หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

Image หลักสูตร วันที่เริ่มอบรม ค่าอบรม/คน จำนวนคนที่รับได้อีก Register
เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (2 กับ 4/1/2567) เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (2 กับ 4/1/2567) 02-01-2024 09:00 8,500 บาท 2
เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (2 กับ 4/1/2567) เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (2 กับ 4/1/2567) 04-01-2024 09:00 -
Excel Dynamic and Automatic Solutions : Dashboards สำหรับผู้บริหาร (9 กับ 11/1/2567) Excel Dynamic and Automatic Solutions : Dashboards สำหรับผู้บริหาร (9 กับ 11/1/2567) 09-01-2024 09:00 8,500 บาท 2
Excel Dynamic and Automatic Solutions : Dashboards สำหรับผู้บริหาร (9 กับ 11/1/2567) Excel Dynamic and Automatic Solutions : Dashboards สำหรับผู้บริหาร (9 กับ 11/1/2567) 11-01-2024 09:00 -
สมัครเข้ากลุ่ม Waiting List เพื่อรับเชิญมาเข้าเรียน สมัครเข้ากลุ่ม Waiting List เพื่อรับเชิญมาเข้าเรียน To be invited มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้ 0

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile