อย่าคิดใช้ Data Sharing ด้วย Excel

บริษัทแห่งหนึ่งเห็นประโยชน์ของ Excel มากจนคิดจะใช้ Excel เป็นโปรแกรมหลักที่จะแชร์ข้อมูลภายใน บริษัทอีกแห่งวางแผนการขายไว้ว่าจะใช้ Excel นี่แหละบันทึกการสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วแชร์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังฝ่ายผลิต บริษัทอีกหลายๆแห่งก็เข้ามาปรึกษาอยากจะแชร์ข้อมูลด้วย Excel นี้เช่นกัน ที่คิดกันแบบนี้จะได้ประหยัดเงิน ไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นมาใช้ และเห็นว่ามีคนเปิดสอนวิธีแชร์ Excel เลยอยากจะเรียนวิธีแชร์กับผม

เรื่องแชร์ข้อมูลนี้แม้ Excel จะมีเมนูคำสั่งให้ทำได้ แต่อย่าใช้เลยครับเพราะระบบของ Excel ไม่ได้เตรียมพร้อม 100% ไว้สำหรับการแชร์ เวลาแชร์ข้อมูลกันจริงๆมีปัญหาที่นึกไม่ถึงซึ่งต่างไปจากเวลาสอนให้แชร์อีกมากมายนัก สุดท้ายการแชร์ก็สร้างปัญหาและหาตัวผู้รับผิดชอบได้ยาก คนแรกที่เสนอให้แชร์นั่นแหละที่ต้องรับผิดไป

ผมแนะนำให้ใช้โปรแกรมประเภทฐานข้อมูลที่ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต เช่น SQL มาใช้ดีกว่า ส่วน Excel ใช้เป็นตัวรับข้อมูลจาก SQL มาจัดทำรายงาน พอถึงขั้นอยากจะแชร์ข้อมูลก็ควรลงทุนบ้าง อย่าคิดแต่ว่าจะประหยัดจนเกินไป

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234