Expired

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. สามารถวางแผนเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ยืดหยุ่นและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
 2. สามารถใช้ Scenarios Manager, Goal Seek, และ Data Table ได้เหนือกว่าวิธีการที่ทราบกันทั่วไป
 3. สามารถใช้ Solver เพื่อหาคำตอบจากการคำนวณที่มีเงื่อนไขซับซ้อน ที่ตามปกติไม่สามารถหาได้ด้วยสูตรคำนวณทั่วไป
 4. ลดจำนวนแฟ้มคำนวณที่ต้องสร้างใหม่ให้เหลือแค่แฟ้มเดียว ซึ่งนำไปใช้วิเคราะห์วางแผนโครงการอื่นได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน การขาย การผลิต จัดทำงบประมาณ
 • การทำ Feasibility Study เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุน

เนื้อหา

"More Risk, More Return" คำว่า Return ในประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงกำไรเสมอไป แต่อาจกลายเป็นขาดทุนก็ได้ หลักสูตร Sensitivity Analysis นี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการปรับแผน เพิ่มตรงนี้ ลดตรงนั้นหน่อย จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับการทำธุรกิจ คุณจะได้เตรียมการรับกับความเสี่ยงไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

แทนที่จะต้องเสียเวลาสร้างตารางใหม่ ชีทใหม่ หรือแฟ้มใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อคำนวณว่าเมื่อความผันแปรเหล่านั้นเกิดขึ้น จะส่งผลกับรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือกำไรอย่างไรบ้าง Excel ได้เตรียมเครื่องมือ Data > What-IF Analysis ไว้ให้ใช้เรียบร้อย คุณสามารถใช้ตารางเดิมตารางเดียวนั่นแหละตอบคำถามเหล่านี้ได้ทันที เช่น

 • ถ้าค่าไฟฟ้าขึ้นราคา จะกระทบกับค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างและต้องปรับราคาสินค้าอย่างไรเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • หาว่าต้องขายสินค้ากี่ชิ้น ราคาต่อหน่วยเท่าไรดี จึงจะคุ้มทุนหรือได้กำไรเท่านั้นเท่านี้บาท
 • ถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น จะกระทบกับกำไรอย่างไร เมื่อดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น ต้องกู้เพิ่มเท่าไรเพื่อรักษาสภาพคล่อง
 • ถ้าปรับสัดส่วน Debt/Equity จะกระทบกับกำไรอย่างไร

นอกเหนือจากการวิเคราะห์จากเหตุไปสู่ผลแล้ว Excel ยังมีเครื่องมือที่สามารถคิดย้อนกลับจากผลไปหาเหตุได้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการที่คนคิดเองไม่ไหว เช่น คำถามที่ว่า ถ้าปรับลดต้นทุนที่ใช้ผลิตสินค้าตัวนั้นแล้วจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร หากคิดย้อนกลับล่ะว่า ถ้าต้องการให้ได้กำไรเท่านั้นเท่านี้บาท ต้นทุนสินค้าที่บริษัทจะพอรับได้นั้นเป็นเท่าไร

หลักสูตรนี้ยังไปไกลยิ่งกว่าวิธีการในตำราที่ทราบกันทั่วไป คุณจะได้เรียนเคล็ดลับที่ช่วยให้ใช้ Excel ได้เกินกว่าขีดจำกัดที่เป็นไปได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยที่ใดมาก่อน เช่น

😎 Scenarios Manager ที่รับตัวแปรได้แค่ 32 เซลล์ จะปรับให้รับได้ไม่จำกัด และไม่ต้องเสียเวลาย้อนเข้าไปเปลี่ยนตัวเลขในคำสั่งนี้อีกต่อไป เคล็ดลับนี้จะช่วยทำให้รับตัวแปรจากเซลล์ตรงไหนก็ได้แทน

😎 Goal Seek ที่ต้องเสียเวลาไปสั่งใหม่แล้วกรอกค่าใหม่ในช่อง To value ซึ่งไม่ยืดหยุ่นเอาเสียเลย มาเรียนรู้วิธีการใหม่กันดีกว่าครับ อยากให้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ ทำให้เท่ากับแผนที่ลิงก์มาจากเซลล์ตรงไหน Goal Seek จะหาค่าใหม่ให้ได้เสมอ

😎 Data Table ที่รับตัวแปรได้แค่ 2 ตัวแค่ Row Input กับ Column Input และใช้งานได้แค่ในชีทเดียว จะกลายเป็น Data Table แบบรับตัวแปรได้ไม่จำกัดและจะส่งค่าไปใช้วางแผนที่ชีทไหนแฟ้มไหนก็ได้

WhatIF Limitation

 

หลักสูตร Sensitivity Analysis with Excel Expert จะเปิดเผยเคล็ดลับการใช้ Excel เป็นวิธีง่ายๆที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ เมื่อคุณช่วยตอบคำถามให้กับผู้บริหารระดับสูงได้แล้ว ย่อมช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค้าขาย และที่แน่นอนก็คือ คุณจะเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้ กลายเป็นคนรักของหัวหน้า แล้วก้าวหน้าในการทำงานเร็วกว่าคนอื่น

รับสิทธิพิเศษ สิทธิเรียนออนไลน์ 10 หลักสูตร ฟรี 1 ปี

หัวข้อบทเรียน

 1. วิธีออกแบบตารางคำนวณเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับคำสั่งของ What-IF Analysis
 2. วิธีใช้ Goal Seek ในการคำนวณย้อนกลับเพื่อจัดวางแผนงบประมาณ ค้นหาจุดคุ้มทุน และแก้ปัญหาการคำนวณแบบวงกลม
 3. วิธีใช้ Goal Seek เพื่อค้นหาเป้าหมายที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมซึ่งดีกว่าการใช้เป้าหมายเพียงค่าเดียว เพื่อช่วยให้ติดสินใจได้ยืดหยุ่นมากขึ้น
 4. วิธีแก้ไขจุดอ่อนของ Goal Seek ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นเซลล์สูตร
 5. วิธีนำ VBA มาช่วยทำให้ Goal Seek ทำงานโดยอัตโนมัติและช่วยให้ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง Goal Seek ใหม่เองทุกครั้งเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายใหม่
 6. วิธีใช้ Scenario Manager และเปิดเผยทางเลือกอื่นที่ใช้ทำงานได้ดีกว่า
 7. วิธีใช้ Data Table แบบไม่จำกัดตัวแปร ซึ่งปกติจะทำงานได้เพียง 2 ตัวแปรเท่านั้น
 8. วิธีใช้ Data Table ทำงานข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม ซึ่งปกติจะใช้ทำงานได้ในชีทเดียวเท่านั้น
 9. วิธีใช้ Goal Seek วางแผนร่วมกับ Data Table
 10. วิธีออกแบบแฟ้มคำนวณเพียงแฟ้มเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลิงก์มาจากแฟ้มอื่นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปแก้สูตรลิงก์ใหม่ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างแฟ้มคำนวณ
 11. ใหม่หลายแฟ้ม ช่วยทำให้ปรับสูตรคำนวณได้ง่าย
 12. วิธีใช้ Custom Format ช่วยแสดงตัวเลขให้มีข้อความหรือสัญลักษณ์กำกับ เพื่อนำเสนอรายงานให้อ่านได้ง่ายขึ้น
 13. วิธีสร้างกราฟช่วยพยากรณ์แสดงแนวโน้ม
 14. วิธีใช้ Solver เพื่อช่วยหาทางเลือกในการตัดสินใจที่มีเงื่อนไขซับซ้อน


หัวข้อที่จะได้เรียนเหล่านี้ หลายเรื่องไม่มีในตำราเล่มใด ไม่เคยเห็นใครที่ไหนกล่าวถึงว่าทำได้แบบนี้มาก่อน เป็นความลับที่ผมใช้ในการทำงานด้านวางแผน นำมาเปิดเผยให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทุกคนที่สนใจจะสมัครเพียงคนเดียวก็ได้
  (คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเป็น Waiting List จะได้รับแจ้งเมื่อมีกำหนดการอบรม)
 • เหมาะสำหรับผู้ทำงานวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ทำ Feasibility Study หรือทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร
 • ขอให้มาเข้าอบรมตรงเวลาเพราะต้องใช้เวลาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนการอบรม และการอบรมมีเนื้อหาจากง่ายไปยากต่อเนื่องกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มากนัก ขอเพียงต้องคุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์มาก่อน
 • โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ตัวเครื่องต้องสามารถเสียบ Flashdrive ที่ช่อง USB เพื่อลงตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม
 • ในโน้ตบุ้คติดตั้ง Windows ซึ่งลง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/2021/365 รุ่นใดก็ได้ ที่สำคัญมากคือต้องใช้เมนูอังกฤษ

หมายเหตุ

ในการลงทะเบียน โปรดแจ้งแจ้งรุ่น Excel ที่ใช้อยู่ และเรื่องพิเศษที่อยากเรียน

เชิญมาแต่เช้า 8.00 น.หากต้องการถามปัญหาหรือพูดคุยขอคำปรึกษากับอาจารย์สมเกียรติ หรือถามหลังเลิกเรียนตอนเย็นได้ตามสบาย
ตอนเที่ยงเชิญเลือกรับประทานอาหารกันเองที่ซอยติดๆกันซึ่งเป็นร้านอาหารทั้งซอย

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีเตรียมพร้อมก่อนมาเข้าเรียน

Sensitivity Study 590x420

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile