9 ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้าง Dashboards จาก Pivot Table

 

1. Insert > Table เพื่อทำให้ Pivot Table ขยายขนาดตามจำนวนรายการโดยอัตโนมัติ

2. Rename Table เพื่อให้เกิดชื่อที่ชัดเจนและนำไปอ้างอิงใน Pivot Table

3. ตั้งชื่อ Range Name ให้กับตารางข้อมูลรวมทั้งหัวตารางด้วย

4. คลิกในตาราง สั่ง Insert > Pivot Table จะเห็นชื่อที่ตั้งไว้ถูกใช้งาน หรือให้กดปุ่ม F3 นำชื่อ Range Name มาใส่ในช่อง Table/Range

5. เมื่อสร้างตาราง Pivot Table แล้ว ให้เปลี่ยนชื่อตารางให้สื่อถึงเรื่องที่แสดง

6. Copy Sheet ไปสร้างชีทใหม่ แล้วทำขั้นตอนเดิมซ้ำ โดยสร้าง Pivot Table ตามเรื่องใหม่ที่ต้องการแสดง

7. เมื่อสร้างกราฟได้หลายแบบตามต้องการแล้วจึง Copy หรือ Cut รูปกราฟไปรวมกันในชีท Dashboard

8. Insert > Slicer

9. กำหนด Report Connection ให้กับแต่ละ Slicer แล้วแต่ว่าต้องการให้กราฟใดเปลี่ยนตาม Slicer ตัวใดบ้าง

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1lIYQ411XlOQxfbzUu4xilTT0PlvoahEE/view?usp=sharing

https://youtu.be/H7E_HcDDewk

https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/videos/2385188131699917/

 

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234