แนะนำลำดับการเรียนออนไลน์

PyramidEETStepBorderOK

 

เนื้อหาการเรียนออนไลน์ของ Online Excel Expert Training จัดเตรียมไว้ให้เหมาะสมกับ career path หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน มุ่งใช้ Excel เป็นอาวุธช่วยให้ก้าวหน้าในการทำงาน ขอแนะนำลำดับการเรียนออนไลน์โดยสมัครเข้าเรียนหลักสูตรตามลำดับนี้ครับ

   1. เตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel (ฟรี 0 บาท) เป็นพื้นฐานของทุกหลักสูตรSFKMVPLogo
   2. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy
   3. บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards
   4. หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
   5. Excel Dynamic Reports

หลักสูตรเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ตามสิ่งที่ต้องรีบนำมาใช้ในงาน หากคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอยากจะเรียนข้ามขั้นก็เชิญตามสบาย แต่ถ้าเรียนข้ามขั้นแล้วไม่เข้าใจขอแนะนำให้เรียนตามลำดับ

เนื้อหาที่เตรียมไว้นี้เหมาะกว่าการเรียนออนไลน์แบบรวบลัดที่มีเพียงไม่กี่หลักสูตรให้เลือก หรือแบ่งการเรียนตามขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ประเภทต้มยำ จับโน่นใส่นี่ ยัดเยียดอะไรก็ไม่รู้ เนื้อหาเยอะแยะไปหมด รู้ไปแต่ไม่ได้ใช้ ไม่นานก็ลืม เสียเงินและเวลาเรียนโดยใช่เหตุ

ผมสร้างเนื้อหาไว้ให้เหมาะกับกลุ่มของผู้ทำงาน

นอกจากนี้จะมีหลักสูตรรอสร้างเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เช่น

  1. หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel เพื่อเจาะลึกวิธีใช้ Excel แต่ละเรื่องให้ถึงแก่น
  2. หลักสูตรเคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA
  3. หลักสูตรขั้นประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ เพื่อใช้ในการผลิตและการขาย หรือเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

ผมตั้งใจและเชื่อมั่นว่า เว็บนี้จะเป็นห้องเรียนที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้นั้น ประการหนึ่งต้องมี Excel เป็นอาวุธที่ใช้ช่วยในการทำงาน และจำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ Excel อย่างเป็นระบบ ให้ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถูกต้อง และนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นตลอดไป

วิธีเลือกหลักสูตรเรียน Excel ให้เหมาะกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ

ถ้าไม่เห็นภาพวิดีโอ โปรดสั่ง refresh หน้าจอ