นอกจาก Merge Cells แล้ว มีคำสั่งบนเมนูอะไรอีกบ้างครับที่ไม่ควรใช้

Iterative

Enable iterative calculation ใน Excel Options > Formulas

คำสั่งนี้ใช้กับการสั่งให้ Excel คำนวณแบบวงกลม ไม่ควรกาช่องนี้เพราะ Excel จะไม่เตือน Circular calculation เมื่อเผลอสร้างสูตรผิด


 

Set precision as displayed

Excel Options > Advanced > Set precision as displayed

คำสั่งนี้ไม่ควรใช้เด็ดขาด จะทำให้ตัวเลขในแฟ้ม เปลี่ยนค่าได้เองตาม Format ที่เปลี่ยนไป เช่น ต่าที่กรอกไว้ 1234.56 พอเปลี่ยน Format เป็น 0.0 ตัวเลขในเซลล์จะ"เปลี่ยนค่า"เป็น 1234.6 ตามรูปแบบที่ใช้ทันที

คำสั่งนี้จะเตือนครั้งแรกที่กาช่อง Set precision as displayed เพียงครั้งเดียวและจะไม่มีคำเตือนให้ทราบบนหน้าจออีกเลย


อะไรบ้างที่ใช้แทน Merge ได้ ดูที่

https://www.excelexperttraining.com/book/index.php/excel-articles-and-videos/general/dangerous-merge

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234