คิดตั้งบริษัทใหม่ แค่ใช้ Excel นี่แหละ

ผู้เข้าอบรมคนหนึ่งเดินมาแนะนำเพื่อนๆอีกหลายคนที่มาเข้าอบรมร่วมกันว่า พวกเขากำลังเริ่มตั้งบริษัท เลิกคิดที่จะซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาใช้แล้ว พอดีได้ไปดูงานที่โรงงานอื่นพบว่าเขาใช้ Excel กัน คุยไปคุยมาได้ทราบว่าเป็นความรู้ที่เรียนมาจากอาจารย์สมเกียรติ ทุกคนที่โรงงานนั้นใช้แต่ Excel โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่น

“ที่โรงงานนั้นเขาส่งพนักงานมาเรียน Excel กับอาจารย์แล้วกลับไปสร้างแฟ้มใช้ร่วมกัน พบว่าดีกว่าโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้อยู่เดิมที่มีหลายโปรแกรมแต่ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลมาใช้ต่อเนื่องกันได้”

ถ้าคุณมีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วก็มักพบว่าโปรแกรมเหล่านั้นสื่อสารต่อกันไม่ได้ ก็ใช้ Excel ช่วยจัดการข้อมูลที่ส่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปหนึ่งไปใช้ต่อกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่ใช้อยู่ ทำให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234