เลิกใช้ Pivot Table แล้วล่ะ

ถ้าคนใช้ Pivot Table ไม่ได้เป็นคนสร้างตั้งแต่แรก ไม่ง่ายที่คนอื่นจะดัดแปลงตารางเพื่อหาคำตอบที่ต่างไปจากเดิม ต้องเสียเวลารอให้คนสร้างเขาช่วยทำให้ใหม่ทุกครั้ง รอไปรอมาเลยคิดจะจ้างโปรแกรมเมอร์ให้ช่วยดัดแปลงโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ให้ออกรายงานหน้าตาที่ต้องการ แต่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างอีกหลายหมื่นและยังเสี่ยงว่าจะได้งานออกมาตามต้องการหรือไม่ ... นี่คือปัญหาที่ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งกำลังประสบอยู่

แม้ Pivot Table ง่ายตอนสร้างแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็สามารถสร้างตาราง Pivot Table ขึ้นมาแล้ว แต่เวลาจะใช้จริงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แค่ชื่อหรือที่อยู่ลูกค้าที่แจ้งไว้ต่างจากชื่อที่อยู่สำหรับส่งสินค้าก็คิดไม่ออกว่าจะใช้ Pivot Table อย่างไรแล้ว

พอได้เรียนวิธีวางแผนการออกแบบตารางและรู้จักการสร้างสูตรที่ยืดหยุ่น ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้ Pivot Table อีกเลยและไม่ต้องจ่ายเงินอีกหลายหมื่นเพื่อแก้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยซ้ำ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234