย้ายมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ทำงานเป็น Planning Analyst มีโอกาสวิเคราะห์การลงทุนของธุรกิจตั้งแต่ไม่ถึงล้านบาทไปจนถึงแสนล้าน อย่างโครงการร้านอาหาร โครงการร่วมทุนกับต่างชาติ โครงการโทรศัพท์ (ซึ่งเป็นบริษัท TelecomAsia หรือ True ในปัจจุบัน) ผมเริ่มใช้ Excel ทำงานเต็มตัวจากที่นี่แหละครับ ต้องใช้ Excel ตลอดเวลา และต้องหาทางดัดแปลงใช้งานให้ยืดหยุ่น เพราะเจ้านายชอบสั่งเปลี่ยนงาน สั่งให้ศึกษาโครงการใหม่ๆ ต่างไปจากเดิมเสมอ แถมมีโอกาสศึกษางานที่ใช้ Excel ของฝรั่ง ได้เรียนรู้วิธีคำนวณแปลกๆแบบที่ไม่มีในตำรา จนสามารถคิดค้นวิธีใช้ Excel ในแบบของผมเอง เช่น ทำให้ Data Table ทำงานได้ไม่จำกัด เป็นต้น

ช่วงทำงานที่ CP ต้นตอแห่งความสนใจใน Excel อย่างลงลึกถึงแก่นได้เริ่มขึ้น เนื่องจากได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาจาก 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Salomon Brothers เพื่อร่วมกันวิเคราะห์โครงการโทรศัพท์ ผมมีโอกาสเรียนรู้วิธีใช้ Lotus 123 ของเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ละคน โดยเฉพาะ Salomon Brothers ซึ่งใช้ Excel สร้างสูตรลัดๆน่าทึ่ง สูตรหลายๆสูตรของเขาใช้สูตรไม่กี่บรรทัด ในขณะที่สูตรของผมยาวเป็นหน้าๆ ต้องแกะสูตรที่เขาใช้ทุกเซลล์ กลายเป็นที่มาของความรู้ ซึ่งหาไม่ได้จากตำราเล่มใด

rsmf2533

 

ปีพ.ศ. 2533 ยังใช้ Lotus 1-2-3 อยู่เลย
ใช้จอสีดีกว่าคนอื่นเขา อุปกรณ์ชั้นเยี่ยมครบชุด
ในตู้เต็มไปด้วยหนังสือ Lotus 1-2-3

และแล้ว….. ความเบื่อเริ่มบังเกิดขึ้น เบื่อและเสียดายเหลือเกิน เมื่อต้องทิ้ง file ซึ่งสร้างมากับมือ เพราะ CP ผุดโครงการใหม่อยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวเดียวต้องเริ่มสร้างงานใหม่อีกแล้วตามที่เจ้านายต้องการ ไม่อยากทิ้งก็ต้องทิ้งครับ แม้ว่าตอนนั้นจะรู้วิธีแยกส่วนของ file ซึ่งผมตั้งชื่อว่า วิธีถอดหัวใจออกจากร่าง แล้วสามารถนำหัวใจมาประกอบเป็นร่างใหม่ เป็น file ใหม่แล้วก็ตาม

วันหนึ่ง ขณะอยู่ในร้านหนังสือ ผมหยิบตำราโหราศาสตร์ขึ้นมาดู เจอประโยคว่า ดาวพุธทำมุมคู่ดาวศุกร์ส่งแรงให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ สมัยนั้นผมไม่เชื่อเรื่องดูดวงอะไรนี่เลยนะ แต่พออ่านเงื่อนไขของตำแหน่งดาวที่ว่าแล้ว ใจผมก็แปลออกมาเป็นสูตร IF ทันที เกิดความคิดท้าทายขึ้นในใจ เอาล่ะทีนี้ผมจะเอาเงื่อนไขในตำราโหราศาสตร์นี่แหละ มาฝึกใช้ Excel แถมสร้างไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องทิ้ง

ผมใช้เงื่อนไขในตำราโหราศาสตร์นี่แหละครับ ฝึกปรือวิธีใช้ Excel อย่างที่คนอื่นๆเขาไม่ใช้กัน แทนที่จะใช้สูตรบวกลบธรรมดาๆ กลับต้องเรียนรู้สูตรทางวิทยาศาสตร์ ใช้สูตร Sin Cos Tan คำนวณตำแหน่งดาวทุกดวงในสุริยจักรวาล บางสูตรต้องซ้อนสูตรให้ได้เกินกว่า 7 ชั้นจึงจะคำนวณได้ ต้องแม่นยำในสูตรคำนวณวันเดือนปีและเวลา ต้องหาทางจัดตารางเก็บข้อมูล หาทางสร้างสูตรดึงข้อมูลออกมาใช้ พอคำนวณเสร็จแล้วนำมาสร้างกราฟ ตัวกราฟเองก็ใช่ง่ายเสียเมื่อไหร่ล่ะ ต้องหาทางสร้างกราฟให้ dynamic ทั้งเส้นกราฟ ทั้งคำอธิบายบนกราฟ ทั้งค่าตัวเลขบนกราฟ ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เองทันทีเมื่อกำหนดเวลาเปลี่ยนไป เทคนิคหลายๆอย่างที่ใช้ จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้มาก่อน

viocycle

 

สิ่งที่ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้ สิ่งที่ไม่เคยคิดก็ต้องคิด แถมคิดต่างจากแนวคิดเดิมๆ ลูกเล่นมากมายครับเกิดขึ้นในงานส่วนตัว ในงานโหราศาสตร์นี่เอง พอเลิกงานกลับมาถึงบ้าน แทนที่จะพักผ่อน กลับเปิดคอมพิวเตอร์สร้างโปรแกรมโหราศาสตร์ต่อไปจนดึกดื่น สูตรยากๆยาวเป็นหน้า ซ้อนกันเสียจนแทบจะแกะสูตรไม่ออก เดี๋ยวนี้ผมยังงงเลยว่า เราสร้างสูตรยากๆอย่างนี้ได้ยังไง

rsmi2536

พอออกมาทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ มีตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตขึ้น ได้เป็น Senior Vice President ของ Tararom Enterprise แทนที่จะทิ้ง Excel แล้วสั่งลูกน้องทำแทน ผมกลับปล่อย Excel ไม่ได้ เพราะยังใช้ Excel กับงานอดิเรกโหราศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ Excel กับผมแนบแน่นต่างจากคนอื่นๆ แล้วยังส่งผลกลับไปที่งานประจำ สามารถใช้ Excel คำนวณการลงทุนในธุรกิจบ้านจัดสรร ผูกความสัมพันธ์ทั้งด้านผลิต ขาย ก่อสร้าง บัญชี การเงิน และภาษีอากร ออกมาเป็นโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนครบวงจร แบบที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นเข้า ต้องรีบเอ่ยปากขอแฟ้มโปรแกรมเอาไปใช้บ้าง

จากความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เริ่มปรับตัวไปสู่เรื่องของธรรมะ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะเริ่มปลงครับ ดูดวงแล้วเห็นว่า คนเรานี่มีขึ้นก้อมีลง คนที่ดวงดีสุดๆ ก็ดีไปพักหนึ่งแล้วต้องตกลงมา คนที่ดวงตก เดี๋ยวดวงก็ขึ้น ล้วนเปลี่ยนแปลง ผันแปรเป็นธรรมดา เกิดความรู้สึกว่า ตนไม่อยากดูดวงให้กับใครอีกแล้ว เกรงจะกลายเป็นการพูดเรื่องไม่จริง ไม่ถูกต้องทั้งหมด ใครจะมี อดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นอย่างไรนั้น ไม่ได้ขึ้นกับดวงชะตาเพียงอย่างเดียว ขอให้มีสติ แล้วใช้ปัจจุบันให้มีประโยชน์ที่สุดดีกว่า

ด้วยใจที่แสวงหาความสงบ ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนงานอีกครั้ง ตั้งใจจะทำงานเพื่อสังคม อยากทำงานกับ Non-profit Organization อะไรทำนองนั้น อยากทำงานส่วนตัวซึ่งไม่ผูกมัด ไม่เป็นงานประจำ ไม่รัดตัวเหมือนเมื่อก่อน จะได้ฝึกปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกัน และนับเป็นโชคดีของผมอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 – 2557 ที่ได้เป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นสถาบันไม่แสวงหากำไร ช่วยสนับสนุนให้ผมได้ทำงานตามที่หวังไว้โดยไม่นึกฝันมาก่อน

rsmk2540

 

Excel Expert Training ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539

หลังจากนั้นผมเริ่มหันมาสอนแบบส่วนตัว กลุ่มเล็กๆ จัดสอนที่บ้านซอยรามคำแหง 35 พอเริ่มมีปัญหาไวรัสโควิดระบาดก็เพิ่มการสอน Excel แบบออนไลน์

ขอตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ทั้งหมด ตั้งหลักว่า ลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าครูให้ได้ ใจมีแต่ให้ อยากช่วย อยากหาทางแก้ปัญหา มีความสุขเมื่อได้ให้ความรู้แก่คนอื่น

2019XLRoomOK2

 

EET Online Logo w Shadow