การสั่ง Sort ชื่อเดือน

😎 การสั่ง Sort ชื่อเดือนที่กรอกไว้แบบตัวอักษร Jan Feb Mar ตามปกติ จะได้เดือน Feb ขึ้นมาก่อน เพราะตัวอักษร F มาก่อน J

ถ้าอยากให้เรียงชื่อวันชื่อเดือนตามลำดับในปฏิทิน ในคำสั่ง Sort ให้เลือก Order > Custom List จะพบชื่อเดือนแบบย่อแบบเต็มที่เรียงไว้ให้เลือกครับ

CustomSort

แต่อย่างไรก็ตามชื่อเดือน Jan Feb Mar ที่กรอกไว้แบบตัวอักษรนี้ มีประโยชน์แค่สำหรับคนเท่านั้น ช่วยบอกคนที่ใช้ Excel ให้ทราบว่าเป็นเดือนอะไรมาก่อนมาหลัง แต่ไม่ได้ช่วยให้ Excel รู้หรอกว่าเดือน Jan มาก่อนเดือน Feb เพราะ Excel ถือตามตัวอักษรที่กรอกไว้อยู่ดี

การใช้ชื่อเดือนเพื่อแสดงในตารางที่จะนำไปคำนวณต่อได้อย่างถูกต้อง ต้องกรอกค่าที่ Excel รับรู้ว่าเป็นตัวเลข เช่น
31/1/2024
29/2/2024
31/3/2024

จากนั้นให้ใช้ Format [$-en-US]mmm หรือ [$-en-US]mmmm เพื่อแสดงเป็นชื่อเดือนครับ จึงจะมีประโยชน์ทั้งคนและ Excel

☝️ [$-en-US] นี้เป็นรหัสประเทศ USA ครับ จะควบคุมให้แสดงเป็นชื่อเดือนภาษาอังกฤษเสมอไม่ว่าจะนำแฟ้มไปเปิดบนเครื่องของประเทศใดก็ตาม

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234