รายชื่อหลักสูตร Public - Private

เนื้อหาหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตรออนไลน์ โดยปรับปรุงบทเรียนให้เหมาะสมกับระยะเวลาและพื้นฐานของผู้เข้าอบรม
ในการสมัครเรียนแบบส่วนตัว (Private Class) สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือผสมเนื้อหาจากหลายหลักสูตร ตามระยะเวลาอบรมที่ต้องการ

เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

เพื่อเตรียมตัวเริ่มงาน เตรียมสมัครงาน เรียนต่อปริญญาโท (1 วัน)

b53c4787-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-2.png
Excel Dynamic Charts

เพื่อนำเสนอผลงานเป็นกราฟที่ยืดหยุ่นต่อการวางแผนตัดสินใจ (1 วัน)

bb05c805-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-3.png
ดูดวงให้สนุกด้วย Excel

เรียนรู้วิธีใช้โปรแกรม 4ZSuriya เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการผูกดวงและให้คำทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทย และหลักของตะวันตก (2 วัน)

หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า

เรียนรู้วิธีออกแบบตารางและจัดการข้อมูลสินค้า ข้อลูกค้า การขายและการผลิต (2 วัน)

1278519b-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-4.png
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel

เรียนรู้เคล็ดลับเพื่อทำให้สามารถใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และยืดหยุ่นต่อการวางแผนตัดสินใจ (2-3 วัน)

EvenTor04.png
เนื้อหาพิเศษสำหรับเรียนแบบส่วนตัว

เชิญเลือกหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนที่ต้องการได้ตามสบาย

บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

เรียนรู้การสร้าง Pivot Table และจัดเตรียมกราฟเพื่อนำไปสร้างเป็น Dashboards (1 วัน)

iconChartGreen
ดูก็ดี ใช้งานก็ง่าย ด้วย Excel User Interface

เพื่อปรับแต่หน้ารายงานให้ดูดีและยืดหยุ่น (1 วัน)

iconChart
Excel Dynamic and Automatic Solutions

เรียนรู็วิธีการสร้าง Dashboards ที่ยืดหยุ่นต่องการวางแผนตัดสินใจ โดยใช้สูตรคำนวณซึ่งลัดขั้นตอนกว่าการสร้างด้วย Pivot Table (2 วัน)

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA – Macro

เรียนรู้วิธีทำให้ Excel ทำงานอัตโนมัติ เพื่อจัดการข้อมูล (2-3 วัน)

iconShield
ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ

เรียนรู้วิธีประยกต์ใช้สูตรในการสร้างงานเพื่อใช้ในการวางแผนตัดสินใจ (2-3 วัน)

iconShieldPurple
ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต

เพื่อประยุกต์ใช้ Excel ในการวางแผนและควบคุมการผลิต การสั้งซื้อและจัดการผลิตสินค้าให้พร้อม (Material Requirements Planning - MRP) (2-3 วัน)