วิดีโอชุด วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ (Scheduling)

💥 มาแล้วครับ คอร์สที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณหาเงินได้ง่ายขึ้น และก้าวสู่การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเร็วขึ้น
.
ประยุกต์ใช้ Excel ในงานวางแผนกำหนดการ
(Business Planning and Scheduling with Excel Expert)

.
"ตรงเวลา ตรงต่อความต้องการ" เป็นเป้าหมายสำคัญในการวางแผนธุรกิจที่ดี ต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที การวางแผนที่ดีต้องสามารถวางแผนย้อนหลัง (แบบ Pull) และวางแผนไปข้างหน้า (แบบ Push)


ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ส่งของในวันที่ 15 โดยสินค้านั้นต้องใช้เวลาผลิตหรือจัดหาทั้งสิ้น 10 วัน ถ้าตอบแบบง่ายๆก็ต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 แต่ยังต้องคำนึงถึงวันหยุดทำงานของบริษัทหรือ Supplier อีก จะต้องเริ่มต้นจัดหาสินค้าจริงๆตั้งแต่วันไหน (วางแผนแบบ Pull)
.
พอคำนึงถึงวันหยุดเรียบร้อยแล้ว พบว่าวันที่ต้องเริ่มจัดหาสินค้านั้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเร่งทำให้ไม่ทัน หากต้องสั่งผลิตให้เร็วที่สุดในวันนี้ จะสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ในวันไหน (วางแผนแบบ Push)
.
ถ้าสินค้านั้นต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่าง นำมาประกอบหรือใช้ผสมกัน จะต้องจัดหาวัตถุดิบแต่ละอย่างในวันไหน
.
ในการจัดกำลังคนหรือใช้เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต จะวางแผนการผลิตแต่ละกะหรือแต่ละช่วงเวลาอย่างไร จะควบคุมได้อย่างไรว่าทำงานได้ตามแผนที่วางไว้
.
เมื่อขายสินค้า จะวางแผนการตั้งราคาและการผ่อนชำระสินค้าอย่างไรดี แล้วจะได้รับเงินรวมแต่ละวันเป็นยอดเงินเท่าไหร่

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเคล็ดลับการใช้ Excel เป็นวิธีง่ายๆที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันค้าขาย เป็นเนื้อหาที่ได้มาจากประสบการณ์จริงในงานวางแผนและคลุกคลีกับธุรกิจที่มาอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มาเกือบ 20 ปี
.
ดูรายละเอียดเนื้อหาได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/private/business-planning-and-scheduling
.
🫶 สนใจเรียนไหมครับ เหมาะกับทุกคนที่วางแผนไว้ว่าอยากเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเร็วๆ ขาดไม่ได้ครับหลักสูตรนี้
.
เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านวางแผน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผนการเงิน
.
คุ้นเคยกับการสร้างสูตรลิงก์ สูตร IF และการใช้วันที่มาก่อนบ้าง
.
ถ้าสนใจเชิญแจ้งชื่อเป็น waiting list ไว้ก่อนได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/private/enrollment/courses-table/wishing-and-waiting/individual-registration
.
ประโยชน์ที่ได้รับ มีเกินกว่าค่าเรียนหลายเท่า

Schedule04

Just in Time : การวางแผนจัดซื้อเพื่อให้พร้อมขายในวันที่ลูกค้าสั่งของ

Schedule03

Payment Schedule : การวางแผนการรับจ่ายเงินที่มีกำหนดการคงที่

Schedule02

ตารางวางแผนการรับเงินจากการผ่อนชำระ โดยมีกำหนดการแบบยืดหยุ่น

Schedule01

การวางแผนการผลิตให้มีขั้นตอนต่อเนื่องและมี idle time น้อยที่สุด

Schedule

 การวางแผนกำหนดการแบบ Push - Pull โดยมีวันหยุดแทรก (วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษ)

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234