ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ

ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ
Excel Expert Formula

วิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงในทุกวันนี้ ถูกพัฒนาสูงขึ้นไปกว่าเดิมมาก การพัฒนาที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรมรุ่นใหม่ๆเท่านั้น แต่กลับเป็น วิธีคิด วิธีใช้งานของมนุษย์ ซึ่งเพิ่มความสลับซับซ้อน และมีแนวทางต่างไปจากเดิม

ยิ่งรู้จักสูตรมากขึ้น สามารถเลือกใช้สูตรที่เหมาะสม แล้วดัดแปลงแก้ไข นำสูตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ดีขึ้นเท่าใด ยิ่งได้รับประโยชน์จากการใช้ Excel มากขึ้นเท่านั้น สามารถใช้แก้ปัญหาในงานซึ่งไม่น่าจะทำได้ ช่วยประหยัดเวลา ลดขนาด file และสร้างงานใหม่ๆได้หลากหลายประเภทขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตรนี้นำสารพัดสูตรของ Excel ซึ่งช่วยให้ Excel กลายเป็นโปรแกรมที่โดดเด่นเหนือกว่าโปรแกรมอื่น มาตีแผ่วิเคราะห์อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้คุณสามารถ คิดค้นสูตรขึ้นมาใช้ได้เอง ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องจำสูตรให้ได้ทุกสูตร เปิดเผยเคล็ดลับวิธีพัฒนาความคิดต่อไปได้ด้วยตัวเอง สู่เป้าหมายฉลาดใช้ Excel อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

 1. เรียนรู้วิธีคิดค้นหา เลือกใช้ และสร้างสูตร ให้ยืดหยุ่นต่อความต้องการทางธุรกิจ
 2. สามารถป้องกันจุดอ่อน ข้อควรระวัง และสิ่งที่จะทำให้ Excel คำนวณไม่ถูกต้อง
 3. ได้รับคู่มือรวมสุดยอดสารพัดสูตร ซึ่งวิทยากรใช้เวลารวบรวมนับปี

เนื้อหา

 • วิเคราะห์โครงสร้างสูตร วิธีค้นหาสูตร วิธีเลือกใช้ วิธีวิเคราะห์หาจุดอ่อนข้อจำกัดของสูตร วิธีแกะสูตร วิธีสร้างสูตรซ้อนสูตร วิธีเอาชนะข้อจำกัดของสูตร วิธีตรวจสอบความถูกต้องของสูตร วิธีแยกสูตรเป็นส่วนๆ วิธีตั้งชื่อให้กับสูตร วิธีใช้ตำแหน่งอ้างอิงแบบ Dynamic วิธีป้องกันสูตร
 • วิธีใช้สูตรสำเร็จรูปพื้นฐาน ซึ่งขาดไม่ได้ในงานทั่วไปของธุรกิจ
 • วิธีใช้สูตร Excel Add-ins ในงานพิเศษเฉพาะด้าน
 • สูตรลัดสำหรับการนับ และคำนวณ
 • สูตรลัดสำหรับการตัดสินใจ และวางแผน
 • สูตรลัดจัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • สูตรใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • วิธีสร้างสูตรสำหรับ Custom Data Validation และ Conditional Formatting
 • วิธีสร้างสูตร Array ซึ่งเป็นสุดยอดสูตรของ Excel
 • วิธีประยุกต์ใช้สูตร Array เพื่อลัดขั้นตอนคำนวณ และแก้ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
 • วิธีสร้างสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ

ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาเคล็ดลับอื่นๆให้เหมาะสมกับเวลา ระดับความรู้ และความต้องการของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เหมาะสำหรับทุกท่านที่ใช้ Excel เป็นประจำ จากทุกสายงาน ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้ซึ่งใช้ Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล งานวิเคราะห์ งานวางแผน หรือใช้เพื่อการตัดสินใจ
 • ต้องคุ้นเคยกับการใช้ Excel 2007/2010 ขึ้นไป สามารถใช้ Mouse รู้จักวิธีใช้เมนูคำสั่ง จัดตาราง สั่งพิมพ์ และสร้างสูตรทั่วไป
 • ยิ่งเคยใช้ Excel ผิดพลาดมาก่อน ยิ่งได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้มากขึ้น
 • หลักสูตรนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นใช้โปรแกรม Excel หรือไม่ชอบคำนวณ