มหัศจรรย์ ตาราง Excel

ประโยคที่ว่า “ประยุกต์ใช้ Excel” ต้องเป็นการนำ Excel ไปใช้กับการทำงาน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ได้มากหรือน้อย ไม่ได้ขึ้นกับตัว Excel อย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับประสบการณ์ของคนสร้างงานอีกด้วย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่มีหลักแน่นอนตายตัว

ตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณหาค่าแรงนี้ สามารถนำไปดัดแปลงใช้ในการซื้อขายสินค้า กำหนดวันส่ง วันเริ่มต้นจัดหา หรือวางแผนการผลิตของเครื่องจักรแต่ละตัว เมื่อคำนวณหาระยะเวลาในแต่ละกะได้แล้วนำไปคูณกับกำลังการผลิตต่อชั่วโมงจะได้จำนวนผลิต

ในการวางแผนเกี่ยวข้องกับวันที่และเวลา ต้องสามารถวางแผนไปข้างหน้า (Push) วางแผนย้อนหลัง (Pull) หรือหาระยะเวลาในช่วงนั้นได้ด้วย

➡️ วางแผนไปข้างหน้า เช่น มาสั่งสินค้าวันนี้ ต้องใช้เวลาเตรียมสินค้าเท่านั้นวัน จะเสร็จวันไหน

➡️ วางแผนย้อนหลัง เช่น ต้องการมารับสินค้าวันที่นั้น โดยสินค้าต้องใช้เวลาเตรียม จะต้องเริ่มต้นจัดหาของตั้งแต่วันไหน

➡️ หาระยะเวลาจากวันเริ่มต้นถึงวันสุดท้ายว่าเป็นกี่วัน โดยอาจมีวันหยุดพักแทรก

👉 ตารางที่ใช้วางแผนที่ดีควรสามารถใช้หาคำตอบได้ทั้ง 3 แบบ

ตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเรียนออนไลน์
📚 ฉลาดใช้สารพัดสูตร Excel อย่างมืออาชีพ

เรียนสูตรไปถ้าออกแบบตารางไม่เป็นก็แค่นั้นแหละ

หลักสูตรนี้พาคุณไป”ไกล”ยิ่งกว่าเรียน”จบ”แค่สูตร

ดูเนื้อหาและสมัครเรียนในราคา Super Save ได้จาก
https://www.excelexperttraining.com/online/promotion-1250/