วิธีสมัครเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม

ในกรณีที่บริษัทต้องการส่งพนักงานสมัครเข้าเรียนออนไลน์แบบกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยบริษัทที่ทำงานออกเงินค่าเรียนให้ และจะได้รับใบเสร็จรับเงินในยอดรวมที่ออกในนามบริษัท ขอเรียนเสนอขั้นตอนดังนี้

 1. ในการทำใบเสนอราคา ขอให้บริษัทอีเมลติดต่อแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีของบริษัท ชื่อหลักสูตรและระยะเวลาสมาชิกที่ต้องการ พร้อมให้รายละเอียดจำนวนคนที่ต้องการสมัครเรียน มาให้ผมทราบตามอีเมลที่แจ้งไว้ด้านล่างของหน้านี้
 2. ผมจะจัดทำใบเสนอราคา รายละเอียดหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน พร้อมหลักฐานทางการเงินอื่นๆตามที่บริษัทต้องการ ส่งทางอีเมลไปให้
 3. ระหว่างนี้ขอให้พนักงานที่ต้องการเข้าเรียนออนไลน์ ลงทะเบียนสมัครเรียนหลักสูตร ฟรี ไว้ก่อน เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบการเข้าเรียน และจะได้ชื่อ Username ซึ่งจะนำมาใช้ในการเปิดระบบการสมัครแบบกลุ่ม
 4. บริษัทโอนเงินค่าสมัครเรียนออนไลน์ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายชื่อพนักงาน ชื่อ Username และอีเมลของผู้สมัครทุกคนมาแจ้งให้ผมทราบ
 5. ผมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ พร้อมเปิดระบบรับพนักงานเข้าเรียนตาม Username หรืออีเมลของพนักงานที่แจ้งมา

หมายเหตุ

 • ปกติการสมัครเรียนออนไลน์ของแต่ละคนจะได้รับใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินที่ออกให้อัตโนมัติจากระบบการสมัครเรียนอยู่แล้ว การสมัครแบบกลุ่มเป็นเพียงวิธีการช่วยในการรวมเอกสารให้ออกเพียงฉบับเดียวในยอดรวมเท่านั้นซึ่งผมต้องจัดทำเป็นพิเศษให้เอง หากสมัครเรียนไม่ถึง 10 คน แนะนำให้สมัครเรียนแต่ละคนเอง
 • เชิญลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ ฟรี 4 หลักสูตรได้ที่ https://www.excelexperttraining.com/online/register/free-member/
 • การซื้อคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เข้าข่ายเป็นการซื้อของและเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินในนามบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดา ในชื่อของผมพร้อมมีสำเนาบัตรประชาชนแนบถูกต้องตามกฎหมาย (เนื่องจากเป็นการรับเงินในนามบุคคลธรรมดา จึงไม่มีใบกำกับภาษีและไม่มี VAT)
 • แม้บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินค่าเรียน แต่สิทธิการเข้าเรียนออนไลน์ยังคงเป็นของผู้ที่ลงทะเบียนสมัครไว้ แต่ละคนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค หรือมือถือเข้าเรียนพร้อมกันได้สูงสุด 3 เครื่องในเวลาเดียวกัน
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขการเข้าเรียนออนไลน์ได้จาก https://www.excelexperttraining.com/online/term-of-service/
 • บริษัทสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนได้จากหน้าห้องเรียนและความก้าวหน้าของฉันของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงเปอร์เซนต์ของการเข้าเรียนให้เห็นว่าได้เรียนผ่านไปแล้วกี่บท
 • เชิญติดต่อผมได้ที่ โทร 097-140-5555 หรืออีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com โดยขอให้ใช้อีเมลเป็นหลักเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
Excel Expert Training