ในการจองอบรม เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้วจะมีอีเมลแจ้งผลการจองไปให้ทราบ โปรดโอนเงินค่าอบรมโดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าภายใน 5 วัน หากโอนเงินล่าช้าจะให้ผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยก่อนได้สิทธิก่อน

วิธีการชำระเงินค่าอบรม

เมื่อได้รับอีเมลยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทราบเมื่อจองวันได้แล้ว

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   หรือแจ้งในกล่องรับข้อความที่ https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/
   หรือส่ง sms มาที่โทร 097-140-5555

   หรือสแกน QR code เพื่อโอนเงินพร้อมเพย์

   PromptPayOK

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

   หรือ

  • ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

การชำระเป็นเช็คหรือเงินสด สามารถใช้สำหรับผู้เข้าอบรมที่เคยเรียนหลายครั้งมาก่อนเท่านั้น โดยขอให้อีเมลแจ้งตกลงกันก่อนล่วงหน้า 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งยอดเงินค่าอบรมยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี (คำวินิจฉัยของกรมสรรพากรเลขที่ กค 0702/2072 ข้อที่ 2.2) แต่ฝ่ายบัญชีมักเข้าใจว่าเป็นค่าบริการแล้วหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งใช้กับผู้รับเงินที่เป็นบริษัท ต่างจากกรณีนี้ที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามหากยืนยันว่าต้องการหักภาษี ขอให้เตรียมหนังสือรับรองการหักภาษีมามอบให้ในวันแรกที่เริ่มอบรมด้วย 

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2072
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2551
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการฝึกอบรม

 

WTax

WithholdingSample

May   2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Upcoming Classes

ยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile