Download คู่มือหลักสูตร Excel Macro / VBA

Download คู่มือหลักสูตร Excel Macro / VBA

เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA + Macro

https://drive.google.com/file/d/0Bxpfgh-rqhIWY2VoM1dQSjV4bGc/view?usp=sharing&resourcekey=0-Bzd5vpGazAevUg5NtzjlIw

อ่านออนไลน์ที่ https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/course-manuals/excel-vba-macro
ชมคลิปวิธีใช้ Macro/VBA https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/a-to-z/u-v-w-x-y-z/v-v-v-v-v/excel-vba-video


 

☝️ คู่มือเล่มนี้ต่างจากหนังสือ VBA เล่มอื่นตรงไหน

"คู่มือนี้แนะนำให้ทุกคนใช้ VBA แบบ User ครับ ไม่ใช่แบบ Programmer"

แทนที่จะเรียนแบบละเอียดยิบเพื่อให้เป็น Programmer ที่ต้องคอยติดตามว่ารหัส VBA มีอะไร และมีของใหม่ๆอะไรบ้าง มีการปรับปรุงให้แตกต่างไปจากปีก่อนบ้างไหม เรามารู้จัก VBA แค่เท่าที่จำเป็นต้องใช้ทำงานก็พอดีกว่าครับ

ทุกคนที่ใช้ Excel ในการทำงาน แค่งานในความรับผิดชอบของตัวเองก็มีมากท่วมหัวอยู่แล้วใช่ไหม ไม่มีเวลาจะไปเรียนรู้ VBA แบบ Programmer ที่หายใจเป็น VBA อยู่ตลอดเวลา

☝️ เคล็ดการใช้ Excel VBA ที่สำคัญ อยู่ที่ Excel + VBA ครับ

ตำรา VBA ส่วนใหญ่จะเน้นแต่เรื่องของ VBA มากเกินไป โดยมองข้ามความสามารถของตัว Excel โดยเฉพาะการใช้ Range Name ร่วมกับคำสั่งบนเมนูที่ Excel เตรียมไว้ ซึ่งหากนำความสามารถที่ Excel ทำได้อยู่แล้วมาใช้ร่วมกับ VBA จะช่วยทำให้รหัส VBA สั้นลงและยืดหยุ่นขึ้นมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้สามารถใช้ Macro Recorder บันทึกการใช้เมนูแล้วสร้างรหัสมาให้ใช้โดยไม่ต้องเขียนเองแม้แต่น้อย

คู่มือนี้ใช้ประกอบการอบรมหลักสูตร เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA + Macro

Related Articles

VLookup Choose Multiple Ranges with Range Name

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234