วิธีใช้ Semi-colon 3 ตัว ซ่อนค่า เพี้ยนค่า เปลี่ยนค่า ปรับค่าบวกลบกลับกัน

😵‍💫

หลายครั้งทีเดียวที่จะซ่อนเซลล์โดยสั่ง Hide Row/Column ก็ไม่ได้เพราะเซลล์อื่นๆในแนวเดียวกันยังต้องแสดงให้เห็นอยู่เหมือนเดิม ให้ซ่อนให้มองไม่เห็นโดยการใช้ ;;; ใน Custom Format ซิครับ

เครื่องหมาย Semi-colon 3 ตัวนี้ พอใส่ติดกัน จะมีความหมายบอกกับ Excel ว่าให้ซ่อนค่าบวก ค่าลบ ค่าศูนย์ หรือค่าที่เป็นตัวอักษร โดยทำให้มองไม่เห็น พิมพ์ออกไปก็ไม่เห็น โดยเซลล์นั้นยังคงมีค่าอยู่ตามเดิม

ปกติเครื่องหมาย ;;; นี้ ในการกำหนด Format จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ จะใส่ตัวเดียวหรือให้ครบ 3 ตัวก็ได้ โดยจำโครงสร้างนี้ไว้ให้ดี

👉 +;-;0;Text

สมมติว่า ในเซลล์ C3 มีตัวเลข 123 หรือ abc แล้วต้องการแสดงตัวเลขให้มีทศนิยม 2 หลัก พอกำหนด Type ตามนี้ลงไปจะส่งผลตามนี้

0.00
จะแสดงทั้งค่าบวก 123.00 ค่าลบ -123.00 ค่าศูนย์ 0.00 ค่าText abc

0.00;;0.00
แสดง 123.00 0.00 abc ส่วนค่าลบจะหายไป เพราะไม่ได้บอกว่าค่าลบให้แสดงด้วยอะไร

0.00;-0.00
แสดง 123.00 -123.00 0.00 abc

0.00;-0.00;
แสดง 123.00 -123.00 abc ค่าศูนย์จะหายไป

;;0.00
แสดงเฉพาะค่าศูนย์ 0.00 abc ส่วนค่าบวก ค่าลบไม่แสดง

;;0.00;
แสดงเฉพาะค่าศูนย์ 0.00 ส่วนค่าบวก ค่าลบ ค่า Text ไม่แสดง

;-0.00;;
แสดงเฉพาะค่าลบ -123.00

0.00;;;
แสดงเฉพาะค่าบวก 123.00

🧐 หลักใช้จำซึ่งผมอาจสอนไม่เหมือนกับคนอื่น

"ถ้าใส่เครื่องหมาย ; แล้วด้านหลัง ; ไม่ใส่รูปแบบอะไร ค่านั้นก็จะหายตัวไป"

;;;
ไม่แสดงอะไรให้เห็นเลย เพราะด้านหน้าด้านหลัง ; ไม่ได้บอก Excel ว่าให้แสดงแบบไหน จึงไม่แสดงอะไรออกมา

😎 ต่อไปเป็นแบบน่ากลัว ... สิ่งที่เห็นไม่ใช่ค่าที่แท้จริงแล้วนะครับ

321;456;789;555
ไม่ว่าค่าบวกเป็นอะไร จะแสดงเลข 321 ออกมาแทน
ไม่ว่าค่าลบเป็นอะไร จะแสดงเลข 456 ออกมาแทน
ค่าศูนย์ จะแสดงเลข 789 ออกมาแทน
ค่า Text จะแสดงเลข 555 ออกมาแทน

-0.00;0.00;"Hello";"Wrong"
ค่าบวกจะแสดงเป็นค่าลบ
ค่าลบจะแสดงเป็นค่าบวก
ค่าศูนย์จะแสดงเป็น Hello
ค่า Text จะแสดงเป็น Wrong

🤓 อย่าลืมว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ค่าที่แท้จริงเสมอไปครับ
🤓 Excel ไม่ได้ใช้ค่าที่เห็นในการคำนวณ

3SemiColon

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234