อยากหาค่าแรงของพนักงาน

อยากหาค่าแรงของพนักงาน ที่เข้าทำงานช่วง 7 โมงถึงเที่ยง ในช่วงกะหนึ่งๆ คุณจะคิดสร้างสูตรยังไง

สูตรคำนวณหาระยะเวลาทำงานในช่วงกะหนึ่งๆ ไม่ยากหรอกครับ
=MAX( 0, MIN( จบกะ, ออกจากงาน ) - MAX( เริ่มกะ, เริ่มงาน ) )

WageCalc

สูตรนี้จะหาว่าในช่วงกะตั้งแต่ 6:00-8:00 น. ถ้าคนงานเข้างานตั้งแต่ 7:00-12:00 น. จะคำนวณหาระยะเวลาทำงานในกะนั้นเท่ากับ 1:00 ชั่วโมง

ที่ยากกว่าการสร้างสูตรมาก คือจะหาทางประยุกต์ใช้สูตรนี้สร้างงานที่จะใช้คำนวณค่าแรงนี้ยังไงกับคนงานทุกคนและทุกกะ

1. จะสร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าทำงานของคนงานยังไง
2. จะแยกตารางสำหรับเก็บข้อมูลการเข้าทำงานของคนงานแต่ละคนเป็นแต่ละชีท หรือจะใช้ตารางเดียวในชีทเดียวบันทึกการเข้างานสำหรับพนักงานทุกคน
3. ถ้าเวลาพักมีหลายแบบ จะสร้างสูตรแบบเดียวให้รองรับกับการพักทุกแบบได้ไหม
4. ถ้ามีบางคนเข้างานกลางคืน ออกจากงานอีกวันหนึ่ง
5. ถ้าต้องจ่ายค่าแรงทุกวัน ต้องทำสรุปค่าแรงให้ทันจ่ายแต่ละวัน
6. พอพนักงานรับเงินไปแล้ว จะบันทึกการรับเงินไว้ยังไง
7. ต้องรักษาความลับเรื่องเงินค่าแรงแต่ละคนไว้ด้วย

นี่แหละครับ จึงเรียกว่าการประยุต์ใช้ Excel เพื่อสร้างงาน ไม่ได้จบแค่การสร้างสูตร

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234