ถึงเวลาหรือยังที่จะเปลี่ยน VLookup ไปเป็น XLookup

แม้มี Match Index หรือ XLookup แต่ยังไง VLookup ก็ยังเหมาะกับการใช้งานแบบไหน ? อยู่ดีครับ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ชัดว่า XLookup ไม่ได้เป็นการปรับปรุง VLookup นะครับ แต่ XLookup เป็นสูตรใหม่ที่ช่วยทำให้สูตร Lookup ที่มีอยู่เดิมนั้นทำงานได้ดีขึ้น

เดิม Lookup ใช้ทำงานค้นหาค่าจากตารางที่เรียงค่าจากน้อยไปมากเท่านั้น ถ้านำไปใช้หาค่าจากตารางที่ไม่ได้เรียงลำดับ จะหาค่าถูกบ้างผิดบ้าง ไมโครซอฟท์จึงสร้าง XLookup ขึ้นมาเพื่อช่วยให้สามารถนำไปใช้ค้นหาจากตารางที่ไม่เรียงเป็นหลักไว้ก่อน หากต้องการให้ XLookup หาค่าจากตารางที่เรียงกันก็ทำได้โดยกำหนดเพิ่มในส่วนของ Option

การที่ชื่อสูตรมี X นำหน้า น่าจะมาจากคำว่า Not หรือไม่เรียง ดังนั้น XLookup จึงมีความหมายว่า ไม่ได้มองหาค่าตามแบบที่สูตร Lookup เคยมองตามลำดับ

หลักการเลือกใช้สูตร VLookup ต่างจากการใช้ Lookup หรือ XLookup ดังนี้

  • VLookup เหมาะกับการค้นหาค่าจากตารางที่มีพื้นที่ติดกันไปตลอด ไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มแทรก column หรือสลับ column โดยจะมองจาก column ซ้ายสุดเสมอ
  • Lookup หรือ XLookup เหมาะกับการค้นหาค่าจากตารางที่ใช้ค้นหากับตารางที่เป็นคำตอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ติดต่อกัน แต่ต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ได้จัดให้เรื่องเดียวกันอยู่ในลำดับเดียวกัน ซึ่งทำงานเหมือนกับสูตร Match กับ Index

VLookup ง่ายกว่าในแง่ของการสร้างสูตร และชัดเจนกว่าในการตรวจสอบความถูกต้องของสูตร เพราะทุกสูตรที่หาค่าจากเรื่องเดียวกันต้องหามาจากตารางเก็บข้อมูลชุดเดียวกันเสมอ

Lookup หรือ XLookup ยากกว่าในการสร้างสูตร เพราะต้องเสียเวลาไปเลือกพื้นที่ตารางคำตอบต่างเรื่องกันไปเรื่อยๆ และตรวจสอบความถูกต้องยากกว่า เพราะแต่ละสูตรจะหาคำตอบจากตารางต่างพื้นที่กัน


ข้อควรระวังในการใช้สูตร VLookup

  1. ต้องใส่เลข 0 หรือ FALSE ต่อท้ายในวงเล็บ เพื่อใช้ค้นหาค่าที่ไม่ได้เรียงลำดับ
  2. ต้องใส่เลขที่ของ column คำตอบให้ถูกต้องและห้ามแทรก column หรือสลับที่ column ซึ่งแก้ไขโดยใช้สูตร Match ช่วยในการหาเลขที่ column

ข้อควรระวังในการใช้ XLookup

สูตรนี้มีโครงสร้างสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้น มีหลาย Option ที่จะสั่งให้หาค่าได้หลายๆแบบ ดังนั้น ผู้ที่สร้างสูตรต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการใช้ Option จึงเหมาะกับคนที่เรียนรู้สูตรนี้มาอย่างดีเท่านั้น


คำแนะนำ

แนะนำให้ใช้ VLookup ต่อไปครับ ไม่จำเป็นต้องไปคิดเปลี่ยนไปใช้ XLookup หรอก หากคิดจะใช้ XLookup ขอให้เปลี่ยนไปใช้ Match Index ก่อนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าและเสี่ยงน้อยกว่า 

เมื่อต้องการค้นหาค่าแบบแปลกที่สูตร VLookup หรือ Match Index ไม่สามารถทำได้เท่านั้น จึงใช้ XLookup

ถ้าอยากลองของ ให้ใช้ XLookup แบบที่ไม่ต้องใช้ส่วนของ Option จะปลอดภัยหน่อย

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234