อบรม Excel ภายในองค์กร
(In-House Training)

อบรมวันละ 6 ชั่วโมง 9.00-16.00 น.
แนะนำการเรียนสัปดาห์ละครั้ง เพื่อได้พัก นำความรู้ไปทดลองใช้ และมีโอกาสได้กลับมาถามใหม่
จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ควรเกิน 15 คน (จำนวนผู้เข้าเรียนยิ่งเยอะ คุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจะน้อยลง)
รับอบรมเฉพาะพื้นที่ซึ่งเดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางจากรามคำแหงไม่เกิน 30 นาที
ช่วยบริการรถรับส่งวิทยากรให้ด้วย

ค่าวิทยากรวันละ 35,000 บาท
ไม่มี VAT และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. เลือกหลักสูตร

คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาและเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มลดเนื้อหาได้ตามต้องการ

สำหรับกลุ่ม 7 คนขึ้นไป แนะนำ 2 หลักสูตรน๊้

ในการเรียน ผมจะปรับความเร็วในการสอนและเลือกเนื้อหาตามความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้าเรียนและระยะเวลาที่มีอยู่

2. เลือกวันอบรม

เชิญเลือกนัดวันอบรม อังคาร พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ โดยดูวันที่อาจารย์สมเกียรติยังว่างอยู่ได้จาก
ปฏิทินการอบรม

3. ติดต่อนัดหมาย

โทร 097-140-555 ติดต่ออาจารย์สมเกียรติ เพื่อตรวจสอบวันที่ต้องการ จากนั้นอีเมลรายละเอียดและนัดหมายผ่านทาง Excel@ExcelExpertTraining.com เพื่อเป็นหลักฐานการติดต่อที่ชัดเจน

4. Quotation / Invoice > โอนเงิน

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเป็นใบ Quotation / Invoice

โปรดโอนเงินอย่างน้อย 30% เพื่อยืนยันการจองวันอบรม และโอนที่เหลือก่อนเริ่มอบรม โดยเข้าบัญชีตามชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ในอีเมลนั้น

อีเมลส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งข้อความที่ facebook หรือ ส่ง SMS มาที่ 097-140-5555

หากโอนเงินช้า ขอสงวนสิทธิให้กับผู้อื่นที่พร้อมจะโอนเงินได้จองวันเรียนก่อน

 

5. รับใบเสร็จ

เมื่อได้รับโอนเงิน อาจารย์สมเกียรติจะส่งสำเนาใบเสร็จให้ทางอีเมล และส่งฉบับจริงให้ในวันที่เริ่มอบรม

เนื่องจากอาจารย์รับเงินในนามบุคคลธรรมดา รับเงินตาม 40(2) เป็นการรับทำงานให้ ไม่มี VAT และรายได้ไม่ถึงเกณฑ์หักภาษี ณ ที่จ่าย (ดูคำวินิจฉัยข้อ 2.2 ของกรมสรรพากร และ 
คำอธิบายของอาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร)

6. พร้อมเริ่มเรียน

อาจารย์จะส่งอีเมลแฟ้ม PDF คู่มือและตัวอย่างที่ใช้อบรมอบรมให้เพื่อโปรดส่งต่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปติดตั้งในเครื่องที่ใช้เรียน

โปรดเตรียมไมโครโฟนแบบคลิปหนีบและสาย HDMI เพื่อต่อภาพจากโน้ตบุ้คของวิทยากรไปยังเครื่องฉายภาพของบริษัท
เชิญอัดวิดีโอบันทึกการสอนได้ตามสบาย

อาหารเที่ยงแบบง่ายๆ ทานได้ทุกอย่างครับ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

หากต้องการเรียน Excel อย่างมีคุณภาพสูงสุด ดีกว่าการเรียนแบบ In-House
มุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์เต็มที่ ใกล้ชิด และสามารถถามตอบปัญหาได้ตามสบาย
ขอแนะนำการเรียนแบบกลุ่มส่วนตัว 1-6 คนที่ Home of Excel Expert Training บ้านอาจารย์ รามคำแหง ซอย 35

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

Image
Image
Image

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile