วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ

Excel VBA ตอนที่ 7 – Indirect Intersect

วิธีเก็บบันทึกข้อมูลตามเดือนและวันที่ต้องการ
โดยไม่ต้องแก้ไขรหัส VBA เพียงกำหนดให้
Target =INDIRECT(ชื่อเดือน) INDIRECT(ชื่อวัน)

(ตัวอย่างใหม่เอี่ยม ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน)

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWTFB3R1psZkZRMVk