สูตร SumProduct แบบคูณ ลัดหายอดของสินค้าระหว่างวันที่ต้องการให้ทันที

ถึงตอนสำคัญแล้วครับ แทนที่จะเสียเวลาคิดดัดแปลง Pivot Table หรือใช้สายตามองหาเองจากตารางทีละรายการ ตัวอย่างนี้แสดงสูตร SumProduct แบบคูณ ลัดหายอดของสินค้าระหว่างวันที่ต้องการให้ทันที

10 SumProduct Step 03

Product Summary Step 03 : หายอดคงเหลือด้วยสูตร SumProduct

👉 สูตรหาต้นงวด ใช้สมการ Date < From เพื่อหายอดก่อนวันที่เริ่มต้น

=SUMPRODUCT((Product=ProductChoice)*(Date<From)*Receive)-SUMPRODUCT((Product=ProductChoice)*(Date<From)*Deliver)

👉 สูตรหายอดรับ ใช้สมการ >= หมายถึง ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น และใช้สมการ <= หมายถึง ถึงวันสุดท้าย

=SUMPRODUCT((Product=ProductChoice)*(Date>=From)*(Date<=To)*Receive)

👉 สูตรหายอดจ่าย

=SUMPRODUCT((Product=ProductChoice)*(Date>=From)*(Date<=To)*Deliver)

👉 สูตรหายอดคงเหลือ = ต้นงวด + ยอดรับ – ยอดจ่าย

ชมวิดีโอและ download ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 10 หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel หายอดคงเหลือและสร้าง Invoice

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234