แนะนำลำดับการเรียนออนไลน์

ที่นี่เตรียมเนื้อหา Excel ไว้หลายหลักสูตร เพื่อให้เลือกเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและตรงกับงานที่รับผิดชอบ ดีกว่าที่จะเรียนหลักสูตรเดียวแบบรวบลัดที่มีเนื้อหาเยอะแยะแต่ไม่นานก็ลืมเพราะไม่ได้นำไปใช้งาน

ค่อยๆเรียนกันทีละนิด จากนั้นเมื่อคุณก้าวหน้าในการทำงาน ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น อยากนำ Excel ไปสร้างประโยชน์มากกว่าเดิม จึงเรียนเพิ่ม

ลำดับการเรียนสำหรับผู้ทำงานทั่วไป

หลักสูตรเรียงลำดับตามสิ่งที่ต้องรีบนำมาใช้ในงาน จากง่ายไปยาก
ไม่ได้เรียงตาม Excel ขั้นต้น ขั้นกลาง ชั้นสูง

  1. เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy
  2. บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards
  3. หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
  4. Excel Dynamic Reports

ไม่จำเป็นต้องเรียนให้ครบทุกหลักสูตร หากคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอยากจะเรียนข้ามขั้นก็เชิญตามสบาย แต่ถ้าเรียนข้ามขั้นแล้วไม่เข้าใจขอแนะนำให้เรียนตามลำดับ

สำหรับคนรัก Excel ใช้ Excel เป็นประจำ 

 

เนื้อหาสำหรับกลุ่มหน้าที่งาน
.

นอกจากนี้จะมีหลักสูตรรอสร้างเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งเป็นขั้นประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ เพื่อใช้ในการผลิตและการขาย หรือเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

ผมตั้งใจและเชื่อมั่นว่า เว็บนี้จะเป็นห้องเรียนที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้นั้น ประการหนึ่งต้องมี Excel เป็นอาวุธที่ใช้ช่วยในการทำงาน และจำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ Excel อย่างเป็นระบบ ให้ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถูกต้อง และนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นตลอดไป

PyramidEETStepBorderOK

วิธีสมัครเรียน

ถ้าไม่เห็นภาพวิดีโอ โปรดสั่ง refresh หน้าจอ