เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. สามารถสร้างสูตรและใช้ Excel ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สร้างงานได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง
 2. เมื่อได้รับแฟ้มงานที่ส่งต่อมาให้ สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเพื่อช่วยอธิบายว่าต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน
 3. สามารถออกแบบตารางเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อได้ทันที
 4. สามารถสร้างสูตร IF VLookup Match Index SumIF SumIFS SumProduct และใช้ Pivot Table เพื่อค้นหาค่าและหายอดรวมได้ง่ายกว่าที่ทราบกันทั่วไป
 5. สามารถแก้ไข ตรวจสอบที่ไปที่มาและความถูกต้องของสูตร
 6. สามารถใช้ Data Validation ร่วมกับ Conditional Format เพื่อช่วยควบคุมการบันทึกและค้นหาข้อมูล
 7. สามารนำความรู้ไปใช้ได้กับ Excel ทุก version

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่อยากเริ่มต้นใช้ Excel อย่างถูกวิธี ได้แนวทางการใช้งานที่สบายมากขึ้นกว่าวิธีการที่ทำอยู่
 • ผู้ที่เตรียมตัวสมัครงาน หรือเพิ่งเข้างานใหม่
 • นักเรียน นักศึกษาที่เตรียมตัวฝึกงานหรือเรียนต่อปริญญาโท

เนื้อหา

เพื่อช่วยให้คุณพร้อมรับกับสถานการณ์ในการทำงาน หลักสูตรนี้ได้เตรียมเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานที่ใช้ Excel ได้อย่างมั่นใจ พอได้รับมอบหมายงานหรือได้รับแฟ้ม Excel ที่ส่งมาให้ต้องนำใช้ต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น

เมื่อคุณรับแฟ้มงานมาทำต่อ ต้องค้นหาได้เองว่าต้องเริ่มทำอะไรที่ตรงไหนในแฟ้มนั้น สามารถสร้างตารางที่นำไปใช้ต่อกับสูตร VLookup, Pivot Table หรือสูตรพื้นฐานที่จำเป็นได้ทันที หมดความกลัวเมื่อเจอกับสูตรยากๆยาวๆ สามารถแกะสูตรตลอดจนปรับปรุงแก้ไขสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตร Fast and Easy นี้จะแนะนำขั้นตอนการใช้ Excel ที่ต่างจากที่สอนให้ใช้กันทั่วไป แทนที่จะเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยต้องพึ่ง Excel รุ่นใหม่หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณจะได้เรียนรู้วิธีลดเวลาใช้ Excel ของมนุษย์ ช่วยทำให้สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น ง่ายขึ้น เสร็จงานเร็วขึ้น และมีเวลาว่างให้กับชีวิตมากขึ้น

หลักสูตรนี้คัดเลือกเนื้อหาที่พร้อมต่อการทำงาน "เรื่องที่ต้องรีบใช้ก็ต้องรีบเรียน รอไม่ได้ " มุ่งเรียนเพื่อนำไปใช้งาน ย่อมเหมาะสมกว่าการแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูง หลายเรื่องเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ เรื่องที่ต้องใช้กลับไม่ได้เรียน

 

หัวข้อเนื้อหา ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 

 1. เรียนรู้วิธีปรับระบบ Excel ให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น
 2. เมื่อตัวโปรแกรม Excel พร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้ Excel จะได้เรียนรู้วิธีใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ร่วมกันเพื่อช่วยในการบันทึกแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
 3. เรียนรู้วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อสร้างสูตรที่ฉลาดในตัวของมันเอง (Smart Formula)
 4. เรียนรู้วิธีสร้างสูตรที่ฉลาดได้ถูกต้องแล้วยังไม่พอ ที่สำคัญต้องเป็นสูตรที่ดีด้วย
 5. วิธีสร้างสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม และวิธีตรวจสอบรักษาสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม
 6. วิธีใช้ Pivot Table ร่วมกับ Range Name ช่วยในการลิงก์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคลิกหาพื้นที่ตาราง 
 7. วิธีใช้สูตร IF แบบธรรมดาหรือแบบซ้อน IF หรือใช้สูตร And/OR เพื่อเลิกซ้อน IF
 8. วิธีใช้สูตร VLookup หรือ Match Index ที่ทำงานได้ยืดหยุ่นกว่า VLookup
 9. วิธีใช้สูตร SumIF SumArray SumProduct เพื่อหายอดรวมแยกประเภทได้ยืดหยุ่นกว่า Pivot Table
 10. วิธีใช้ Conditional Formatting  ร่วมกับ Data Validation เพื่อชี้ตำแหน่งเซลล์ที่น่าสนใจ
 11. วิธีใช้ Dynamic Range โดยใช้คำสั่ง Insert Table เพื่อทำให้ขนาดตารางขยายขอบเขตอย่างอัตโนมัติตามจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น
 12. วิธีแกะสูตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณและสามารถค้นหาที่ไปที่มาของการลิงก์ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทุกคนที่สนใจจะสมัครเพียงคนเดียวก็ได้
  (คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเป็น Waiting List จะได้รับแจ้งเมื่อมีกำหนดการอบรม)
 • ขอให้มาเข้าอบรมตรงเวลาเพราะต้องใช้เวลาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนการอบรม และการอบรมมีเนื้อหาจากง่ายไปยากต่อเนื่องกัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มากนัก ขอเพียงต้องคุ้นเคยกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์มาก่อน 
Image

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile