ภาพจับหลัก การเลือกใช้สูตร

🤩 มองให้เห็นเป็นภาพ จับหลักการเลือกใช้สูตร

DecisionTreew365

🤞 มีรายการค่าเดียวใช่ไหม (มี 1 ค่า?)

👉 ถ้ามีค่าเดียวและโครงสร้างตารางคงที่ เลือกใช้สูตร VLookup
👉 ถ้ามีค่าเดียวและโครงสร้างตารางไม่คงที่ และหาค่าทั้งอดีตหรืออนาคตก็ได้ เลือกใช้สูตร Offset หรือ XLookup
👉 ถ้ามีค่าเดียวและโครงสร้างตารางไม่คงที่ และหาค่าในอนาคต เลือกใช้สูตร Match Index

(การหาค่าในอดีต = มองไปทางซ้ายของตาราง ส่วนการหาค่าในอนาคต = มองไปทางขวาของตาราง)

+++++++++++++++++++++++++++

✌️ ถ้ามีหลายค่าหรือมีค่าซ้ำ (มีมากกว่า 1 ค่า) ต้องหายอดรวม

👉 ถ้าเงื่อนไขง่ายๆมีเงื่อนไขเดียว เลือกใช้สูตร SumIF
👉 ถ้ามีหลายเงื่อนไขและต้องใช้กับทั้งใช่และไม่ใช่ เลือกใช้สูตร SumIF Array
👉 ถ้ามีหลายเงื่อนไขและใช้กับใช่เท่านั้น เลือกใช้สูตร SumArray, SumIFS หรือ SumProduct

+++++++++++++++++++++++++++

👉 วิธีเลือกใช้ SumProduct

ถ้าใช้แบบใส่เครื่องหมายคอมมาคั่น แฟ้มจะเล็กแต่แกะสูตรไม่ได้
ถ้าใช้แบบคูณระหว่างเงื่อนไข จะแกะสูตรได้

+++++++++++++++++++++++++++

ที่มาของภาพนี้มาจากแฟ้มประกอบหลักสูตรเรียนออนไลน์ ฟรี "จับประเด็นสูตรติดไม้ติดมือ" ExpertGuide.pdf หน้าสุดท้าย ไป download ได้ครับที่
https://www.excelexperttraining.com/online/courses/02-expert-guide/

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234