สูตร IF กับ AND OR มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

แทนที่จะใช้ IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF ซ้อน IF กันไปแบบนี้ ให้สังเกตว่าถ้าสิ่งที่ต้องการหาคำตอบของ IF ทุกตัว เหมือนกันทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องใช้ IF ซ้อน IF แต่เปลี่ยนไปใช้ IF แค่สูตรเดียว แล้วใช้ AND มาช่วยแบบนี้

=IF(AND( เงื่อนไขที่1, เงื่อนไขที่2, เงื่อนไขที่3, เงื่อนไขที่4,...เงื่อนไขที่255), ผลที่ต้องการ, ผลที่ไม่ต้องการ)

IFAnd

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234