Private Class

Private Class

การอบรมแบบ Private เปิดรับอบรมแบบส่วนตัวให้กับผู้สมัครที่ต้องการเรียนตัวต่อตัว หรือมาจากหน่วยงานหรือกลุ่มที่สนใจรู้จักกันและต้องการมาเข้าเรียนด้วยกัน 1 - 6 คน สามารถเลือกเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องการอบรมได้เองหรือต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

การเรียนแบบตัวต่อตัว สามารถสมัครเรียนคนเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ที่ห่วงว่าพื้นฐานของตัวเองน้อยกว่าคนอื่น

เรียนแบบส่วนตัว

วันที่เริ่มอบรม 29-08-2022
จำนวนคนที่รับได้อีก 0
ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

เต็มแล้ว

อบรมแบบส่วนตัว ช่วงเช้า ทุกวันพุธ 9, 16, 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2565

(คุณปัญญา)

ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

อบรมแบบส่วนตัว ช่วงเช้า ทุกวันพุธ 9, 16, 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2565

(คุณปัญญา)

วันที่เริ่มอบรม 16-11-2022 09:00
จำนวนคนที่รับได้อีก 2
ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

อบรมแบบส่วนตัว ช่วงเช้า ทุกวันพุธ 9, 16, 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2565

(คุณปัญญา)

วันที่เริ่มอบรม 30-11-2022 09:00
จำนวนคนที่รับได้อีก 2
ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

อบรมแบบส่วนตัว ช่วงเช้า ทุกวันพุธ 9, 16, 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2565

(คุณปัญญา)

วันที่เริ่มอบรม 07-12-2022 09:00
จำนวนคนที่รับได้อีก 2
ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

Excel Expert Fast and Easy Class for TEX

ทีมคุณเพลิน 5 คน

เรียนทุกวันพุธ เริ่มจาก 25/1/2023 - 15/2/2023 : 13.00 - 16.00 น.

สัปดาห์ไหนติดธุระ สามารถเปลี่ยนวันเรียนเป็นอังคาร พุธ หรือพฤหัสได้ครับ

ค่าอบรม/คน Confirmed
ประเภทหลักสูตร Private Class
Excel Expert Fast and Easy Class for TEX

ทีมคุณเพลิน 5 คน

เรียนทุกวันพุธ เริ่มจาก 25/1/2023 - 15/2/2023 : 13.00 - 16.00 น.

สัปดาห์ไหนติดธุระ สามารถเปลี่ยนวันเรียนเป็นอังคาร พุธ หรือพฤหัสได้ครับ

วันที่เริ่มอบรม 01-02-2023 13:00
จำนวนคนที่รับได้อีก 5
ค่าอบรม/คน Confirmed
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

Excel Expert Fast and Easy Class for TEX

ทีมคุณเพลิน 5 คน

เรียนทุกวันพุธ เริ่มจาก 25/1/2023 - 15/2/2023 : 13.00 - 16.00 น.

สัปดาห์ไหนติดธุระ สามารถเปลี่ยนวันเรียนเป็นอังคาร พุธ หรือพฤหัสได้ครับ

วันที่เริ่มอบรม 08-02-2023 13:00
ค่าอบรม/คน Confirmed
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

Excel Expert Fast and Easy Class for TEX

ทีมคุณเพลิน 5 คน

เรียนทุกวันพุธ เริ่มจาก 25/1/2023 - 15/2/2023 : 13.00 - 16.00 น.

สัปดาห์ไหนติดธุระ สามารถเปลี่ยนวันเรียนเป็นอังคาร พุธ หรือพฤหัสได้ครับ

วันที่เริ่มอบรม 15-02-2023 13:00
ค่าอบรม/คน Confirmed
ประเภทหลักสูตร Private Class

---

วันที่เริ่มอบรม 15-03-2023 09:00
ค่าอบรม/คน -
ประเภทหลักสูตร Private Class

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile