Free 4 Courses Member

เชิญลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ สำหรับเข้าเรียนใน 4 หลักสูตรที่เปิดให้เรียนฟรี ดูวิดีโอฟรี Download แฟ้มตัวอย่างฟรี

1. เตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel
2. จับประเด็นการใช้สูตรติดไม้ติดมือ (IF And OR Choose Vlookup Match Index CountIF SumIF SumArray SumProduct)
3. สารพัด Free สารพัด File แจกฟรี (รวมลิงก์สำคัญเพื่อชมวิดีโอหรือ download)
4. เปิดโลกนอกห้องเรียน (ชมวิดีโอที่สอนให้กับ SCG)
นอกจากนี้ยังมีวิดีโอฟรีอีกหลายร้อยเรื่องในห้องสมุดเรียนออนไลน์

:::