เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 1 – 8

VLookup Tips Part I

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 1

มาเรียนรู้วิธีใช้สูตร VLookup กัน
VLookup ใช้ทำอะไร
ทำไมจึงใช้ VLookup
จะใช้สูตรนี้ได้ เมื่อมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWdlhmZmNsa1EySmc

=====

VLookup Tips Part II

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 2

วิธีตรวจสอบว่า สูตร VLookup ที่คุณสร้าง ผ่านไหม
VLookup ที่หาค่าได้ตลอด อาจไม่ใช่สูตรที่ถูกต้อง

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWWE9iTmxxcVNRNkk

=====

VLookup Tips Part III

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 3

จะหาค่าที่มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ หรือใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการโดยใช้ VLookup ได้อย่างไร
เช่น การค้นหารายละเอียดของลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือการตัดเกรดจากคะแนนที่สอบได้

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWN20tSTdxZG5OLVk

=====

VLookup Tips Part IV

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 4

ในทางปฏิบัติ วิธีสร้างสูตร VLookup ไม่เหมือนกับที่เขียนไว้ในตำราหรอกครับ
มาดูกันว่า วิธีใช้ Excel ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนว่า ต่างจากมือใหม่อย่างไร

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWZ0ZzUjV6YUN4VlE

=====

VLookup Tips Part V

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 5

วิธีสร้างสูตร VLookup เพียงแค่สูตรเดียว แต่ใช้หาข้อมูลจาก column ใดก็ได้
และสามารถใช้กับตารางที่มีโครงสร้างตำแหน่ง column ไม่แน่นอนได้อีกด้วย

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMmFWMm5IMF9nTUk

=====

VLookup Tips Part VI

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 6

VLookup with Dynamic Range
วิธีทำให้ Excel ปรับขนาดพื้นที่ตารางตามจำนวนรายการให้เอง
โดยใช้คำสั่ง Table ร่วมกับ Range Name

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWY3ZZbExCMWx0S3M

=====

VLookup Tips Part VII

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 7
(แนะนำสูตร Offset ที่ถ้าใครแกะไม่เป็นจะ error ทุกที)

VLookup with Dynamic Range using Offset Function
วิธีทำให้ Excel ปรับขนาดพื้นที่ตารางตามจำนวนรายการให้เอง
โดยใช้สูตร Offset ซึ่งแน่นอนกว่าการใช้คำสั่ง Table

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWUGpPTXFPaFlEM1k

=====

VLookup Tips Part VIII (Fast VLookup)

เจาะลึกสูตร VLookup ตอนที่ 8

วิธีเร่งความเร็วทำให้สูตร VLookup หาคำตอบได้เร็วขึ้น
ไม่ว่าตารางฐานข้อมูลจะมีนับล้านรายการก็ตาม
โดยใช้สูตร Offset แบบ Dynamic Range
ปรับขนาดตารางมาใช้เพียงเท่าที่จำเป็น

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWMDdxSkZ0cTU2dGs