เมื่อใดจะใช้ Flat หรือเมื่อใดจะใช้ Relational Database

ถ้ามองในแง่การจัดการฐานข้อมูลที่ดี การออกแบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database ย่อมสอดคล้องตรงตามหลักการ แต่จะทำให้การใช้ Excel ขาดความยืดหยุ่น โดยเฉพาะผู้ที่ขาดพื้นฐานเรื่องสูตรและคำสั่งที่ Excel มีอยู่ มองไม่ออกว่าจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ได้ด้วยวิธีใด

ส่วนตารางฐานข้อมูลแบบ Flat Database แม้ว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนและทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ แต่จะทำให้ผู้ใช้งานที่ใช้ Excel ไม่เก่งนัก เช่น ผู้บริหาร หรือพนักงานทั่วไปสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันที นอกจากนี้หากระบบข้อมูลไม่ซับซ้อนหรือมีประเภทและจำนวนสินค้าไม่มาก มักมีราคาสูงต่อชิ้น โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครื่องเพชร ยานยนต์ ควรใช้ตารางแบบ Flat ในชีทเดียวตารางเดียว จะสะดวกต่อการจัดการข้อมูลกว่าการใช้ตารางแบบ Relational

ขอให้พึงระลึกถึงข้อดีข้อเสียและผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้งานไว้เสมอ ถ้าวันหนึ่งพบว่าแฟ้มมีขนาดใหญ่จนทำให้ Excel ทำงานช้าลง แทนที่จะเสียเวลามาปรับแต่งแฟ้มข้อมูลเพื่อหวังให้แฟ้มมีขนาดเล็กลงและคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น ทางออกหนึ่งคือให้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ซึ่งทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะราคาค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยนี้มีราคาไม่แพงนัก ถูกกว่าค่าแรงของพนักงานที่ต้องเสียเวลามาปรับปรุงแฟ้มเสียอีก

แต่ถ้าพบว่าตารางข้อมูลแบบ Flat ที่มีข้อมูลซ้ำกันจากการพิมพ์ กลับทำให้มีข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากพิมพ์ตัวสะกดต่างกันบ่อยครั้ง (มีวรรคบ้าง ไม่มีวรรคบ้าง เติม s ต่อท้ายบ้าง มีจุดต่อท้ายบ้าง) ก็ควรเลือกนำ Relational Database  มาประยุกต์ใช้ในส่วนที่จำเป็น

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234