มองยังไง ที่รู้ทันทีว่า VLookup ตกกระป๋อง

Lookup Direction

สูตร VLookup ใช้ในการหาค่าจากตารางที่ติดกันและอยู่ที่เดียวกัน โดยใช้ค่าใน column ซ้ายสุดเป็นตัวชี้หาคำตอบที่ต้องการใน column ถัดไปทางขวามือ แต่ถ้าโครงสร้างไม่เป็นไปตามรูปที่ 3 ล่ะ ต้องเปลี่ยนไปใช้สูตรอื่น

ถ้าค่าที่อยากจะหาอยู่ในเซลล์ที่กระจายกัน ตามภาพแรกซ้ายมือ โดยไม่ได้ติดกันเป็นพื้นที่ตาราง ให้เลือกใช้สูตร IF กับ Choose แทน ซึ่งสามารถหาค่าจากเซลล์นั้นเซลล์นี้ที่กระจายเก็บไว้ในต่างชีทหรือต่างแฟ้มได้ด้วย

ถ้าค่าที่อยากจะหาอยู่ในตารางตามแนวตั้ง (หรือแนวนอน) ตามภาพที่ 2 และทราบตำแหน่งรายการอยู่แล้วว่าบันทึกไว้ในลำดับใด ให้ใช้สูตร Index โดยตารางที่ใช้ค้นหาค่าต้องเป็นแนวตั้ง column เดียวโดดๆ หรือจะเป็นแนวนอน row เดียวโดดก็ได้

ตามภาพขวามือสุด พิเศษหน่อย ถ้าค่าที่ใช้หาอยู่ข้างในตารางล่ะ ไม่ได้อยู่ใน column ซ้ายสุด ลักษณะแบบนี้ต้องพึ่งสูตร Match Index หรือ XLookup

ยังมีสูตรอื่นที่ใช้หาค่าได้อีก ค่อยๆเรียนรู้วันละนิดครับ

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234