$ เป็นหัวใจของ Excel

☝️ $ เป็นหัวใจของ Excel เวลาสร้างสูตร จะใช้แบบ A1 A$1 $A1 หรือ $A$1 ดี

$ ใส่ไว้ใช้เมื่อสั่ง Copy เพื่อทำให้สูตรยังคงทำงานอ้างอิงถึงเซลล์ที่ต้องการ ทำให้เราสร้างสูตรเพียงแค่เซลล์แรกเซลล์เดียวแล้ว Copy ไปใช้ที่อื่นได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตรใหม่ทุกเซลล์

👉 ถ้าสร้างสูตร =A1 ซึ่งไม่ใส่ $ เลย เมื่อ Copy ไปวางที่เซลล์อื่น ตำแหน่งอ้างอิงจะเปลี่ยนทั้ง Row/Column กลายเป็นตำแหน่งอื่นอะไรก็ได้ ดังนั้นการสร้างสูตรแบบที่ไม่มี $ นี้โดยทั่วไปจึงแนะนำว่าอย่า Copy ไปใช้ที่อื่น

👉 ถ้าสร้างสูตร =A$1 เลขที่ Row 1 จะยังคงเดิมไปตลอดไม่ว่าจะ Copy ไปวางที่ตรงไหน

👉 ถ้าสร้างสูตร =$A1 ชื่อ Column A จะยังคงเดิมไปตลอดไม่ว่าจะ Copy ไปวางที่ตรงไหน

👉 ถ้าสร้างสูตร =$A$1 ทั้งชื่อ Column A และเลขที่ Row 1 จะยังคงเดิมไปตลอดไม่ว่าจะ Copy ไปวางที่ตรงไหน มักใช้กับตำแหน่งเซลล์ที่ใช้เป็นค่าคงที่

🧐 เครื่องหมาย $ นี้อย่าไปเสียเวลาพิมพ์เองลงไปในสูตรนะครับ แค่คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม F4 F4 F4 F4 F4 ไปเรื่อยๆ ตำแหน่งเซลล์อ้างอิงก็จะใส่ $ ให้เอง จาก A1 กลายเป็น $A$1 A$1 $A1 A1 $A$1 >>> วนมาให้เลือก

ตอนที่คิดจะใส่ $ ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ให้ดีว่าอีกหน่อยตารางจะเติบโตไปทางแนวไหน พอตารางขยายตัวก็แค่ copy สูตรเดิมที่สร้างไว้ไปวางก็จะได้สูตรที่ทำงานต่อตามเซลล์ที่ขยายตัวได้ทันที

🥵 แม้ $ นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ก็จะเป็นโทษมหันต์ได้ทันทีเมื่อ Copy ไปวางที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น เพราะตำแหน่งอ้างอิงที่ใส่ $ นำหน้าไว้จะยังคงเหมือนเดิมไปตลอดแต่ส่วนที่ไม่ได้มี $ นำหน้าจะเปลี่ยนไปเอง ดังนั้นเมื่อใดที่จะวางสูตรที่ Copy ไปใช้ที่ชีทอื่น ให้วางไว้ที่ตำแหน่งเซลล์เดิมในชีทใหม่นั้น ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรจะได้ไม่เพี้ยน

Copy Paste

☝️ แล้วคำสั่ง Cut ต่างจาก Copy ตรงไหน

เมื่อ Cut เซลล์สูตรไปวางที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรที่ใส่ $ เอาไว้จะยังคงเป็นตำแหน่งเดิม ไม่ว่าจะวางไว้ตรงไหนสูตรก็จะทำงานถูกต้องเหมือนเดิม

Cut จะทำให้เซลล์สูตรเดิมหายไปเพราะถูกสั่ง Cut ส่วน Copy ยังคงมีเซลล์เดิมอยู่เหมือนเดิม

++++++++++++++++++++++++++++

วันนี้ขอนำเรื่องเบ้าเบาแต่สำคัญมากที่สุดในการใช้ Excel มาให้เรียนกันครับ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234