วิธีส่งข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งไปยังที่ใดก็ได้

Excel VBA ตอนที่ 6 – Offset 1 Cell

วิธีส่งข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งไปยังที่ใดก็ได้
จะเป็นตำแหน่ง rowที่ 1 ล้าน และ columnใดๆก็ไม่มีปัญหา
จะไปยังชีทอื่นหรือแฟ้มอื่นก็ได้

Download แฟ้มได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bxpfgh-rqhIWRFNCQUI4cG53WmM