หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

Image หลักสูตร วันที่เริ่มอบรม ค่าอบรม/คน จำนวนคนที่รับได้อีก Register
Excel Expert Data Management (18 and 25 May 2024) Day 2 Excel Expert Data Management (18 and 25 May 2024) Day 2 25-05-2024 09:00 -
Business Planning and Scheduling with Excel Expert (1 and 8 June 2024) Business Planning and Scheduling with Excel Expert (1 and 8 June 2024) 01-06-2024 09:00 8,500 บาท 0
Business Planning and Scheduling with Excel Expert (1 and 8 June 2024) Day 2 Business Planning and Scheduling with Excel Expert (1 and 8 June 2024) Day 2 08-06-2024 09:00 -
Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel (13 and 20 June 2024) Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel (13 and 20 June 2024) 13-06-2024 09:00 8,500 บาท 0
Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel (13 and 20 June 2024)  (Day 2) Material Requirements Planning and Production Scheduling with Excel (13 and 20 June 2024) (Day 2) 20-06-2024 09:00 -
สมัครเข้ากลุ่ม Waiting List เพื่อรับเชิญมาเข้าเรียน สมัครเข้ากลุ่ม Waiting List เพื่อรับเชิญมาเข้าเรียน To be invited มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้ 0

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile