แยกให้ออก หัวตารางที่เอาไว้ใช้ดู vs หัวตารางที่เอาไว้ใช้งาน

BossHeaders

🤓 
ภาพซ้าย หัวตาราง Row 2-5 ที่เห็นมีไว้ใช้ดู จะ Merge หรือใส่คำอธิบายซ้อนกันยังไงก็ได้ แต่หัวตารางแบบนี้ เมื่อนำไปใช้กับ Pivot Table หรือ Filter จะวุ่นไปหมด


ภาพขวา ถ้าอยากจะนำไปใช้กับ Filter หรือ Pivot Table ให้สร้างหัวตารางของจริงอยู่ที่ Row 7 ทำไว้เพื่อใช้ทำงาน แต่เวลาใช้ดูให้ซ่อน Row 6-7 พอ Hide ไปแล้วก็จะกลายเป็นภาพซ้าย ... นั่นเองครับ

 

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234