เงื่อนไขสำคัญ
สำหรับการติดต่อ นัดหมาย เลื่อน คืนเงิน หรือยกเลิกการอบรม

 

กรณีสมัครเรียนแบบกลุ่มร่วมกับผู้อื่น (Public Class)

  • ในวันอบรมขอให้มาก่อน 9:00 น.อย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเตรียมเครื่องโน้ตบุ้คและติดตั้งแฟ้ม หากมาสายขอให้นั่งชมการอบรมจนกว่าจะถึงช่วงพัก

  • หากไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ แนะนำให้ส่งผู้อื่นมาเข้าเรียนแทน โดยขอให้ตัวแทนมาเข้าเรียนตลอดการเรียนของหลักสูตร ไม่ใช่สลับตัวกันแค่บางวันหรือบางช่วงเวลา

  • เฉพาะการยกเลิกการอบรม ซึ่งมีเหตุมาจากภัยธรรมชาติ การเมือง หรืออาจารย์ยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินให้ ทั้งนี้ต้องเป็นการอบรมที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าเรียนเท่านั้น

 

กรณีสมัครเรียนแบบส่วนตัว (Private Class)

  • สามารถเลื่อนนัดวันอบรมไปเป็นวันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน และสามารถเลื่อนนัดได้ 2 ครั้งโดยขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 15 วัน หากแจ้งช้าหรือไม่มาเข้าเรียนในวันที่นัดไว้ ถือว่าเสียสิทธิ์วันอบรมวันนั้น

  • การแจ้งจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อได้อีเมลตอบรับทราบจากอาจารย์สมเกียรติแล้ว

  • เฉพาะการยกเลิกการอบรม ซึ่งมีเหตุมาจากภัยธรรมชาติ การเมือง หรืออาจารย์ยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินให้ ทั้งนี้ต้องเป็นการอบรมที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าเรียนเท่านั้น

 

เงื่อนไขอื่น

  • ใบเสร็จและใบเกียรติบัตรจะออกในชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนไว้ 
  • นอกจากการโทรศัพท์ติดต่อกันแล้ว ขอให้ใช้อีเมล เพื่อใช้เป็นหลักฐานชัดเจน
  • ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน โปรดให้รายละเอียดของชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน และหากมีการหักภาษี ขอให้มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ด้วยในวันแรกที่เริ่มอบรม
  • พยายามหลีกเลี่ยงการเลื่อนนัด จะได้ไม่กระทบกับแผนของผู้อื่นที่กำลังรอคอยหรืออยากจะมาสมัครเข้าอบรม 
May   2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Upcoming Classes

ยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile