วิธีสร้างหัวตาราง หัวหน้าได้ชมของปลอม เวลาใช้ยังได้ของจริง

BossHeaders

ภาพซ้าย เมื่อหัวหน้าอยากได้หัวตารางตามใจชอบ จะ merge หรือใช้กี่ row เชิญตามสบาย ให้สร้างหัวตารางที่หัวหน้าต้องการไว้เหนือตาราง โดยเว้นห่างจากพื้นที่ตารางข้อมูลไว้ 1 row

* จากนั้นให้สั่ง hide row 6-7

ภาพขวา หน้าตาตารางของจริง ซึ่งหัวตารางต้องใช้ row 7 row เดียวเท่านั้นและไม่ได้ merge จะสามารถใช้เมนูคำสั่ง Data หรือ Inset > Pivot Table ได้ตามปกติ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

หรือ Excel Expert Forum

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

SFK MVPLogoH60