เปิดเผยความลับที่น้อยคนนัก "บนโลก" จะทำเป็น

ครั้งแรกที่แสดงวิธีสร้างให้ดูว่าเป็นไปได้ยังไง

เคล็ดลับการสร้างตารางสรุปที่จะหายอดรวม ยอดนับ หรือยอดสะสมก็ได้ โดยใช้ Data Table แค่คลิกปุ่มก็สามารถเปลี่ยนยอดคำนวณได้ทันที ยืดหยุ่นกว่าการใช้ Pivot Table

17 Data Table Sum vs Count

I15 : =CHOOSE(O24,J22,J23,J24) ทำหน้าที่เลือกสูตรหายอดรับ ยอดจ่าย หรือ ยอดเน็ต จากสูตรในเซลล์ J22, J23, J24 ตามลำดับ มาใช้กับตาราง Data Table

J16 : {=TABLE(J21,I21)} เป็นสูตรที่สร้างจาก Data Table แบบ 2 ตัวแปร ส่งค่า Row Input ไปที่เซลล์ J21 และส่งค่า Column Input ไปที่เซลล์ I21 เพื่อนำไปคำนวณตามสูตรในเซลล์ J22, J23, J24

J22 : =SUMPRODUCT((Product=$I$21)*(((Date<J$21)*$O$23)+(Date=J$21))*IF($H$16,Receive>0,Receive))

J23 : =SUMPRODUCT((Product=$I$21)*(((Date<J$21)*$O$23)+(Date=J$21))*IF($H$16,Deliver>0,Deliver))

J24 : =IF($H$16,0,J22-J23)

เซลล์ O23 รับค่า TRUE/FALSE มาจากปุ่ม Cumulative ทำหน้าที่กระตุ้นให้เงื่อนไข (Date<J$21) ซึ่งหายอดก่อนวันนั้นทำงานว่าจะใช้ในการหายอดรวมแบบสะสมหรือไม่

เซลล์ H16 รับค่า TRUE/FALSE มาจากปุ่ม Count ทำหน้าที่เลือกว่าจะหายอดนับตามยอดรายการท่มากกว่า 0 หรือจะให้ใช้จำนวนรับจ่ายมาใช้หายอดรวม

เชิญชมคลิปวิธีการสร้างทีละขั้นและ download ตัวอย่างได้จากบทเรียนที่ 17 ของหลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel ในงานหายอดคงเหลือและสร้าง Invoice

เชิญสมัครเรียนออนไลน์ตลอดชีพ ลงทะเบียนได้ที่
https://www.excelexperttraining.com/online/register/product-summary-invoice/

Related Articles

© Copyright 1999

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามนำข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพไปใช้เพื่อการค้าขาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

อนญาตให้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยขอให้ระบุที่มาและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ด้วยเสมอ

ลิงก์เว็บ Excel Expert Training

เว็บสำหรับ เรียนออนไลน์

เว็บสำหรับ เรียนแบบกลุ่ม-ส่วนตัว

ติดตามข่าวสารได้จาก facebook

ถามปัญหาได้ที่ กลุ่มคนรัก Excel

และไลน์กลุ่ม Excel Expert Group

ที่อยู่และการติดต่อ

สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ 7/1 รามคำแหง ซอย 35 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 โทร 097-140-5555, 02-718-9331

Excel@ExcelExpertTraining.com

sfk234x234