เครื่องมือที่ควรนำมาใช้ร่วมกับ Pivot Table

friends

0. Remove Duplicate ใช้ลบรายการซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้น อาจไม่จำเป็นต้องใช้ถ้ามั่นใจว่าฐานข้อมูลไม่ซ้ำ

1. Custom List เพื่อทำให้หัวตารางเรียงลำดับตามที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลามาจัดเรียงเอง

2. Table เพื่อทำให้ Pivot Table ขยายขนาด Source ที่เป็นฐานข้อมูลตามรายการที่เพิ่มให้เองเมื่อสั่ง Refresh

3. Range Name เพื่อใช้เป็น Source ของ Pivot Table ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป ดีกว่าการใช้ Table Name ที่อาจหายไปเมื่อสั่ง Convert to Range

4. Slicer เพื่อแสดงรายการที่แสดงได้ชัดเจนกว่า Filter

5. สูตร GetPivotData เพื่อลิงก์ข้อมูลจาก Pivot Table ไปใช้ต่อ

6. Refresh All เพื่อสั่ง Refresh ทุก cache ที่มีพร้อมกัน ปลอดภัยกว่าการสั่ง Refresh ซึ่งมีผลกับ cache ตัวเดียวของ Pivot Table ตารางนั้นเท่านั้น

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234