แจกโปรแกรมแก้ปี พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ.

คลิกที่นี่เพื่อ Download แฟ้ม Zip Add-in

การบันทึกเลขปีพ.ศ.ลงไปใน Excel ถือว่าเป็นปัญหาที่มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเลขปีพ.ศ.ที่บันทึกนั้น Excel ถือว่าเป็นปีค.ศ. ทำให้เมื่อนำค่าไปใช้ต่อก็จะได้คำตอบที่ผิดพลาด

หากต้องการแก้ไขให้ถูกต้องก็จำเป็นต้องเสียเวลาพิมพ์ทับค่าใหม่ลงไปหรือต้องใช้สูตรปรับแก้ทีละเซลล์ และยังอาจเผลอไม่ได้แก้ไขให้ครบทุกเซลล์อีกด้วย

Korsor_from_Porsor Add-in นี้ทำหน้าที่ค้นหาและแก้เลขปีพ.ศ.ที่บันทึกไว้ในเซลล์ให้เปลี่ยนไปเป็นปีค.ศ.ให้โดยอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่ค้นหาให้เองว่าบันทึกผิดไว้ที่เซลล์ใดบ้าง จากนั้นเมื่อแก้ตัวเลขปีให้แล้ว จะสร้าง Note แสดงกำกับเซลล์ที่ถูกแก้ไขไว้ให้ด้วย เช่น เดิมบันทึกไว้เป็น 21/7/2564 จะแก้ให้เป็น 21/7/2021

การที่ Add-in นี้ช่วยตรวจสอบให้ จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่าบันทึกปีไว้ถูกต้องทั้งหมดทุกเซลล์ ง่ายและรวดเร็วกว่าการตรวจสอบทีละเซลล์ด้วยสายตา

ขอเชิญแชร์แฟ้มนี้ให้คนไทยได้ใช้กันด้วยครับ จะได้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน

 1. Download Zip แล้วแตกแฟ้ม Korsor_from_Porsor.xlam เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ใดก็ได้
 2. ใช้เมนู File > Options > Add-ins > Go > Browse หาแฟ้มตามข้อ 1
 3. เปิดแฟ้มที่บันทึกเลขปีพ.ศ.ไว้แล้วกดปุ่ม Ctrl+k จากนั้นให้กดปุ่ม Yes/Yes/OK ตามวิดีโอนี้

จะพบว่าเซลล์ที่ถูกแก้ไขมีจุดสีแดงแสดงว่ามี Note เตือนว่าแก้ไขจากปีใดไปเป็นปีใด

หากต้องการสร้างเมนูเพื่อคลิกสั่งให้โปรแกรมนี้ทำงานต้องเพิ่มเมนู Add-ins ขึ้นมาก่อนตามที่แสดงไว้ในวิดีโอนี้ ซึ่งไม่จำเป็นเพราะกดปุ่ม Ctrl+k ก็ได้แล้ว

หมายเหตุ

 • Add-in นี้สามารถใช้งานได้กับ Excel 2007 เป็นต้นมา
 • แทนที่จะใช้งานแบบ Add-in ซึ่งค่อนข้างมีหลายขั้นตอน หากต้องการแก้ตัวเลขปีในแฟ้มใด ให้เปิดแฟ้ม Korsor_from_Porsor Add-in นี้โดยใช้คำสั่ง File > Open คู่กับแฟ้มที่ต้องการแก้ไข จะสามารถกดปุ่ม Ctrl+k เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานได้เช่นกัน เพียงมีข้อแม้ว่าเมื่อปิด Excel ก็จะไม่มีโปรแกรมนี้ทำงานจนกว่าจะเปิดแฟ้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง (อย่าแปลกใจว่าเมื่อเปิดแฟ้ม Add-in แล้วไม่พบเห็นหน้าตารางของแฟ้มนี้ เพราะแฟ้ม Add-in จะซ่อนตัวทำงานอยู่เบื้องหลัง)
 • เดิมทีแฟ้มนี้เคยทำแจกไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 ในชื่อ BE2AD.xla เพื่อใช้แก้ปัญหา Y2K
 • โปรแกรมนี้สามารถกำหนดให้เลือกแก้ไขเลขปีตั้งแต่ปี 2443 หรือปีใดที่มากกว่าให้เปลี่ยนไปเป็นปีค.ศ. สาเหตุที่ต้องกำหนดปี 2442 ไว้ด้วยเพราะปกติเลขปีเริ่มต้นใน Excel เริ่มจากปีค.ศ. 1900 เป็นต้นมา หากบันทึกไว้เป็นปี 2442 จะเทียบได้กับปี 1899 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ใน Excel
 • เชิญแนะนำการปรับปรุงแก้ไขได้ที่ facebook กลุ่มคนรัก Excel
 • สาเหตุที่วันที่ 1/1/2443 เมื่อแก้ไขแล้วได้เป็นวันที่ 2/1/1900 นั้น เรื่องนี้ต้องไล่เรียงถึงประวัติของ Excel ว่าใช้หลักผิดมาตั้งแต่แรกว่าปีค.ศ.1900 มี 366 วัน เพราะคิดง่ายๆว่านำ 1900/4 ลงตัว ซึ่งที่จริงแล้วปี 1900 มี 365 วัน เพราะต้องใช้หลักว่า 1900/4 และถ้าหารด้วย 100 ลงตัวต้อง 1900/400 พร้อมกันด้วย จะพบว่า 1900/400 ไม่ลงตัว ทำให้วันที่ 1/1/1900 – 28/2/1900 นั้นมีค่าผิดพลาดไปทั้งหมด ถ้านำไปเทียบวันในสัปดาห์ด้วยสูตร Weekday จะพบว่าไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทินของจริง ขอให้ดูคำอธิบายได้จาก
  https://www.excelexperttraining.com/365/index.php/xl-blog/eet-blogs/excel-4zsuriya/578-weekday-before-1900

คลิปต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้โปรแกรมแบบเปิดแฟ้มคู่กัน โดยใช้เมนู File > Open

โปรแกรมจะเลือกแก้ไขจากเซลล์วันที่เท่านั้น โดยดูจากค่าที่บันทึกไว้แม้ว่าจะถูกกำหนดรูปแบบให้แสดงแบบอื่นไว้ก็ตาม (แนะนำว่า ไม่ควรใช้ปีพ.ศ. ไม่ว่าจะเกิดจากการพิมพ์หรือใช้รูปแบบ เพราะคนที่ใช้ Excel ไม่เก่งอาจลอกค่าตามที่เห็นไปใช้ต่ออีก)

Ctrl+k ปกติใช้ทำอะไร ทราบไหมครับ >>> Insert > HyperLink