มาจับเวลา วัดฝีมือกันหน่อยว่า ใช้ Excel เร็วแค่ไหน

💥
ปัญหานี้ให้ไปคิดคืนหนึ่งก็ได้ครับ ค่อยมาทำวิธีที่คิดว่าเร็วที่สุด และเพื่อให้โจทย์นี้ใช้วิธีการที่คนทั่วไปใช้กัน ขอกำหนดว่า ห้ามใช้ Pivot Table, Power Query, หรือสูตรใหม่ๆที่มีใน 365/2021 ครับ

How fast you are

ในชีท Thailand

  1. หาว่าเซลล์ใดบ้างเป็นเซลล์ตัวเลข เซลล์ใดเป็นเซลล์สูตร
  2. ในช่องยอดรวมด้านขวาสุด ให้หายอดรวมทั้งปีของแต่ละสาขา
  3. ในช่องหายอดรวมด้านล่างสุด ให้หายอดรวมแต่ละเดือนของทุกสาขา
  4. หาว่าสูตรที่สร้างในข้อ 2 กับ 3 หายอดรวมได้ถูกต้องหรือไม่

จับเวลารวม 4 ข้อแรกครับ แล้วพักเบรคมาทำต่อกัน เพื่อวัดฝีมืออีกระดับ

  1. หายอดรวมทุกประเทศจากทั้ง 3 ชีท
  2. ให้แยก 3 ชีทไปเป็น 3 แฟ้ม
  3. หายอดรวมจาก 3 แฟ้มแบบเดียวกับข้อ 2-3

จับเวลาข้อ 5-7 แล้วพัก ใครอยากวัดฝีมือต่อเชิญตามสบาย

  1. หาว่าแต่ละไตรมาสของแต่ละประเทศจาก 3 แฟ้มยอดรวมทุกสาขาเป็นเท่าไร
  2. หาว่าจากเดือนนั้นถึงเดือนนี้ของประเทศนั้นๆที่ต้องการของสาขาที่ต้องการ ยอดรวมเป็นเท่าไร ซึ่งสามารถเปลี่ยนเดือน เปลี่ยนประเทศ หรือสาขาได้แล้วยอดจะหาใหม่ให้ทันที

Download แฟ้มไปลองได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1I6u3v9Jf6Qd6YiS0NMogH7bi0ZuvaFac/view?usp=sharing

ผมว่าทำกันแค่ 4 ข้อแรกก็พอรู้ฝีมือกันแล้วครับ ข้ออื่นฝากให้คิดในใจว่าจะทำยังไงดีหนอ

++++++++++++++++++++++++++++

สาเหตุที่ให้หาว่าเซลล์ใดเป็นตัวเลขและเซลล์ใดเป็นสูตรนั้น ต้องการให้หาทางแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อผู้ใช้แฟ้มนี้จะได้ไม่เผลอไปพิมพ์ทับเซลล์สูตรครับ ตารางต้องพร้อมที่จะนำไปแสดงตัวเลขที่ได้จากการคำนวณ ไม่ใช่ให้แสดงสูตรคาไว้โดยใช้คำสั่ง Show Formulas

ส่วนการหายอดรวม ต้องการให้แสดงในช่องที่ทำไว้ ไม่ใช่ไปหาด้วยเครื่องมืออื่น

ข้อ 1-4 อย่าคิดลึกเกินไปครับ ลองหาวิธีที่จะทำให้เสร็จเร็วที่สุด โดยใช้วิธีการที่ง่ายที่สุด ที่คนทั่วๆไปใช้กันอยู่ ภายในไม่กี่นาทีน่าจะทำเสร็จแล้ว

สาเหตุที่โครงสร้างตารางไม่ติดกัน มีเซลล์คั่นระหว่างเดือนและสาขา เพื่อดูวิธีการสร้างสูตรหายอดรวมครับว่า จะสร้างยังไงให้สูตรแสดงค่าในช่องที่กำหนดเท่านั้น ถ้าต่อไปในอนาคตมีตัวเลขเพิ่มในช่องที่เห็นว่าว่างอยู่ ยอดรวมต้องยังคงหาค่าได้ตามเดิม

ที่แน่ๆคือโครงสร้างตารางนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับ Pivot Table อย่าคิดไปไกลถึงขั้นจะใช้ Power Query ปรับแต่งโครงสร้างใหม่นะครับ

หากจะหายอดรวมจากเดือนนั้นถึงเดือนนี้ หัวตารางด้านบนที่แสดงเป็นชื่อเดือน ไม่น่าจะหายอดที่ต้องการได้ จะแก้ยังไง


 

มีคำตอบส่งมาให้ ขอยกมาให้ดูบางส่วนครับ
ใช้สีฟอนต์สีแดงน้ำตาลเพื่อบอกว่าเป็นตัวเลข
ที่เซลล์ AA4 ใช้สูตร =IF(LEFT(B4,2)="สา",SUM(C4:Z40),0) หายอดรวมทั้งปี
ทำไมต้องใส่ IF Left เข้าไปด้วย ลองนึกดูครับว่าคุณคิดจะสร้างสูตรแบบนี้ไหม

How fast you are ANS

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234