2 วัน หรือ 12 ชม.

Data Management with Excel Expert

คิดจะใช้ Power BI ... หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า (Managing Data with Excel Expert)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม กับเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : 9.00 - 16.00 น.

.
... รุ่นพิเศษ ราคาพิเศษ รับเพียง 4 ที่นั่งเท่านั้น มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้


 

มุ่งใช้ Excel จัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์เต็มที่ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบัญชี งานข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีพหลักสูตรนี้เพื่อใช้ทบทวน หรือจะเลือกหลักสูตรใดแทนก็ได้ที่ต้องการ

 

วันที่เริ่มอบรม 04-02-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 6,000 บาท/คน/ 2 วัน (ลดพิเศษจาก 8,500 บาท) *** เต็มแล้ว ***
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.

---

Excel Expert VBA for Data Management

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA + Macro (Excel Expert VBA for Data Management)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2566 : 9.00 - 16.00 น.
... รุ่นพิเศษ ราคาพิเศษ รับเพียง 4 ที่นั่งเท่านั้น มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้

เคล็ดลับการใช้ Macro / VBA ที่เหนือกว่าที่ทราบกันทั่วไป มุ่งใช้ในการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บ แก้ไข และเรียกดูรายการ สามารถสั่งพิมพ์ Invoice หรือใบเสร็จนับร้อยนับพันใบโดยอัตโนมัติ

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีพหลักสูตรนี้เพื่อใช้ทบทวน หรือจะเลือกหลักสูตรใดแทนก็ได้ที่ต้องการ

 

ค่าอบรม/คน 6,000 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.
Excel Expert VBA for Data Management

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA + Macro (Excel Expert VBA for Data Management)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2566 : 9.00 - 16.00 น.
... รุ่นพิเศษ ราคาพิเศษ รับเพียง 4 ที่นั่งเท่านั้น มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้

เคล็ดลับการใช้ Macro / VBA ที่เหนือกว่าที่ทราบกันทั่วไป มุ่งใช้ในการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บ แก้ไข และเรียกดูรายการ สามารถสั่งพิมพ์ Invoice หรือใบเสร็จนับร้อยนับพันใบโดยอัตโนมัติ

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีพหลักสูตรนี้เพื่อใช้ทบทวน หรือจะเลือกหลักสูตรใดแทนก็ได้ที่ต้องการ

 

วันที่เริ่มอบรม 25-02-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 6,000 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.

---

Data Management with Excel Expert

คิดจะใช้ Power BI ... หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า
(Data Management with Excel Expert)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 : 9.00 - 16.00 น.

... รุ่นพิเศษ ราคาพิเศษ รับเพียง 4 ที่นั่งเท่านั้น มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้


มุ่งใช้ Excel จัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์เต็มที่ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบัญชี งานข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีพหลักสูตรนี้เพื่อใช้ทบทวน หรือจะเลือกหลักสูตรใดแทนก็ได้ที่ต้องการ

วันที่เริ่มอบรม 18-03-2023 09:00
จำนวนคนที่รับได้อีก 1
ค่าอบรม/คน 6,000 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.

---

Excel Dynamic and Automatic Solutions

Dashboards ที่สร้างจาก Pivot Table แม้สร้างได้ง่ายแต่ยังไม่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร แทนที่จะเรียนรู้วิธีสร้าง Pivot Table Dashboards แค่อย่างเดียว หลักสูตร Excel Dynamic and Automatic Solutions จะพาคุณไปไกลกว่านั้น เมื่อรู้จักวิธีนำเครื่องมือต่างๆที่ Excel มีอยู่มาใช้สร้างงานร่วมกัน จะช่วยทำให้ Dashboards ที่คุณสร้างขึ้นสามารถนำเสนอตัวเลขและกราฟได้โดยอัตโนมัติ (Automatic) และยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้บริหาร (Dynamic)

อบรมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมและ 1 เมษายน 2566 (9.00 - 16.00 น)

*** รับเพียง 4 ที่นั่ง

วันที่เริ่มอบรม 01-04-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 8,500 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.
Excel Expert Fast and Easy (19+26 Apr 2023)

เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

สำหรับเริ่มต้นทำงาน เรียนต่อปริญญาโท หรือแม้แต่ผู้ที่ใช้ Excel มานานแล้วและอยากหาวิธีใช้ Excel ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

เมื่อคุณเริ่มต้นทไงาน ต้องค้นหาได้เองว่าต้องเริ่มทำอะไรที่ตรงไหนในแฟ้มนั้น สามารถสร้างตารางที่นำไปใช้ต่อกับสูตร VLookup, Pivot Table หรือสูตรพื้นฐานที่จำเป็นได้ทันที หมดความกลัวเมื่อเจอกับสูตรยากๆยาวๆ สามารถแกะสูตรตลอดจนปรับปรุงแก้ไขสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 เมษายน 2566 : 9.00 - 16.00 น.

... ทั้งห้องรับเพียง 4 ที่นั่งเท่านั้น มาคนเดียวก็สมัครเรียนได้

*** ลดราคาพิเศษเหลือคนละ 8,000 บาทเมื่อสมัคร 2 คน ***

วันที่เริ่มอบรม 26-04-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 8,500 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.
Data Management with Excel Expert (29 Apr + 6 May 2023)

คิดจะใช้ Power BI ... หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า
(Data Management with Excel Expert)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2566 : 9.00 - 16.00 น.


มุ่งใช้ Excel จัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์เต็มที่ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบัญชี งานข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด

รับสิทธิพิเศษ เรียนฟรีออนไลน์ตลอดชีพหลักสูตรนี้เพื่อใช้ทบทวน หรือจะเลือกหลักสูตรใดแทนก็ได้ที่ต้องการ

วันที่เริ่มอบรม 06-05-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 8500 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.
คิดจะใช้ Power BI ... หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลก่อนดีกว่า (8+15 July 2023)

มุ่งใช้ Excel จัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์เต็มที่ พร้อมนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ Power BI หรือแอปอื่น เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบัญชี งานข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด

อบรมวันเสาร์ที่ 8 กับ 15 กรกฎาคม 2566 (9.00 - 16.00 น)

*** รับเพียง 6 ที่นั่ง

รับสิทธิพิเศษ สิทธิเรียนออนไลน์ 10 หลักสูตร ฟรี 1 ปี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

วันที่เริ่มอบรม 15-07-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 8,500 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.
Excel Expert VBA for Data Management (22 + 29 July 2023)

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA + Macro (Excel Expert VBA for Data Management)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2566 : 9.00 - 16.00 น.
(เลื่อนจากวันพุธที่ 21 และ 28 มิถุนายน 2566)

เคล็ดลับการใช้ Macro / VBA ที่เหนือกว่าที่ทราบกันทั่วไป มุ่งใช้ในการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บ แก้ไข และเรียกดูรายการ สามารถสั่งพิมพ์ Invoice หรือใบเสร็จนับร้อยนับพันใบโดยอัตโนมัติ

รับสิทธิพิเศษ สิทธิเรียนออนไลน์ 10 หลักสูตร ฟรี 1 ปี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหา

 

วันที่เริ่มอบรม 29-07-2023 09:00
ค่าอบรม/คน 8,500 บาท
ประเภทหลักสูตร 2 วัน หรือ 12 ชม.

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile