New Tips

Oct 11th, 2021Somkiat Foongkiat
ต้องการพิมพ์ตารางที่มีข้อความทับโดยให้มองทะลุข้อความลงไปเห็นตารางได้ด้วย แทนที่จะใช้ Text Box ให้สร้างข้อความเป็นแฟ้มรูปภาพมา Insert ทับตารางแล้วใช้เมนูคำสั่ง Picture Format > Transparency ครับ จะมองทะลุเห็นตารางด้านหลัง แนะนำให้สมัครเรียน ฟรี…
Oct 04th, 2021Somkiat Foongkiat
เมื่อต้องการใช้งานกับชีทหลายชีทพร้อมกัน เช่น กรอกข้อมูลพร้อมกันทุกชีท หรือ ปรับแต่งรูปแบบทุกชีทให้มีหน้าตาเหมือนกันพร้อมกันทีเดียวทุกชีท กดปุ่ม Shift แล้วคลิกที่ชีทอื่น ใช้เลือกชีททุกชีทที่ติดกัน กดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกที่ชีทอื่น ใช้เลือกชีทที่ไม่ติดกัน จะพบว่าชื่อแฟ้มมีคำว่า Group…
Oct 01st, 2021Somkiat Foongkiat
จากภาพนี้ในพื้นที่สีเขียว B3:B7 เก็บรหัสสินค้าที่ขายออกไปเอาไว้ เมื่อต้องการหาว่าขายสินค้าอะไรออกไปบ้างจะทำอย่างไร ปัญหาแบบนี้ต้องใช้กันเป็นประจำใช่ไหม ใน Excel 365 มีสูตรที่ใช้หาเฉพาะรายการรหัสที่ไม่ซ้ำ โดยสร้างสูตรดังนี้ เซลล์ F3=UNIQUE(B3:B7)สูตรนี้จะหารหัสสินค้าที่ขาย โดยกระจายรายชื่อรหัสลงไปในแนวตั้งให้เอง ดังนั้นต้องเว้นพื้นที่ใส่สูตรนี้เผื่อไว้ให้เพียงพอที่สูตรจะกระจายค่าลงไป มิฉะนั้นแล้วสูตรจะหยุดการกระจายลงไปแล้วแสดง…
loader