เมื่อใดจะใช้ Excel เมื่อใดจะใช้ Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น

คนทั่วไปมักมองว่าโปรแกรม Microsoft Excel เหมาะสำหรับงานคำนวณ งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข หรือบางคนที่รู้จักแบบผิวเผินอาจระบุไปเลยว่าเหมาะสำหรับงานบัญชี แต่เนื่องจาก Excel มีโครงสร้างตารางที่เปิดให้บันทึกค่าได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือแม้แต่รูปภาพ และเมื่อต้องการโยกย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ง่าย ซึ่งความสามารถแบบนี้เรียกว่า วิส ซิ วิก หรือ wysiwyg ย่อมาจาก What you see is what you get จึงทำให้คนส่วนมากนำ Excel มาใช้กับงานแทบทุกประเภทหรืออย่างน้อยต้องเคยพยายามคิดหาทางนำ Excel มาใช้กับงานนั้นงานนี้ของตน

แทนที่จะโอนเอียงเข้าข้าง Excel ว่าให้ใช้ Excel ไปตลอดโดยไม่ต้องหันไปใช้โปรแกรม Access หรือโปรแกรมประเภทจัดการฐานข้อมูลอื่นๆ ขอเสนอแนวทางการใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

  1. ช่วงที่งานที่ยังขาดมาตรฐาน นั่นคือยังไม่แน่นอนว่าต้องออกแบบฐานข้อมูลกี่ตารางและในตารางนั้นๆต้องเก็บอะไรบ้าง ต้องแบ่งเป็นกี่แถวตามแนวตั้งหรือแนวนอน แต่ละแถวต้องเป็นข้อมูลเรื่องอะไร ในช่วงนี้ควรใช้ Excel ไปก่อนจนกว่างานจะมีมาตรฐานตายตัวแล้วจึงค่อยหันไปใช้ Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น
  2. ถึงแม้งานจะมีมาตรฐานแล้ว แต่ปริมาณข้อมูลยังมีไม่มาก ควรใช้ Excel ไปก่อน จนกว่าจะพบว่าข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้นจน Excel รับไม่ไหว จึงหันไปใช้ Access หรือหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะงานเรื่องนั้นๆมาใช้แทน Excel เพราะปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานขาย การออกใบสั่งซื้อ หรือโปรแกรมบัญชี มีราคาไม่แพงและสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าที่จะหาทางสร้างขึ้นมาใช้เองด้วย Excel
  3. ตราบใดที่มีพนักงานเพียงคนเดียวทำหน้าที่ดูระบบข้อมูล พึงหลีกเลี่ยงการใช้ Access หรือโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นเอง เพราะหากพนักงานคนนี้ลาออกไป ระบบงานของบริษัทจะเริ่มติดขัดขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นหากมีพนักงานดูแลระบบข้อมูลเพียงคนเดียว ควรใช้ Excel ไปก่อนหรือหาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในงานนั้นๆมาใช้โดยตรง

บริษัทใหญ่ๆ ซึ่งมีโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพงใช้งานอยู่แล้ว ควรใช้โปรแกรมเหล่านั้นในการเก็บข้อมูลการดำเนินธุรกิจของตน แล้วเปิดให้พนักงานสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายแบบ Online หรือสร้างฐานข้อมูล SQL ไว้บนเว็บ แล้วใช้ Excel ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่า ช่วยนำข้อมูลที่ export ออกมา นำมาวิเคราะห์หรือจัดทำเป็นรายงานในโครงสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234