Excel User Interface

ดูก็ดี ใช้งานก็ง่าย ด้วย Excel User Interface

ExcelUserInterfaceHL

“นี่โปรแกรมอะไร Excel เหรอนี่”

เมื่อถึงเวลานำแฟ้มไปอวดโฉมส่งต่อให้คนอื่นเห็น ต้องทำให้แว้บแรกที่เปิดแฟ้มขึ้นมาสร้างความประทับใจ หาทางทำให้ทุกคนที่เห็นและได้นำไปใช้งาน ถึงกับตาโตพร้อมอุทานประโยคนี้ออกมา ยิ่งมีคำชมจากหัวหน้าของคุณได้ล่ะก้อ รับรองว่าคุณจะเป็นคนโปรดอย่างแน่นอน 

คุณสมบัติของของผู้เข้าอบรม

 • เคยสร้างสูตร รู้จักการใช้ $ และใช้คำสั่งบนเมนู คุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

รายละเอียดเนื้อหา ระยะเวลาอบรม 1 วัน

ภาคที่ 1 วิธีแปลงโฉม Excel ทำให้ดูดี ใช้งานง่ายขึ้น

 • วิธีปรับระบบ Excel ให้พร้อมก่อนนำเสนอผลงาน
 • วิธีควบคุมความเร็วในการคำนวณให้แสดงผลลัพธ์เมื่อต้องการเท่านั้น
 • วิธีปรับระบบ Windows ให้แสดงนามสกุลของแฟ้ม
 • วิธีปรับแต่งเพิ่มพื้นที่การนำเสนอบนหน้าจอ
 • วิธีเปลี่ยนสีพื้นตารางทุกชีทในพริบตา
 • วิธีปรับโทนสีให้มีสีสวยที่โทนเข้ากัน สามารเลือกใช้หลากหลายสีมากขึ้น
 • วิธีจัดการกับขนาดและตำแหน่งของรูปภาพ
 • วิธีจัดระดับรูปภาพให้ซ้อนกันหลายชั้นและจัดกลุ่มภาพให้ติดไปด้วยกัน
 • วิธีปรับแต่งรูปภาพแบบง่าย
 • วิธีปรับแต่งตัวอักษรแบบง่าย 
 • วิธีทำให้ข้อความบนรูปปรับเปลี่ยนตามข้อความในเซลล์
 • วิธีสร้างตารางให้ดูเหมือนเป็นภาพ 3 มิติและมีรอยสลักบนหน้าจอ
 • วิธีสร้างปุ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • วิธีใช้สูตร IF Choose Index เพื่อแสดงหรือนำค่าที่สั่งงานมาจากปุ่มไปใช้ต่อ
 • วิธีปรับ Format ตัวเลขเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไข
 • วิธีควบคุมให้ Excel แสดงรายได้ให้คงที่เสมอแม้ว่าจะขาดทุน
 • วิธีใช้ Conditional Formatting เพื่อไฮไลท์ยอดที่ต้องการ
 • วิธีใช้ Data Validation เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการกรอกค่าผิด
 • เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกใช้สูตร VLookup Match Index
 • วิธีสร้างตาราง Unique List แสดงรายการที่ไม่ซ้ำ เพื่อนำไปใช้กับ Validation
 • เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกใช้สูตร SumIFs vs Sumproduct
 • วิธีจัดเตรียมแฟ้มและชีทเพื่อทำให้ปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อนำเสนอเป็น Management Reports

ภาคที่ 2 วิธีปรับแต่งรูปภาพด้วย Excel โดยไม่ต้องซื้อหาโปรแกรมอื่น

 • วิธีนำรูปภาพเข้ามาแสดงในแฟ้มและวิธีแยกรูปภาพที่แสดงในแฟ้มกลับออกไป
 • วิธีเลือกรูปภาพทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้งานหรือลบทิ้งพร้อมกัน
 • วิธีเปลี่ยนพื้นตารางให้แสดงเป็นภาพสวยๆแต่ไม่พิมพ์รูปให้เห็นบนหน้ากระดาษ
 • วิธีทำให้มีภาพสวยๆแสดงในหน้ากระดาษที่พิมพ์แต่ไม่แสดงภาพให้เห็นบนจอ
 • วิธีซ่อนข้อมูลโดยทำให้เห็นเป็นแค่ตารางเปล่าๆ
 • วิธีทำรูปภาพตารางที่หลอกให้กรอกค่าตรงเซลล์ที่เตรียมไว้ ส่วนอื่นถึงจะซนก็ไม่ว่า
 • วิธีปรับการแสดงหน้าตาและสีสรรค์รูปภาพโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรม PhotoShop
 • วิธีเลือกตัดภาพเฉพาะบางส่วนในรูปแบบที่นึกไม่ถึงว่า Excel จะทำได้
 • วิธีตัดภาพบนหน้าจอมาเก็บไว้ใน Excel โดยไม่ต้องใช้วิธี Print Screen
 • วิธีตัดภาพบนหน้าจอออกมาเป็นแฟ้มรูปภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานอื่น
 • วิธีปรับรูปภาพให้มีคำอธิบายประกอบโดยอัตโนมัติ
 • วิธีปรับภาพให้บางสีโปร่งแสง สามารถนำไปซ้อนเห็นตารางข้อมูลที่อยู่ข้างใต้
 • วิธีลดขนาดแฟ้มที่เก็บรูปภาพให้มีขนาดเล็กลง
 • วิธีสร้างแบนเนอร์ที่มีรูปภาพสวยซ้อนในตัวอักษร