ถ้าบริษัทที่ทำงานเป็นผู้โอนเงิน ก่อนจะมาลงทะเบียนสมัครเรียน แนะนำให้ขออนุมัติจากหัวหน้าให้เรียบร้อยก่อน หรือยินดีที่จะออกเงินตัวเองเรียนไปก่อน จากนั้นเมื่อได้รับใบเสร็จซึ่งระบุชื่อที่อยู่บริษัทไว้ จึงนำไปเบิกทดรองจ่ายคืน เพราะหากไม่สามารถโอนเงินภายใน 3 วัน จะยกเลิกการสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่รอคิวอยู่ได้มาเข้าเรียน

ในการจองอบรม เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้วจะมีอีเมลเป็นใบเสนอราคาแจ้งผลการจองไปให้ทราบ โปรดจองหลักสูตรที่ต้องการไว้ก่อนดยยังไม่ต้องโอนเงิน 

ในใบเสนอราคาจะมีรายละเอียดบัญชีของอาจารย์ที่จะใช้รับโอนเงินไปแจ้งให้ทราบไว้ก่อน เพื่อให้มีเวลาทำเสนอหัวหน้าของคุณอนุมัติมาเข้าเรียนและรอให้มีผู้สมัครครบจำนวนก่อน 

โปรดรอจนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันว่าพร้อมจัดอบรมอย่างแน่นอน และพร้อมจะให้โอนเงินได้แล้ว จึงทำการโอนเงิน

วิธีการชำระเงินค่าอบรม

  • รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะได้รับแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทราบไว้ก่อนแล้วในใบเสนอราคา

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   หรือแจ้งในกล่องรับข้อความที่ https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/
   หรือส่ง sms มาที่โทร 097-140-5555

  • เมื่อส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว ภายใน 1-2 วัน ระบบจะส่งอีเมลต้อนรับเข้าอบรมพร้อมแนบใบเสร็จไปให้

การหักภาษี ณ ที่จ่ายและใบเสร็จ

ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งยอดเงินค่าอบรมยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี (คำวินิจฉัยของกรมสรรพากรเลขที่ กค 0702/2072 ข้อที่ 2.2) แต่ฝ่ายบัญชีมักเข้าใจว่าเป็นค่าบริการแล้วหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งใช้กับผู้รับเงินที่เป็นบริษัท ต่างจากกรณีนี้ที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา 

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2072
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2551
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการฝึกอบรม

 

WTax

WithholdingSample

ReceiptExcelExpertTraining

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile