Work Simplification with Excel VBA – Macro

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA – Macro
Work Simplification with Excel VBA – Macro

หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่าย ทำงานที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้สะดวกสบายขึ้น สร้างผลงานจาก Excel ได้มากขึ้น แถมลดเวลาที่คุณเสียไประหว่างนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องห่วงเวลาเปิด File นั้น File นี้ ไม่ต้องคอยควบคุมลำดับการทำงานด้วยตนเอง ไม่ต้องสั่งคำนวณ ค้นหา ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล แล้วสั่งพิมพ์ด้วยตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีก เพียงแค่กดปุ่มเดียว Excel ของคุณจะทำงานให้เองทุกขั้นตอน งานทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยในพริบตา

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เปิดเผยเคล็ดการใช้ Excel VBA ซึ่งวิทยากรเพิ่งค้นพบไม่นานนี้เอง เป็นเคล็ดลับซึ่งไม่มีในตำราเล่มใด สามารถใช้รหัสคำสั่ง VBA ธรรมดาๆให้ทำงานได้เกินกว่าที่เราทราบกันทั่วไป จะทำให้ผู้ใช้ Excel ทุกระดับและแม้แต่โปรแกรมเมอร์ผู้ช่ำชอง นึกไม่ถึงว่าจะมีเคล็ดการใช้ Macro Recorder กับงานซึ่งยากเกินกว่าจะเป็นไปได้

เรียนรู้วิธีการที่ควรนำมาใช้ในการสร้างงานให้ผู้อื่นใช้แฟ้มต่อไปได้ตลอดโดยแทบไม่จำเป็นต้องแก้ไขรหัส VBA อีกเลยไม่ว่าจะมีการแก้ไขตำแหน่งเซลล์ให้ต่างไปจากเดิม (VBA ที่ใช้กันทั่วไปมักเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการใช้งานเมื่อผู้สร้างแฟ้มลาออกไปแล้วแฟ้มทำงานผิดพลาด เพราะจะไม่มีใครมาช่วยแก้ไข VBA )

เคล็ดลับนี้จะทำให้การใช้ Excel VBA ง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทีเดียว ลดรหัสคำสั่งนับสิบนับร้อยคำสั่งให้เหลือเพียง 2 – 4 คำสั่ง คุณไม่ต้องกลัวการเขียนรหัสคำสั่ง VBA อีกแล้ว เพราะแทบไม่จำเป็นต้องเขียนรหัสเองอีกเลย

เหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel ทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวในท้องตลาด ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร Excel VBA อื่นๆ 

วัตถุประสงค์

 1. สามารถใช้ Macro Recorder บันทึกขั้นตอนการทำงาน และแปลงเป็นรหัสคำสั่งภาษา Visual Basic โดยอัตโนมัติ แล้วใช้ Visual Basic Editor ดัดแปลงแก้ไขรหัสเมื่อจำเป็น
 2. สามารถสั่งการให้ Excel ทำงานเองโดยอัตโนมัติ และหลีกเลี่ยงการใช้ VBA ที่ไม่เหมาะสม
 3. นำเคล็ดลับมาใช้ร่วมกับ Macro Recorder ในงานจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ VBA จัดการงานแทบทุกประเภทตั้งแต่เปิด File คำนวณ ค้นหา ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และจัดพิมพ์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหา ระยะเวลาอบรม 2 – 3 วัน

 • การใช้ Macro Recorder และ VBA Editor แบบยืดหยุ่น เพื่อบันทึก แก้ไข และลบรหัสคำสั่ง
 • การสร้างปุ่มกด เพื่อสั่งให้ VBA ทำงานหลายขั้นตอนจากการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
 • การสร้าง Message Box ใช้เป็นคำอธิบาย ช่วยแนะนำขณะทำงานแต่ละขั้นตอน
 • การดัดแปลง Message Box ใช้ร่วมกับคำสั่ง IF เพื่อทำงานเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
 • การสร้าง Input Box เป็นหน้าจอรอรับข้อมูล เพื่อช่วยให้ไม่ต้องบันทึกค่าลงไปในเซลล์เอง
 • การเชื่อมโยงรหัสคำสั่งเป็นชุด เพื่อใช้ทำงานที่ยากขึ้นและซับซ้อนขึ้น
 • การสั่งให้ทำงานทวนซ้ำเป็น Loop เพื่อลดภาระงานซึ่งต้องทำซ้ำเป็นประจำ
 • การสร้างสูตรคำนวณลับเฉพาะของคุณเอง และเป็นสูตรซึ่งไม่มีใน Excel มาก่อน
 • พื้นฐานการใช้สูตรประเภทจัดการฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการค้นหา แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล
 • เคล็ดลับการใช้สูตรร่วมกับ Macro Recorder เพื่อทำงานซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
 • เคล็ดการสร้างรหัสคำสั่ง ซึ่งสามารถใช้ทำงานได้ไม่จำกัดพื้นที่
 • เคล็ดการเลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการ ทั้งแบบถาวรและแบบเลือกได้โดยอิสระ
 • เคล็ดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพร้อมกันทีเดียวทั้งตาราง
 • เคล็ดการส่งค่าลงไปในเซลล์เฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
 • เคล็ดการจัดการกับตารางเก็บข้อมูลซึ่งมีขนาดไม่แน่นอน
 • เคล็ดการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมต่อท้ายข้อมูลรายการสุดท้าย
 • เคล็ดการค้นหา บันทึก แก้ไขข้อมูลตามรหัสลูกค้าหรือรหัสสินค้า
 • เคล็ดการสั่งพิมพ์เป็นชุด เช่น พิมพ์ประวัติลูกค้ารายตัว ให้เสร็จทุกคนในคราวเดียว

ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ทุกท่านที่สนใจ ไม่จำกัดว่าทำงานด้านใด
 • คุ้นเคยกับการใช้ Excel มาก่อนบ้าง
 • ไม่จำกัดว่าเคยใช้ Excel VBA มาก่อนมากน้อยหรือไม่ แม้แต่โปรแกรมเมอร์ผู้ช่ำชอง เพราะคุณจะได้รับความรู้ใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทราบมาก่อน