Auto Complete

หากผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกแล้วต้องการให้ Excel พิมพ์ตัวอักษรที่เหลือให้เอง ให้เริ่มจากพิมพ์ชื่อรายการทั้งหมดให้ถูกต้องลงไปในตารางตามแนวตั้งเซลล์ละชื่อไว้ก่อน

image016

จากภาพนี้เมื่อพิมพ์แค่ตัว a ลงไปในเซลล์ B8 จะพบว่า Excel เติม pr ต่อท้ายให้เป็น apr ให้ทันที พอกดปุ่ม Enter จะได้คำว่า Apr

ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรอื่น เมื่อพิมพ์ตัวอักษร a แล้วให้กดปุ่ม Backspace เพื่อลบ pr ทิ้งไปแล้วพิมพ์ตัวอักษรอื่นต่อไปเอง

ถ้าต้องการยกเลิกไม่ให้ Excel ช่วยเติมข้อความอย่างถาวร ให้สั่ง File > Options > Advanced > ตัดกาช่อง Enable AutoComplete for cell values ทิ้งไป

นอกจากนี้ แทนที่จะต้องพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเองลงไปก่อน ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการในแนวตั้งเดิมนั้น แล้วกดปุ่ม Alt พร้อมกับปุ่มลูกศรลง หรือจะใช้วิธีคลิกขวาเลือกคำสั่ง Pick from Drop-down List จะพบรายการของข้อมูลเปิดห้อยลงมาให้คลิกเลือกโดยไม่ต้องพิมพ์แม้แต่น้อย

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234