Super Hit FAQ

FAQ คำถามยอดฮิต

ทุกหลักสูตรขอเพียงคุ้นเคยกับการใช้ Excel มาก่อนบ้าง เคยใช้เมนู เคยใช้สูตร ก็เข้าเรียนได้แล้วครับ
เรียนกับ อาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
 • กว่า 20 ปี ประสบการณ์สอน Excel ผู้สร้างเว็บ ExcelExpertTraining.com และ fb กลุ่มคนรัก Excel
 • 9 ปี จัดอบรมให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
 • 19 ปี วิทยากรสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • 15 ปี มีผลงานได้รางวัล Microsoft Excel Most Valuable Professional ทุกปี
มั่นใจในความรู้ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นระบบ ได้มุมมองผู้ใช้งานถึงระดับบริหาร
ที่นี่จัดเตรียมหลักสูตรไว้ เพื่อใช้ตรงกับความรับผิดชอบในงานที่ทำอยู่ จะได้นำไปใช้ได้ทันที ทุกหลักสูตรใช้ Excel 365 รุ่นล่าสุดในการสอน โดยมุ่งให้สามารถนำความรู้และวิธีการไปใช้ได้กับ Excel ทุก version ตั้งแต่ 2007/2010/2013/2016/2019/2021/365
เว็บนี้ใช้ระบบ Learning Management System ที่ดีที่สุดในโลก ของ LearnDash ร่วมกับระบบการจัดการสมาชิกที่ดีที่สุดในโลกของ MemberPress
 • ดูภาพได้ชัดเจนผ่านจอทุกประเภท ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ
 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก
 • จะทบทวนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • มีระบบติดตามการเรียนให้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ
 • ได้ชมคลิปวิดีโอคุณภาพสูง พร้อมบทความ โน๊ตสรุปสาระสำคัญ
 • ได้รับแฟ้มคู่มือพร้อมแฟ้มตัวอย่างอีกหลายแฟ้ม
 • ได้รับ ใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดครบถ้วนตามกฎหมาย นำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนายจ้าง

ได้รับคำตอบและคำแนะนำจากคนเก่ง Excel ทุกสารทิศกว่า 4.7 หมื่นคน ได้แนวทางการใช้งานที่หลากหลาย

ผลตอบรับจากผู้เข้าเรียน Feedback01 : Feedback02Feedback03 : Feedback04 …..

หลักสูตรแนะนำ

> สำหรับผู้ใช้ Excel ทั่วไป

> สำหรับคนรัก Excel ที่ต้องใช้ Excel เป็นประจำ ตลอดทั้งวัน

> มุ่งเรียนให้ครบเครื่อง ได้เรียนอย่างเป็นระบบ

ราคาพิเศษ สมัครเรียนแบบแพครวม 4 หลักสูตร