หลักสูตรเริ่มต้นทำงาน

หลักสูตรเริ่มต้นทำงาน สำหรับงานทั่วไป ผู้ที่กำลังหางาน หรือจะเรียนต่อโท

ราคาพิเศษลด 50 %
สมาชิกตลอดชีพ

เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy

เรียนรู้สูตรที่จำเป็น เช่น VLookup หรือ Pivot Table เพื่อเตรียมพร้อมใช้ Excel ทำงาน หรือเรียนต่อโท
  • 36 บทเรียน
  • วิดีโอ 45 ตอน ยาว 6:31 ชั่วโมง
  • ราคาปกติ 1,250 บาท
625 บาท

บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

สำหรับเริ่มต้นทำงาน เตรียมตัวสมัครงาน เพื่อสร้างรายงานขั้นต้น เรียนต่อระดับปริญญาโท
  • 29 บทเรียน
  • วิดีโอ 30 ตอน ยาว 4:11 ชั่วโมง
  • ราคาปกติ 1,250 บาท
625 บาท