Expired

ประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ
(Business Planning and Scheduling with Excel Expert)

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 1. ได้แนวทางการออกแบบตารางเพื่อแก้ปัญหายากๆ เพื่อใช้ในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและกำหนดการ
 2. สามารถวางแผนธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค้าขาย
 3. สามารถวางแผนกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงิน จัดกำลังคน หรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
 4. จะได้รับแจก add-in พิเศษที่อาจารย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยวางแผนกำหนดการได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะวางแผนไปในอนาคตหรือย้อนหลัง โดยคำนึงถึงวันหยุดประจำปีและวันหยุดพิเศษได้เหนือกว่าการใช้สูตรที่ Excel มีอยู่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ทุกคนที่ทำงานด้านวางแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผนการเงิน
 • คุ้นเคยกับการสร้างสูตรลิงก์ สูตร IF และการใช้วันที่มาก่อนบ้าง

เนื้อหา (ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง)

"ตรงเวลา ตรงต่อความต้องการ" เป็นเป้าหมายสำคัญในการวางแผนธุรกิจที่ดี ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที การวางแผนที่ดีต้องสามารถวางแผนย้อนหลัง (แบบ Pull) และวางแผนไปข้างหน้า (แบบ Push)

ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ส่งของในวันที่ 15 โดยสินค้านั้นต้องใช้เวลาผลิตหรือจัดหาทั้งสิ้น 10 วัน ถ้าตอบแบบง่ายๆก็ต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 แต่ยังต้องคำนึงถึงวันหยุดทำงานของบริษัทหรือ Supplier อีก จะต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าจริงๆตั้งแต่วันไหน (วางแผนแบบ Pull)

พอคำนึงถึงวันหยุดเรียบร้อยแล้ว พบว่าวันที่ต้องเริ่มจัดหาสินค้านั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเร่งทำให้ไม่ทัน หากต้องสั่งผลิตให้เร็วที่สุดในวันนี้ จะสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ในวันไหน (วางแผนแบบ Push)

ถ้าสินค้านั้นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่าง นำมาประกอบหรือใช้ผสมกัน จะต้องจัดหาวัตถุดิบแต่ละอย่างในวันไหน

ในการจัดกำลังคนหรือใช้เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต จะวางแผนการผลิตแต่ละกะหรือแต่ละช่วงเวลาอย่างไร จะควบคุมได้อย่างไรว่าทำงานได้ตามแผนที่วางไว้

เมื่อขายสินค้า จะวางแผนการตั้งราคาและการผ่อนชำระสินค้าอย่างไรดี แล้วจะได้รับเงินรวมแต่ละวันเป็นยอดเงินเท่าไหร่

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับการใช้ Excel เป็นวิธีง่ายๆที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค้าขาย เป็นเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์จริงในงานวางแผนและคลุกคลีกับธุรกิจที่มาอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มาเกือบ 20 ปี

รับสิทธิพิเศษ เรียนออนไลน์ 10 หลักสูตร ฟรี 1 ปี

หัวข้อบทเรียน

 1. วิธีใช้วันที่และเวลา และการออกแบบตารางเพื่อแสดงยอดตามช่วงระยะเวลาได้อย่างยืดหยุ่น
 2. แนวทางการวิเคราะห์โจทย์และหาทางแก้ปัญหาได้อย่างรัดกุม
 3. วิธีสร้างปฏิทินเพื่อใช้แสดงวันทำงาน วันหยุดประจำสัปดาฆ์ และวันหยุดพิเศษ
 4. วิธีประยุกต์ใช้สูตร IF And Or Mod เพื่อสร้างตารางคำนวณหายอดรับจ่ายตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ
 5. วิธีประยุกต์ใช้สูตร IF ร่วมกับสูตร Index เพื่อวางแผนการรับจ่ายตามอัตราที่กำหนด
 6. วิธีสร้างตารางคำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกะ เพื่อใช้เทียบกำลังการผลิตจริงกับมาตรฐาน หรือคำนวณค่าแรงของลูกจ้าง แยกค่าแรงปกติและค่าล่วงเวลา
 7. วิธีสร้าง Gantt Chart เพื่อแสดงลำดับการผลิต
 8. วิธีใช้ Add-in วางแผนกำหนดการขายไปในอนาคตหรือย้อนกลับ โดยคำนึงถึงวันหยุดประจำปีหรือวันหยุดพิเศษได้ตามต้องการ
 9. วิธีใช้สูตร Offset วางแผนแบบ Just-in-Time เพื่อเตรียมส่งของให้ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทุกคนที่สนใจจะสมัครเพียงคนเดียวก็ได้
  (คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเป็น Waiting List จะได้รับแจ้งเมื่อมีกำหนดการอบรม)
 • เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านวางแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผนการเงิน
 • คุ้นเคยกับการสร้างสูตรลิงก์ สูตร IF และการใช้วันที่มาก่อนบ้าง
 • ขอให้มาเข้าอบรมตรงเวลาเพราะต้องใช้เวลาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนการอบรม และการอบรมมีเนื้อหาจากง่ายไปยากต่อเนื่องกัน
 • โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel ตัวเครื่องต้องสามารถเสียบ Flashdrive ที่ช่อง USB เพื่อลงตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม
 • ในโน้ตบุ้คติดตั้ง Windows ซึ่งลง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/2021/365 รุ่นใดก็ได้ ที่สำคัญมากคือต้องใช้เมนูอังกฤษ

หมายเหตุ

ในการลงทะเบียน โปรดแจ้งแจ้งรุ่น Excel ที่ใช้อยู่ และเรื่องพิเศษที่อยากเรียน

เชิญมาแต่เช้า 8.00 น.หากต้องการถามปัญหาหรือพูดคุยขอคำปรึกษากับอาจารย์สมเกียรติ หรือถามหลังเลิกเรียนตอนเย็นได้ตามสบาย
ตอนเที่ยงเชิญเลือกรับประทานอาหารกันเองที่ซอยติดๆกันซึ่งเป็นร้านอาหารทั้งซอย

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีเตรียมพร้อมก่อนมาเข้าเรียน

PlanningSet2023

Planning06

Planning05

Planning04

Planning03

Planning02

Planning01

 

วันเวลาที่รับจัดอบรม

อังคาร-พุธ-พฤหัส    ---------------- 9:00 - 16:00

เสาร์-อาทิตย์     --------------------- 9:00 - 16:00

วันหยุดราชการ        ----------------- 9:00 - 16:00

คุยกันก่อนเริ่มเรียน  ---------------- 8:00 - 9:00

คุยกันหลังเลิกเรียน  ----------16:00 - ตามสบาย

Our Profile